Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C. İSTANBUL ANADOLU 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    ESAS NO: 2023/587 Esas


    Davacı, İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, SEFA KIZILKAYA arasında mahkememizde görülmekte olan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davası nedeniyle;
    Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebligatı çıkarılmış olup, taşınmazın yıkıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğine karar verilmiştir.
    Davacı tarafından aleyhinize itirazın iptali davası açılmış olup; dava dilekçesinde özetle; Davalının Bağlarbaşı Mah. Kooperatif cd. No:18 Maltepe /İST adresinde kullanmış olduğu suyun borcunu ödemediğini, davalının kaçak su kullandığı 05/06/2020 tarih ve 613480 nolu kaçak su tutanağıyla sözleşmesiz su kullandığı tespit edildiğini, bu sebeple kaçak suyu kullanan davalı adına kaçak su bedeli tahakkuk ettirilerek İSKİ Tarifeler Yönetmeliği gereği resen AN 58625366-8 nolu sözleşme düzenlendiğini, sözleşme borcunun tahsili için İstanbul Anadolu MTS 2022/944873 takip sayılı dosyasında icra takibi yapıldığı, davalının borca itiraz ettiğini, bu nedenle davanın kabulü ile İstanbul Anadolu MTS 2022/944873 takip dosyasına yapılan itirazın iptaline, icra inkar tazminatına hükmedilmesine, alacağımızın tahsiline ve masraf ve vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.
    Yargılama aşamasında kendisine tebligat yapılamayan 49618185686 T.C Kimlik numaralı davalı Sefa Kızılkaya'ya dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerinde cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.28.03.2024

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02018073