Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C. DENİZLİ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    ESAS NO : 2024/276-278-280-284-286-288-290 Esas


    KAMULAŞTIRMA İLANI


    Davacı DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından mahkememizin;
    1) 2024/276 Esas sayılı dosyasından davalı AHMET AKTÜRK aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Küçükdere Mah.215 ada 30 parselin 1.000,03 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı,
    2) 2024/278 Esas sayılı dosyasından davalı ÖZGÜL KARDEŞ aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 215 ada, 5 parselin 83,47 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı,
    3) 2024/280 Esas sayılı dosyasından davalılar AYŞE TÜMBEK ve FATMA CANSEVER aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 28 parselin 137,62 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı,
    4) 2024/284 Esas sayılı dosyasından davalı SULTAN DEMİRER aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 26 parselin 203,94 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı ve aynı yer 208 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 385,43 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı,
    5) 2024/286 Esas sayılı dosyasından davalı RUKİYE YAŞAR aleyhine Denizli ili, Pamukkale İlçesi, Küçükdere Mah.207 ada 34 parselde 147,38 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı,
    6) 2024/288 Esas sayılı dosyasından davalı ALİ AKTÜRK aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 134 ada, 20 parselin 275,49 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı ve aynı yer 208 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 165,10 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı,
    7) 2024/290 Esas sayılı dosyasından davalılar FATMANA YÜMSEK ve NURSEL GÖZEN aleyhine Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Küçükdere mahallesi, 132 ada, 37 parselde 1.141,49 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi için kamu yararı kararı verildiğinden Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup davanın ön inceleme aşamasında olduğu, tapu maliğinin yukarıda ismi yazılı olan davalılar olduğu,
    Kamulaştırmayı yapan kurumun DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ olduğu,
    Davalıların 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,
    Davalıların kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltmesi gerektiği,
    Davalıların yukarıda da yazılı şekilde idari yargıda iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına açtırılacak T.C. Vakıflar Bankası Bereketli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.03/06/2024

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02045605