Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C. İSTANBUL ANADOLU 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

    2023/730 Esas sayılı dosyada Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından davalı Kayyım-İstanbul Defterdarlığı aleyhine açılan gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle, Pendik ilçesi, Emirli köyü, 263 parsel sayılı taşınmazın tapu maliki Tahir kızı Latife mirasçılarından uzun zamandır haber alınamadığı, sağ veya ölü olduklarının bilinmediği, tanıyan ve bilenin olmadığından Kapatılan Pendik 2. SHM 2010/56 esas sayılı, 18/06/2010 tarih 2010/56 esas ve 2010/802 karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarlığının kayyım olarak tayinine karar verildiğinden bahisle gaiplik kararı verilmesi talep edilmiş olmakla, taşınmazın tapu maliki Tahir kızı Latife mirasçıları hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde gerekli bilgi ve malumatlarını İstanbul Anadolu 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/730 esas sayılı dava dosyasına bilgi vermeleri hususu ilan olunur.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02031551