KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

Avrupa Birliği

Birleşmiş Avrupa ülküsü, gerçek bir siyasi projeye dönüşüp ülkelerin hükümet politikalarında uzun vadeli bir hedef haline gelmeden önce, sadece filozoflarla önsezili kimselerin düşüncelerinde yaşıyordu. Avrupa Birleşik Devletleri hümanist ve barışçı bir hayalin parçasıydı. Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve düşünürleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu fikrine vardılar. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden kaynaklandı.

SCHUMAN PLANI

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupalı devlet adamlarının Avrupa'da kalıcı bir barış oluşturma çabaları hız kazandı.Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 9 Mayıs 1950 tarihinde, Avrupa Devletlerini, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve uluslarüstü bir kuruma devretmeye davet etti. Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. Bunun yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı.

AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU (AKÇT)
Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Söz konusu Topluluğun Yüksek Otoritesi'nin ilk başkanı ise, Schuman Deklarasyonu'na ilham veren bu fikrin sahibi Jean Monnet oldu. Böylece, savaşın ham maddeleri olan kömür ve çelik, barışın araçları oluyor; dünya tarihinde ilk defa devletler kendi iradeleri ile egemenliklerinin bir kısmını ulusüstü bir kuruma devrediyordu.

ROMA ANTLAŞMASI VE AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
Altı üye devlet, 1957'de, işgücü ile mal ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan bir ekonomik topluluk kurmaya karar verdiler. Böylece, kömür ve çeliğin yanısıra diğer sektörlerde de ekonomik birliği kurmak amacıyla, 1957'de Roma Antlaşması imzalanarak Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) kuruldu. AET'nin amacı, malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması, ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesiydi.

AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU (EURATOM)
Avrupa Ekonomik Topluluğu gibi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) da 1 Ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren Roma Antlaşması ile kuruldu. Topluluğun amacı, nükleer enerjinin barışçıl amaçlarla ve güvenli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla üye devletlerin araştırma programlarını koordine etmek olarak belirlendi.

FÜZYON ANTLAŞMASI VE AVRUPA TOPLULUKLARI
1965 yılında imzalan Füzyon Antlaşması (Birleşme Anlaşması) ile, yukarıda adı geçen üç topluluk (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu) için tek bir Konsey ve tek bir Komisyon oluşturularak, bu Topluluklar, Avrupa Toplulukları adı altında anılmaya başlandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
Mamul mallarda gümrük vergileri, planlanandan önce 1 Temmuz 1968'de kaldırıldı; özellikle tarım ve ticaret politikaları olmak üzere ortak politikalar 60'ların sonunda yerli yerine oturmuştu.

İLK GENİŞLEME DALGASI
Altılar'ın başarısı Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda'yı Topluluk üyeliğine başvurmaya yöneltti. General de Gaulle yönetimindeki Fransa'nın 1963'de ve 1967'de İngiltere'nin üyeliğine karşı iki kez veto yetkisini kullandığı çetin bir pazarlık dönemini takiben, bu üç ülke 1973'te üye oldular.

1980'LER: TOPLULUK GÜNEYE DDOĞRU GENİŞLİYOR
Topluluk 1981'de Yunanistan'ın, 1986'da da İspanya ve Portekiz'in katılmalarıyla güneye doğru genişledi. Böylece, üye sayısı 12'ye ulaştı.

AVRUPA TEK SENEDİ
Dünyadaki durgunluk ve mali yükün paylaşımı konusundaki iç çekişmeler 1980 başlarında bir "Avrupa karamsarlığı" havasının doğmasına neden oldu. Ancak, 1984'ten sonra bunun yerini Topluluğun canlandırılması konusunda daha umutlu beklentiler aldı. Jacques Delors başkanlığındaki Komisyonun 1985'te hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak Topluluk 1 Ocak 1993'e kadar tek pazar oluşturmayı kendisine hedef edindi. Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 1986'da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986'da ise Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı.

1987 yılında yürürlüğe giren Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Topluluklarını kuran Antlaşmalar kapsamlı bir biçimde değişikliğe uğradı.

MAASTRİCHT ANTLAŞMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ

Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 3 Kasım 1990'da iki Almanya'nın birleşmesi, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin Sovyet denetiminden kurtulmaları ve demokratikleşmeleri, Aralık 1991'de de Sovyetler Birliği'nin çözülmesi Avrupa'nın siyasi yapısını baştan aşağı değiştirdi. Üye Devletler bağlarını güçlendirme kararlılığıyla, temel özellikleri 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te toplanan Avrupa Birliği Zirvesi'nde kararlaştırılan yeni bir Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Maastricht Antlaşması, diğer adıyla Avrupa Birliği Antlaşması, 1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu antlaşma ile 1999'a kadar parasal birliğin tamamlanmasına, Avrupa vatandaşlığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi.

Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu.

YENİ BİR GENİŞLEME: AVUSTURYA, FİNLANDİYA, İSVEÇ
1995 yılında, Avusturya, Finlandiya İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 15'e yükseldi.

EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK
Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 ülkede kullanılmaya başlandı.

SON GENİŞLEME DALGALARI
2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve 10 yeni ülke (Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa Birliği'ne katıldı. 2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı.

LİZBON ANTLAŞMASI
Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi.

Avrupa Birliği Haberleri

 • Brüksel'den Türkiye'ye Kıbrıs provokasyonu

  Dünya, 23 Mart 2018

  Brüksel'den Türkiye'ye Kıbrıs provokasyonu

  Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapılacak olan Türkiye-AB Zirvesi'ne günler kala, Avrupa Birliği liderleri, Türkiye'nin Rum kesiminin tek taraflı olarak ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerde "doğalgaz keşif çalışmasını engellemesini" kınayan bir tasarıyı kabul etmeye hazırlanıyor

 • Facebook skandalına ilişkin AB'den sert açıklama!

  Dünya, 22 Mart 2018

  Facebook skandalına ilişkin AB'den sert açıklama!

  Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Facebook kullanıcılarının hesaplarından izinsiz toplanan veriler konusunda, "Net olan şu ki vatandaşların mahremiyeti ve kişisel verileri tam olarak korunmalı. Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. AB ve üye ülkelerin ilgili düzenlemelerine saygı göstermek mecburidir." dedi

 • Ömer Çelik'ten sert açıklama: BM'nin listeye almasını mı bekleyeceğiz?

  Dünya, 19 Mart 2018

  Ömer Çelik'ten sert açıklama: BM'nin listeye almasını mı bekleyeceğiz?

  Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzareci Ömer Çelik, "Kürt savaşçılar" tabirinin kullanılmasının terörü masumlaştırma çabası olduğunu belirterek "Terör örgütünü Kürt halkının temsilcisi gibi göstermek zalimane bir yaklaşımdır." dedi

  Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit için anlaşmaya vardı!

  Dünya, 19 Mart 2018

  Avrupa Birliği ile İngiltere, Brexit için anlaşmaya vardı!

  Son dakika haberi... Avrupa Birliği ile İngiltere'nin, Brexit sonrası 2 yıllık geçiş süreci konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi

  Avrupa'nın en kiracı ülkesi açıklandı

  Emlak, 19 Mart 2018

  Avrupa'nın en kiracı ülkesi açıklandı

  AB ülkeleri arasında vatandaşların konut sahiplik oranı en düşük ülke Almanya olarak belirlendi.

 • Avrupa Birliği'nden 'UBER' karar

  İş-Yaşam, 15 Mart 2018

  Avrupa Birliği'nden 'UBER' karar

  Google, Facebook, Amazon, UBER, Airbnb gibi milyarlarca dolar gelir elde eden uluslararası şirketler Avrupa Birliği tarafından yüzde 3 vergiye tabi tutulacak. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan taslağın gelecek hafta kabul edilmesi bekleniyor

 • AB'den "Rus casus" açıklaması

  Dünya, 13 Mart 2018

  AB'den "Rus casus" açıklaması

  Avrupa Birliği (AB), İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili, İngiltere halkı ve hükümetinin yanında olduğunu ve güçlü bir dayanışma gösterdiğini açıkladı

 • KKTC'den AB'ye uyarı

  Dünya, 28 Şubat 2018

  KKTC'den AB'ye uyarı

  KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’yi dinlemeden gözü kapalı bir şekilde Rum tarafına verdiği destekle AB'nin, Kıbrıs Türk halkının gözünde saygınlığını daha da azalttığını bildirdi

  Bedava toplu taşımaya geçiyorlar

  İş-Yaşam, 27 Şubat 2018

  Bedava toplu taşımaya geçiyorlar

  Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ücretsiz toplu taşıma projesi kapsamında Almanya'nın elektrikli otobüs ve şarj altyapısını destekleme planına onay verdi. Almanya, projenin onaylanmasıyla hava kirliliğini önlemek için 5 şehirde ücretsiz toplu taşımaya başlayabilecek

  İtalya'da aşırı sağcı liderden Türkiye karşıtı açıklama!

  Dünya, 23 Şubat 2018

  İtalya'da aşırı sağcı liderden Türkiye karşıtı açıklama!

  Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı çıkan, İtalya'nın aşırı sağ Kuzey Ligi (Lega Nord) partisinin lideri Matteo Salvini, "Türkiye ile ayrıcalıklı bir ortaklık, faydalı ve doğrudur" dedi

 • AB'den uluslararası topluma 'Suriye' çağrısı

  Dünya, 19 Şubat 2018

  AB'den uluslararası topluma 'Suriye' çağrısı

  Avrupa Birliği, uluslararası topluma Suriye halkının çektiği acıya son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu

 • Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Önhon: Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinde PKK'nın Suriye kolu PYD var

  Dünya, 18 Şubat 2018

  Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Önhon: Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinde PKK'nın Suriye kolu PYD var

  Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Önhon, Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefinde Kürtler değil, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın Suriye kolu PYD olduğunu bildirdi

 • Toplu taşımayı bedava yapacaklar

  İş-Yaşam, 15 Şubat 2018

  Toplu taşımayı bedava yapacaklar

  Hava kirliliğindeki artış nedeniyle dizel araçların satışını ilerleyen yıllarda yasaklama kararı alan Avrupa ülkeleri arasında bedava toplu taşıma planıyla bir adım öne geçmeye hazırlanıyor. 5 pilot kentte denenecek plan AB Komisyonu'na da gönderildi. Başarılı olunduğu takdirde bedava toplu taşıma fikri tüm AB ülkelerine yayılabilir

  Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner' operasyonu

  Dünya, 14 Şubat 2018

  Almanya'da bir Türk'ün aracına 'Döner' operasyonu

  Almanya'da, bir Türk'e ait aracın bagajında yasa dışı yollarla taşınan 15 adet döner ele geçirildi. Polis, dönerlerin daha önce de bu şekilde taşınıp taşınmadığını araştırıyor

  Tesla'nın rakibi Avrupa'nın en büyüğü oluyor

  Teknoloji, 14 Şubat 2018

  Tesla'nın rakibi Avrupa'nın en büyüğü oluyor

  Northvolt, mega fabrika için Avrupa Birliği'nden onay aldı. Proje tamamlandığında Avrupa'nın en büyük pil tesisi, Northvolt'un olacak

 • Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra yeni başkan kim olacak?

  Dünya, 13 Şubat 2018

  Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra yeni başkan kim olacak?

  İngiliz Milletler Topluluğunun, Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından yeni başkanının kim olacağına ilişkin gizli bir çalışma başlattığı öne sürüldü. 1931’de kurulan İngiliz Milletler Topluluğunun üyelerinin toplam nüfusu 2 milyar 400 milyona varıyor

 • Dünyayı istila ediyor! Avrupa yasakladı!

  Teknoloji, 13 Şubat 2018

  Dünyayı istila ediyor! Avrupa yasakladı!

  Erkeği olmadan üreyebilen mutant kerevit türü, hızla yayılıyor. Avrupa Birliği, 10 bacaklı mutant kereviti yasakladı

 • Çoğumuzun mutfağında var! Meğer zehir saçıyormuş...

  Sağlık, 11 Şubat 2018

  Çoğumuzun mutfağında var! Meğer zehir saçıyormuş...

  Yapılan araştırmalar, Avrupa Birliği genelinde mikrodalgaların salgıladıkları karbondioksit oranının neredeyse otomobillerle aynı oranda olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, satışları önlenemese de tüketicilerin mikrodalga fırınları daha verimli kullanması konusunda uyarıyor

  Theresa May 'Brexit Yolu'nu açıklayacak

  Dünya, 11 Şubat 2018

  Theresa May 'Brexit Yolu'nu açıklayacak

  İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış (Brexit) yoluna ilişkin üç hafta içinde bir konuşma yapacak