Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C.
    BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    ESAS NO : 2023/610 Esas

    KAMULAŞTIRMA İLANI


    KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
    BULUNDUĞU YER : Bartın ili, Merkez ilçesi, Geriş Köyü
    ADA NO : 101
    PARSEL NO : 251 ve 252
    MALİKİN ADI VE SOYADI : Hüseyin Canbeltaş
    KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
    İDARENİN ADI : DSİ
    KAMULAŞTIRMANIN VE
    BELGELERİN ÖZETİ :
    Davacı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizde açılan ve yukarıda esas numarası belirtilen Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında verilen ara karar gereğince; yukarıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, ada ve parsel nosu belirtilen davalılar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazın davacı lehine tesciline karar verilmesi talep edilmiştir, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına yazılı olarak sunulması veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri gerektiği, Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Bartın Vakıfbank Şubesine yatırılacağı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davasını davacı DSİ Genel Müdürlüğüne karşı dava açabilecekleri, İdari Yargıda iptal davası açanların 30 gün içinde dava açtığını ve yürütmeyi durdurma kararını sunmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ihtar ve ilan olunur.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02017774