Kontrol altına alınmadığında günlük yaşamı olumsuz olarak sınırlayan, kronik (müzmin) bir hastalık olan astım nedir? Nedenleri ve belirtileri nelerdir? Astım tedavisi...

ASTIM NEDİR?

Astım hava yollarının duyarlılığının artmasıyla gelişen kronik bir hastalıktır. Tekrarlayan öksürük ve hışıltı görülür. Astımda, hem büyük hem küçük hava yolları etkilenebilir. Astım her yaşta görülebilirse de, vakaların %30'u yaşamın ilk yılında ortaya çıkar. Son yıllarda tüm alerjik hastalıklarda olduğu gibi astım görülme sıklığı da artmıştır. Hastalık sıklığında artış nedeni olarak kapalı ortamlarda yaşama, ev tozları ve akarlar gibi ev içi alerjenlere maruziyet sorumlu tutulmaktadır. Astımlı hastalarda bronşlarda mikrobik olmayan iltihap vardır. Buna bağlı olarak bronşlarda salgılar artar, bronş duvarı kasılır ve hasta astım atağı geçirir. Astım alerjiye bağlı olabileceği gibi alerjiden bağımsız da ortaya çıkabilir.

ALERJİK ASTIM NEDİR?

Bahar aylarında kendini gösteren alerjik astım, kadınlarda daha çok görülür. Alerjik astıma sık sık alerjik rinit de eşlik eder. 

ASTIM NEDENLERİ

 • Ailede astım varlığı,
 • Solunum yoluyla toz ve kimyasal maddeler maruz kalan meslekler,
 • Bebeklik döneminde alerjenlere maruz kalma,
 • Bebeklik döneminde ağır solunum yolu hastalıkları geçirmek,
 • Annenin gebeyken sigara içmesi,
 • Yoğun sigara dumanına maruz kalma,
 • Ebeveynlerde sigara kullanımı,
 • Anne karnındayken bebeğin yetersiz beslenmesi ve bebeğin düşük kiloyla doğması,
 • Atopi olarak adlandırılan alerji gelişimine eğilimli olma

ASTIM BELİRTİLERİ

 • Öksürük (genellikle kuru ve krizler halindedir gece uykuda uyandırabilir.),
 • Hırıltılı solunum,
 • Göğüste tıkanıklık ve sıkışma hissi,
 • Soluk alıp verirken ıslık sesi,
 • Nefes darlığı,
 • Göğüs ağrısı.

ASTIMIN TEDAVİSİ

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'ne göre, her şeyden önce astım hastalığında kür dediğimiz tamamen düzelmenin olmadığı bilinmelidir. Astımda kontrolü sağlamak için bir kaç basamağın birlikte uygulanması gerekmektedir. Bir konuda aksaklık yaşandığında hastalığın kontrolü konusunda sorunlar yaşanmaya başlar.

Astım,

 • İlaçların düzenli kullanılması,
 • Tetikleyicilerden kaçınılması (çevre kontrolü) ve
 • İyi bir hekim hasta işbirliği ile kontrol altına alınabilir.

Her üç basamakta hastaya iyi eğitim verilmesi başarı için olmazsa olmazımızdır. Hasta eğitiminde ilaçların kullanım teknikleri, izleyeceği yol haritası , tetikleyicilerden nasıl korunacağı ve sorun yaşadığında yapabileceği ilk müdahaleler konusunda donanımlı olması sağlanmalıdır.

Bu süreçte kullanılan ilaçlar kontrol edici ve rahatlatıcı ilaçlar olarak adlandırılır. İlaçlar daha çok solunum yolu (inhalasyon) ile alındığı için kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerekir. Uygun teknik ve cihazlar kullanılmadığında ilaçlardan beklenen etkiyi göremezsiniz.