Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    53 yaşında 15 yıllık geçici köy korucusuyum. 7 yıldır SSK’dan zaten emekliyim. İkinci bir emeklilik maaşı alabilir miyim ya da emekliliğim tazminat almama engel midir? Aydınlatırsanız çok sevinirim.

    İsmi Saklı

    Hemen baştan söyleyeyim, SSK’dan emekli de olsanız koruculuk emekli aylığını veya koruculuk tazminatını da alacaksınız. 02.06.2007 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 5673 sayılı kanun ile 442 sayılı Köy Kanunu’nda korucular lehine emeklilik düzenlemeleri yapılmıştır.

    -Koruculara çalışırlarken verilecek aylık miktarı göstergeye bağlanmış olup “Geçici köy korucularına hizmetin devamı süresince her ay 11.500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödenir. Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir...” hükmü gereğince, her ay 11500 x 0.076998 = 885 TL ödenecektir.

    EMEKLİLİK HAKKI DA 2007 YILINDA GELDİ

    - Koruculardan 55 yaşını dolduranların görevleriyle ilişikleri kesilir. İlişikleri kesilenlerden 15 yıl veya daha fazla hizmeti olanlara hayatta bulundukları sürece 5.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca aylık bağlanır. 15 yılı aşan her yıl için 5.000 gösterge rakamına 200 gösterge rakamı ilave edilir ve bu şekilde yapılacak ilave hiçbir şekilde 3.000 gösterge rakamını geçemez. Aylık göstergesine ilave edilecek 200 gösterge rakamının hesabında, ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için 200 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın on ikide biri aylığa ayrıca eklenir. Öyleyse, 15 yıllık korucuya 0.076998 x 5.000 = 385 TL. emekli aylığı ödenecektir. 15 yıldan çok her yıl için bu aylık 15 TL fazla ödenecektir. Bu ödeme kişi başka bir kurumdan emekli olsa da kesilmeyecektir.

    - Aylık bağlanmış korucu vefat ederse veya 55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 15 yıl veya daha fazla süre geçici köy koruculuğu hizmeti varken vefat ederse dul eşlerine 385 TL’nin yüzde 75’i yani 289 TL dul aylığı verilecektir. Ancak, dul eş herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık alan dul eşse, bu fıkraya göre hesaplanan tutarın yarısı uygulanır.

    55 YAŞINDAN ÖNCE AYRILANA TAZMİNAT

    - 55 yaşını doldurup 15 yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan koruculardan, sağlık ve idari nedenlerle görevine son verilenler ile ölenlere (55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 15 yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç), 20.000 gösterge rakamının, memur katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir. (Örneğin, 14 yıllık korucu vefat ederse, 14 x 20.000 x 0.076998 = 21559 TL)

    - 55 yaşını doldurmadan kendi istekleri ile görevlerinden ayrılan geçici köy korucularına, hizmet sürelerine bakılmaksızın 20.000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ve hizmet yılı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir. (20.000 x 0.076998 =1540 TL)

    Diğer Yazılar