Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Anasayfa Özel İçerikler Murat Bardakçı İTÜ'ye de maşallah! Müzik makalesi diye PKK'ya övgüler düzüp Türkiye haritasını Kürtçe yayınladı!

    Başlıkta sözünü ettiğim rezalet geçtiğimiz günlerde yaşandı; İstanbul Teknik Üniversitesi bugüne kadar hiçbir Türk üniversitesinin yapmadığı, daha doğrusu yapmayı aklına bile getirmediği bir iş etti ve PKK’nın “Türk siyasetinin hâkim aktörü” olduğunu iddia eden güya bilimsel bir makale ile aynı makale içerisinde bazı yerleşim merkezlerimizin isimlerinin Kürtçe yazıldığı iki de harita yayınladı.

    Bu marifet, İTÜ’nün bünyesindeki Türk Musiki Devlet Konservatuvarı’nın internetteki “Porte Akademik. Müzik ve Dans Araştırmaları” isimli dergide çıkan ve Argun Çakır’ın imzasını taşıyan “Kürtlerde Müzisyenliğin ve Profesyonel Müzisyenlerin Dönüşen İtibarı veya Mêrdîn (Mardin) Bölgesindeki Kürtler Profesyonel Müzisyenliğe Nasıl Başladılar?” başlıklı makalede yapıldı. Makalede “1980’lerde Kürt siyasetinin hâkim aktörü hâline gelmiş olan PKK’nın daha sonra kültürel politikalar geliştirip bunları hayata geçirmeye başladığı” söyleniyor ve aynı makalede yeralan Mardin ile çevresini gösteren haritalarda da Güneydoğu’daki vilâyetlerin isimleri Kürtçe olarak yazılıp bu vilâyetlerin resmî Türkçe karşılıkları parantez içerisinde veriliyor.

    Aslı “The World of Music” dergisinde 2022’de İngilizce olarak çıkan makaleyi Türkçe’ye yazarı çevirmiş, “Porte Akademik” dergisine 3 Nisan 2023’te gönderilmiş, yayın kurulu 25 Mayıs’ta yayınlanmasına karar vermiş ve derginin Haziran 2023 tarihli 24. sayısında yeralmış!

    İTÜ Rektörlüğü, kendisine bağlı olan konservatuvarın çıkarttığı dijital dergideki PKK güzellemesini hafta başında farkedip makaleyi yayından kaldırdı; derginin yayıncılarını, editörlerini ve yayın kurulunu da görevlerinden alıp soruşturma başlattı.

    MUSİKİ TARİHİ PEK BİR ENTELLEŞTİ!

    Musiki tarihi ile ilgili kitaplar yazmış olan, günümüzdeki müzikolojik neşriyatı da aksatmadan takip eden bir kişi sıfatıyla söylüyorum: Türkiye’deki müzikolojik yayınlar son senelerde pek bir “entel” havalara büründü! Araştırılması gereken konularda bana göre gerçi doyurucu olmasalar da bazı yayınlar yapılıyordu ama bu iş bazı müzikoloji bölümlerinde kadın-erkek ilişkileri, cinsiyet tartışmaları, siyasî meseleler, azınlık konuları vesaire gibi moda kavramlar üzerinde yoğunlaştı. Neticede, ortalığı bilgi vermek yerine sadece modaya uyma maksadıyla çalakalem yazılan ve hattâ bazıları tuhaf bir Türkçe ile ile kaleme alındıkları için meramını anlatmaktan bile âciz yayınlar kapladı...

    Müzikoloji bölümlerinde farklı milletlerin musikilerinin incelenmesi ve bu müziklerle ilgili yayınlar yapılması tabii gereklidir, üstelik şarttır ama bu iş “Kürt siyasetinin hâkim aktörü hâline gelmiş olan PKK” gibisinden ifadeler kullanmaya, yani teröre övgüye ve Kürtçe şehir isimleri ile dolu haritalar neşretmeye varırsa birileri haltediyorlar ve suç işliyorlar demektir!

    Musiki tarihi yazma görüntüsü altında şuursuzca bir entel özentiliğine kapılmanın vardığı son nokta, işte “bilmem kaçyüz senedir ilim yaptığını” iddia eden İstanbul Teknik Üniversitesi’nde edilen bu halttır!

    İTÜ’ye bağlı Türk Musiki Devlet Konservatuvarı’nın yayınladığı makalenin ilk sayfası.

    İTÜ’nün yayınladığı makaledeki PKK övgüsü.

    Makalede yeralan bir harita... Diyarbakır “Amed”, Urfa “Riha” olmuş ve daha başka yerler de farklı yazılmış...

    Aynı makaledeki bir başka harita.