KATEGORİLER

Yazının devamını okumak için tıklayınız...

MEB

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır.

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur. 1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir. Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır:

Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
Sicil İşleri Dairesi
İstatistik Dairesi
Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
Evrak Dairesi

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı.

1923 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür.

1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”
1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”
1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”
1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”
1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”
1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı”

adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Bilgileri

Adres: Atatürk Bulvarı No:98 Bakanlıklar/ANKARA

Tel: 0312 4132680 - 0312 4132681 - 0312 4131838

Meb Haberleri

 • Öğretmen doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

  Gündem, 15 Aralık 2017

  Öğretmen doluluk oranı yüzde 90'ı geçti

  İç Anadolu ve Ege bölgeleri, yüzde 94'ün üzerindeki öğretmen doluluk oranlarıyla öne çıkarken, Doğu Anadolu bölgesindeki öğretmen doluluk oranı ise yüzde 92'ye ulaştı

 • Okul nakil başvurularında e-Devlet dönemi başladı

  Gündem, 15 Aralık 2017

  Okul nakil başvurularında e-Devlet dönemi başladı

  e-Devlet hizmetinden yıllık ortalama 2 milyon velinin yararlanması bekleniyor

 • MEB'den tekli eğitim için 45 bin derslik yatırımı

  Gündem, 14 Aralık 2017

  MEB'den tekli eğitim için 45 bin derslik yatırımı

  2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimin kaldırılması için Türkiye genelinde 58 bin 762 ek derslik ihtiyacı bulunuyor

  AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  Gündem, 10 Aralık 2017

  AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

  Binlerce öğrenci Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarını bekliyor. Hafta sonu yapılan AÖL sınavından sonra merak konusu Açık Öğretim Lisesi sınav soru ve cevapları olmuştu. Henüz soru ve cevaplar açıklanmadı. AÖL sonuçları içinde resmi duyuru yapılmadı.

  Mezun olamayan liselilere sorumluluk sınavı yapılacak

  Gündem, 08 Aralık 2017

  Mezun olamayan liselilere sorumluluk sınavı yapılacak

  Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğretim kurumlarında geçici kayıtları bulunan ancak tek dersten sorumluluğu bulunanlar ile staj bitirme sınavına girmesi gereken öğrencilere, 18 Aralık'a kadar sorumluluk sınavı yapılacak

 • ‘PISA’ya eksik rapor sunduk’

  Gündem, 06 Aralık 2017

  ‘PISA’ya eksik rapor sunduk’

  "PISA’da çıkan olumsuz sonuçlar bakanlığın eksik tabakalandırmasından kaynaklanıyor"

 • 2017'nin son ehliyet sınavı için geri sayım!

  Gündem, 04 Aralık 2017

  2017'nin son ehliyet sınavı için geri sayım!

  Ehliyet sınavının 2017'de son kez yapılmasına sadece günler kaldı. Kurslara giden binlerce sürücü adayı, 2017'nin 5. ehliyet sınavını büyük bir heyecanla bekliyor. Ehliyet sınavı ne zaman? Nasıl yapılıyor? Sınav ücreti ne kadar? Sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? Tüm detaylar haberimizde...

 • Ehliyet sınavlarında önemli değişiklik

  Gündem, 01 Aralık 2017

  Ehliyet sınavlarında önemli değişiklik

  Bakanlığın ilk kapsamlı elektronik sınav merkezi, bin kişi kapasiteli olarak Ankara'nın Çiğdem Mahallesi'nde kurulacak

  Öğrencilerin tokaları, okul zilleri, kara tahtalar sergide

  Yaşam, 30 Kasım 2017

  Öğrencilerin tokaları, okul zilleri, kara tahtalar sergide

  Milli Eğitim Bakanlığı, “İl Eğitim Tarihi Müzeleri” projesini hayata geçirdi. Eğitim müzesi oluşturmak için illerdeki bütün okulların depoları incelendi

  Öğretmenlere MEBİM 147 ile sevgi seli

  Gündem, 23 Kasım 2017

  Öğretmenlere MEBİM 147 ile sevgi seli

  MEB'in İletişim Merkezi "MEBİM 147"ye Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencilerine gösterdikleri ilgi, sevgi ve sabır nedeniyle 25 binin üzerindeki öğretmen için teşekkür mesajı geldi

 • Ulusal ve uluslararası sınavlar bir kriter olarak kullanılmalı

  Gündem, 22 Kasım 2017

  Ulusal ve uluslararası sınavlar bir kriter olarak kullanılmalı

  Eğitimcilere göre sınavla öğrenci alacak liseler belirlenirken ulusal sınavların yanı sıra uluslararası sınav verileri de kullanılmalı. Ayrıca eğitim bölgelerinde öğrencilerin çoğu için yalnızca belirli okul türlerine yer verilmemeli. Okulların seçiminde ise ‘şeffaflık’ sağlanmalı ve okulları seçme görevi sadece il milli eğitim müdürlerine bırakılmamalı

 • MEB'den öğrencileri teknoloji ile buluşturan zirve

  Gündem, 17 Kasım 2017

  MEB'den öğrencileri teknoloji ile buluşturan zirve

  İki gün sürecek zirvede, 28 oturum, 4 panel ile 50 atölye çalışmasında 155 konuşmacı yer alacak

 • 15 tatil ne zaman?

  Gündem, 17 Kasım 2017

  15 tatil ne zaman?

  Okulların ne zaman kapanacağını ve 15 tatilin ne zaman başlayacağını araştıran öğrenciler, "yarıyıl tatili ne zmaman?" ve "15 tatil ne zaman" sorularını soruyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB çalışma takviminde yer alan yarıyıl tatili tarihi.

  'Yeni müfredatta pratiklik kaygısı göz önüne alındı'

  Gündem, 16 Kasım 2017

  'Yeni müfredatta pratiklik kaygısı göz önüne alındı'

  Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Rehberlik ve Araştırma Merkezi konferans salonunda "Değişen ve Yenilenen Yeni Müfredat Bilgilendirme" toplantısı düzenlendi

  Koruma altındaki kadın ve çocuklar için MEB’den uyarı

  Gündem, 15 Kasım 2017

  Koruma altındaki kadın ve çocuklar için MEB’den uyarı

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koruma altındaki kadın ve çocuklara ilişkin bilgilerin gizliliği konusunda il milli eğitim müdürlüklerini yayımladığı genelgeyle uyardı

 • Özel okullar MEB sınavıyla öğrenci alacak

  Gündem, 14 Kasım 2017

  Özel okullar MEB sınavıyla öğrenci alacak

  TÖZOK Yönetim Kurulu Başkanı Dal, "Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esaslar, Bakanlığımızın sınav sistemi ile ilgili açıklayacağı bilgiler çerçevesinde ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır." dedi

 • Okullar ne zaman kapanacak?

  Gündem, 10 Kasım 2017

  Okullar ne zaman kapanacak?

  "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "yarıyıl tatili ne zaman?" sorusu, yıl sonuna yaklaşmamızla birlikte öğrencilerin merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. Konuyla ilgili internet üzerinde araştırmasını sürdüren öğrenciler ve veliler, "Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili ne zaman?" aramasını yapıyor. İşte detaylar...

 • İlk ödemeler yapıldı

  İş-Yaşam, 08 Kasım 2017

  İlk ödemeler yapıldı

  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim öğretimde devlet desteği kapsamında verilen teşviğin ilk taksiti olan 425 milyon 342 bin 85 lirayı okullara ödenmek üzere il ve ilçe saymanlıklarına aktardı

  Yarıyıl tatili ne zaman?

  Gündem, 08 Kasım 2017

  Yarıyıl tatili ne zaman?

  Okullarında eğitim gören milyonlarca öğrenci, bir yandan da yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "yarıyıl tatili ne zaman?" ve "15 tatil ne zaman?" aramalarını yapan öğrenciler, merakla tatilin başlayacağı tarihi soruyor. İşte detaylar...