Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin


Son zamanların artık baygınlık getiren tartışmalarından, didişmelerinden ve kamplaşmalarından kısa bir anlığına da olsa uzaklaşıp memlekette sadece tatsızlıkların yaşanmadığını; yapılan hoş, güzel ve kalıcı işler de olduğunu bilmemiz gerektiği için yeni çıkmış bir kitaptan bahsedeceğim...

Prof. Dr. Günay Kut’un hazırladığı ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu’nun yayınladığı 5 kilo 280 gram ağırlığındaki Ali Şir Nevâyî Külliyatı’ndan...

Türkiye’de bugün en kıdemli Türk Edebiyatı hocası, Prof. Dr. Günay Kut’tur...

Daha önce de bahsetmiştim: Günay Hanım’a bizler “Hocaanne” deriz...

Hocaanne’yi 1970’li senelerin sonlarında rahmetli Baki Hoca’nın, yani Abdülbaki Gölpınarlı’nın vasıtasıyla tanımıştım. Ben üniversiteye giden bir gençtim, Hocaanne ise sekiz sene boyunca ders verdiği Chicago Üniversitesi’nden memlekete henüz dönmüş zarif bir âlim, daha doğrusu “âlime”…

Tanıdığım günden bu yana hep elyazması kitap yığınlarının arasında koşuşturdu, hiç durmadan çalıştı ve etrafında her dâim elli küsur kedi oldu…

Chicago dönüşü, Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkoloji bölümünün kuruluşunda yer aldı; sonraki senelerde de bol bol dolaştı, gidip Oxford’da hocalık etti, Oxford’un en önemli şarkiyat kütüphanelerinden olan Bodleian’daki Türkçe elyazması eserlerin kataloğunu tek başına yayınladı, derken başka memleketlerdeki üniversitelere de gidip geldi, bütün bu hay-huy arasında yetenekli, yeteneksiz, talebeliğe lâyık yahut lânet dünya kadar öğrenci yetiştirdi, güvendiği bazı kişilerden sık sık harikulâde kazıklar da yedi fakat bir şeyler öğrenmek isteyenleri hiç geri çevirmedi, hep öğretmeye çalıştı.

Hocaanne’nin ailesinde bir tuhaflık olduğunu da söylemeden edemeyeceğim! Hani bundan seneler önce televizyona, daha doğrusu Habertürk’e sadece iki defa çıkıp eski Şark efsanelerinden, Sümerler’den, huruf-ı mukattaadan, İnanna’dan, Dumuzi’den falan bahsedip milleti şaşkın ve hayran bırakan Harvard hocası Prof. Gönül Tekin, Prof. Günay Kut’un ablasıdır. Hocaanne’nin kocası Turgut ağabey son allâmelerdendir, Gönül Hoca’nın eşi rahmetli Prof. Şinasi Tekin de Türkolojinin büyük üstadlarından kabul edilir; velhâsıl ömürlerini sadece okuyup yazmakla geçirmiş tuhaf bir ailedirler…

Türkiye Yazmalar Kurumu, geçen hafta Günay Hoca’nın hazırladığı çok önemli bir eserin tıpkıbasımını yayınladı: 1441 ile 1501 arasında yaşayan ve Türk Edebiyatı’nın en önemli birkaç şairinden biri olan Ali Şîr Nevâî’nin elyazması Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen “Külliyat”ını...

Timur’un soyundan gelen ve Türk Sanatı’nın hemen her alanında çok önemli yeri bulunan Sultan Hüseyin Baykara’nın en yakın dostu olan Ali Şîr Nevâî edebiyatın hemen her türünde eserler vermiş, yazdıkları Osmanlı Edebiyatı’nı da derinden etkilemiş ve kitapları İstanbul’daki kütüphanelerde de itina ile muhafaza edilmişti.

Hocaanne, işte bu eyazmalarının en önemlilerinden birinin tıpkıbasımını, 1495 ile 1500’ün ilk senelerinde yazılan ve Topkapı Sarayı’nda muhafaza edilen 1604 sayfalık tezhipli ve minyatürlü nüshayı, Ali Şîr Nevâî’nin sanatını ve eserlerini anlattığı geniş bir önsözle beraber yayınladı. Yazma Eserler Kurumu’nın çıkarttığı külliyatın orijinali ile birebir olmasına özen gösterildi, eserin sadece sayfa görüntüleri değil, cildi de aslı ile tıpatıp aynı şekilde yaptırıldı ve neticede 5 kilo 280 gramlık kitap bu kitap ortaya çıktı...

“5 kilo 280 gram” derken mübalâğa etmiyorum, hakikaten öyle, zira Nevâî Külliyatı’nı alır almaz merak ettim, evin altındaki kasaba götürüp arkadaşlara tarttırdım ve ağırlığını o şekilde öğrendim!

ÖVÜNMEMİZ GEREKEN YAYINLAR

Kitap meraklıları, bundan 20-25 sene öncesine kadar şık şekilde basılmış kitap adedi bakımından ne kadar fakir olduğumuzu yakından bilirler...

Baskılar çamur gibi olurdu, tıpkıbasımlarda yayın ile eserin orijinalinin görüntü bakımından birebir aynı olmasına itina gösterilmediği ve “şık yayın”ın da ne olduğu bilinmediği için bir-iki esere meselâ Cem Sultan’ın “Divan”ına sahip olmak bile büyük ayrıcalık kabul edilirdi...

Türkiye, devletin prestiji bakımından da çok önemli olan bu işi artık lâyıkiyle yerine getiriyor ve böyle yayınları yapanların ilk sırasında Prof. Dr. Muhittin Macit’in başında bulunduğu Yazma Eserler Kurumu geliyor.

Hocaanne’nin hazırladığı ve sadece bin adet basılan Ali Şîr Nevâî’ye ait 5 kilo 280 gramlık bu kitap akademisyenlerin kullanabilecekleri çok önemli bir kaynak, kitap meraklıları için de muhteşem bir kolleksiyon eseridir.

Prof. Dr. Günay Kut’un hazırladığı ve Yazma Eserler Kurumu’nun yayınladığı Ali Şîr Nevâî’ye ait külliyat.
Prof. Dr. Günay Kut’un hazırladığı ve Yazma Eserler Kurumu’nun yayınladığı Ali Şîr Nevâî’ye ait külliyat.

Ali Şîr Nevâî Külliyatı’nın minyatürlü sayfalarından biri.
Ali Şîr Nevâî Külliyatı’nın minyatürlü sayfalarından biri.

 Prof. Dr. Günay Kut.
Prof. Dr. Günay Kut.

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!