Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    T.C.
    İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

    ESAS NO : 2022/393


    İ L A N D I R


    Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davasının yapılan yargılamasında;


    Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu İlçesi, Kalyoncukulluğu Mahallesi, Tekir Mevkiinde bulunan 441 ada, 11 parsel sayılı, 101,00m² yüzölçümlü, arsa vasıflı Andonyo Tedeski adına kayıtlı olan taşınmaz malın Andonyo Tedeski'yi tanıyan bilen olmadığı, sağ veyahut ölü olduğuna ilişkin belge bulunmaması nedeniyle 3561 sayılı kanun gereğince İstanbul 11.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/10/2011 tarih ve 2011/203 Esas 2011/741 Karar sayılı kararı ile İstanbul Defterdarı Kayyım olarak tayin edildiği, dava konusu taşınmazın kayyımla idare süresi 10 yılı aştığından MK'nın 588.maddesi gereğince taşınmazın maliki Andonyo Tedeski'nin gaipliğine karar verilmesi ve Beyoğlu İlçesi, Kalyoncukulluğu Mahallesi, Tekir Mevkiinde bulunan 441 ada, 11 parsel sayılı, 101,00m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi istenilmiş olmakla, TMK'nın 33. maddesi gereğince gaip hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren Mahkememizin 2022/393 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, gaip hayatta ise aynı şekilde açık adresinin de bildirilmesi hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

    #ilangovtr
    #Basın no ILN02032546