ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
19 Mart 2010 Cuma, 01:30:41 Güncelleme:01:30:41

Malul çocuğu olan anne daha erken emekli olur

Özürlü çocuğu olan annelere 5510 Sayılı Kanun ile getirilen erken emeklilik hakkı, çok yeni bir düzenlemedir. Annelerin hem prim ödeme gün sayıları artacak hem de eklenen süre kadar emeklilik yaşından düşecektir. Bu düzenlemeyle evde başka birisinin bakımına muhtaç çocuğu ve bunu teyit eden özür raporu olan annelere, prim ödeme sürelerinin dörtte biri kadar erken emeklilik hakkı getirilmiştir

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 28'inci maddesiyle, "Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir" hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemeden sonra da SGK bu madde hükmünden yararlanmak isteyen anneler için genelgeyle bazı açıklamalar getirmiştir. Bu haktan yararlanacak olan kadınlar,
a) Çalışan tüm anneler,
b) İsteğe bağlı sigortalı veya iştirakçi olan annelerdir.

NASIL BAŞVURULACAK

Erken emeklilik hakkından faydalanmak isteyen ve çocuğunun, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malul olduğunun tespitini isteyen kadın sigortalılar, en son çalışmalarının geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine
başvurmalılar.
* Başvurulan yer, çocukları hakem hastaneler denilen sağlık kurulu bulunan hastanelere sevk ederler.
* Elinde raporu olan anneler ise bu raporlarıyla SGK'ya müracaat ederler.
* Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek ve emeklilik yaş hadlerinden indirilecek süre (1 Ekim 2008 gününden sonra olmak ön şartıyla), başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halinin başladığı tarih ile sona erdiği tarih arasında
geçen veya bu süre içinde çocuğun yaşadığı süreye göre tespit edilir.
* Kadın sigortalının, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğunun birden fazla olması halinde her çocuk için ayrı ayrı sevk yapılır.
* Kadın sigortalının kuruma başvurduğu tarihte aktif olarak çalışıp çalışmadığına SGK'ca bakılmaz. Yani daha önce çalışması olanlar veya isteğe bağlı olanlar da bu sevk işlemlerini yaptırabilirler.

EMEKLİLİK YAŞINDAN DÜŞÜLECEK SÜRELERİN HESAPLANMASI

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1 Ekim 2008 gününden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri,
a- Prim ödeme gün sayıları toplamına eklenecek,
b- Eklenen bu süreler ayrıca emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.
İşte bu sürelerin tespiti;
- Kadın sigortalının sigortalılık başlangıcının 1 Ekim 2008 tarihinden önce veya sonra olmasına,
- Çocuğun doğum tarihine,
- Ölmesi halinde ölüm tarihine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda olma halinin başlangıç ve bitiş tarihine,
- Çocuğun evli olup olmadığına,
- Kadın sigortalı boşanmış ise velayetin kadın sigortalıda olup olmadığına,
- Çocuğun, kadın sigortalı tarafından evlat edinilip edinilmediğine,
- Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğun birden fazla olmasına,
- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretli veya ücretsiz sürekli ve yatılı olarak faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenecektir.
Eski sigortalıların durumu: 2008 yılı ekim ayı başından önce çalışmaya başlayan ve aynı zamanda da başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalının, çocuğunun kurum sağlık kurulu tarafından 2008 yılı ekim ayı
başından itibaren başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olduğunun tespit edilerek bildirilmesi halinde, sigortalının 2008 yılı ekim ayı başından itibaren geçen çalışma süresinin dörtte biri, toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilecek,
ilave edilen süre kadar da emeklilik yaş haddinden indirim yapılacaktır. Yeni sigortalıların durumu: 2008 yılı ekim ayı başından sonra çalışmaya başlayan ve başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul durumda çocuğu bulunan kadın sigortalının, çocuğunun doğum tarihi dikkate alınarak, çocuğun maluliyetinin işe giriş tarihinden önce olması halinde işe giriş tarihinden, sonra olması halinde ise maluliyet tarihinden itibaren bu haktan yararlandırılmaya başlanacaktır. Bu haktan yararlanma süresi,
* Çocuğun yaşam süresince devam eder.
* Evlat edinilen çocuklar için de geçerlidir.
* Birden fazla malul çocuğu olanlara tek hak var.
* Çocuk Esirgeme'den sürekli yatılı faydalananlara bu hak yok.

Yarın: Özürlülerin ve özürlüye bakanların vergisel hakları

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından işveren yükümlülükleri ve uygulama esasları

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Mustafa Keskin ve İl Müdür Yardımcısı Naci Şahin tarafından kaleme alınan "Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından İşveren Yükümlülükleri ve Uygulama Esasları" isimli kitap yayınlandı. Geçen hafta piyasaya çıkan kitapta işverenlerin tüm yükümlülükleri tek tek sıralanmış. Basit, yalın bir dille yazılan kitapta, sigortalı ve işveren kavramları ele alındıktan sonra 5510 Sayılı Kanun'un işverene yüklediği 33 adet yükümlülük ayrıntılı olarak izah edilmiş. 383 sayfa olan kitapta, işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, iş kazasını bildirme, meslek hastalığını bildirme, emekli çalıştıran işyeri sahiplerinin yükümlülüğü gibi 5510 Sayılı Kanun'da geçen bütün yükümlülükler uygulama usulleriyle birlikte anlatılmıştır. Alanında önemli bir boşluğu dolduracak kitap özellikle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler, insan kaynakları departmanı sorumluları, denetim elemanları, konuya ilgi duyan işverenler ve kişiler için önemli bir başvuru kaynağı olabilecek nitelikte. Kitap hakkında daha fazla bilgiye rmzengin@hotmail.com adresinden ve 0505 317 38 10 No'lu telefondan ulaşabilirsiniz.
 

HAVA DURUMU
Cumartesi13 MPH30°
Az Bulutlu