Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    İ L A N
    T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

    ESAS NO : 2023/631 Esas


    Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkartılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve son duruşma tutanağı ilanen tebliğine karar verilmiştir.
    11/03/2024 Tarihli bilirkişi raporu

    Dava Konusu Meskenlerin Değerlendirilmesi

    Mahalle Ada Parsel Bağımsız Bölüm Tespit Tarihi Zemin Değeri (TL) Yapı Değeri (TL) Taşınmaz Değeri (TL)
    BAŞPINAR 735/58 Zemin Kat 2 No Dava ve Devir Tarihi İtibari İle 596,179,00 253,125,00 849,304,00
    BAŞPINAR 735/58 Zemin Kat 3 No Dava ve Devir Tarihi İtibari İle 596,179,00 253,125,00 849,304,00
    BAŞPINAR 735/58 2.Kat 10 No Dava ve Devir Tarihi İtibari İle 596,179,00 0,00 596,179,00

    Tarafınca tanzim ve elektronik imza ile imza edilen, görüş ve kanaatlerimizi içeren iş bu raporu HMK 282 maddesi ''Hüküm, bilirkişisinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir'' hükmüne istinaden Sayım Mahkeme Hakimi'nin yüksek takdirine arz ederim.11.03.2024


    24/04/2024 tarihli duruşma tutanağı:
    Belirli gün ve saatte celse açıldı.
    Davacı Vekili Av. SEDEN NURAL TÜZEL duruşmaya katıldı. Açık yargılamaya devam olundu.
    Davacı vekilinden soruldu:Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, tamamlama harcını ikmal ettik. Eksik hususlar giderilsin, davamızın kabulüne karar verilsin, dedi.
    Dosya incelendi.
    G.D:
    1-)Davalı Cengiz Han Parlak'a bilirkişi raporu ve duruşma zaptının ilanen tebliğine,
    2)İlan masrafının yatırılması için davacı vekiline bir haftalık kesin süre verilmesine,
    Bu nedenle duruşmanın 03/07/2024 günü saat 10:18 bırakılmasına karar verildi. 24/04/2024
    CENGİZHAN PARLAK Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN tebliğ olunur..

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02032448