DARBE RAPORUNDA NELER VAR?

Komisyonun sunduğu önerilerin ayrıntıları