Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

    Özet Bilgi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili

    Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

    Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

    Genel Kurul Çağrısı

    Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

    Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022

    Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022

    Karar Tarihi 19.04.2023

    Genel Kurul Tarihi 22.05.2023

    Genel Kurul Saati 11:00

    GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.05.2023

    Ülke Türkiye

    Şehir İSTANBUL

    İlçe ÜMRANİYE

    Adres Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No:10 Ümraniye İstanbul

    Gündem Maddeleri

    1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

    2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

    3 - 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması ve müzakeresi

    4 - 2022 yılı Hesap Dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

    5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

    6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

    7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti ve Genel Kurul'un onayına sunulması

    8 - 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2023 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi

    9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

    10 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

    11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması

    12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi

    13 - Dilek ve öneriler.

    Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

    Kar Payı Dağıtım

    Genel Kurul Çağrı Dökümanları

    EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

    EK: 2 Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

    Genel Kurul Sonuçları

    Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

    Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Metin Kilci'nin seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sn. Tansu Aytekin'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Yusuf Şahin'i, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili sertifikaya haiz Ahmet Coşkuner'i görevlendirdi.

    2. 2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

    3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti okundu. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

    4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

    5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

    6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Şirket'in 2022 faaliyet dönemi, vergi usul kanunlarına göre düzenlenmiş mali tablolara göre zarar ile sonuçlandığı için, kâr payı dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

    7. Yönetim Kurulu Üyelerine aşağıda belirtilen tutarlarda aylık net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

    Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik 60.000 TL Net

    Yönetim Kurulu Başkan Vek. Hakan Kaya 5.000 TL Net

    Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Çelik 5.000 TL Net

    Yönetim Kurulu Üyesi Ali Atıf Bir 15.000 TL Net

    Yönetim Kurulu Üyesi Metin Kilci 15.000 TL Net

    Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ünalmış 15.000 TL Net

    8. 2022 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2023 yılı için yardım ve bağış miktarının üst sınırının 2022 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

    9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

    10. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

    11. 01.01.2023-31.12.2023 mali dönemine ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile ve Ümraniye Vergi Dairesi'nde 925 052 1073 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0925052107300015 olan ve kayıtlı adresi Kısıklı Mah. Gurbet Sk. No: 14 K:3 D:9 Üsküdar İstanbul olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

    12. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

    13. Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi. Hamza İnan söz alarak dilek ve temennilerde bulunup, Şirketin başarılarının devamını diledi. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte imza altına alındı.

    Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

    Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

    Genel Kurul Kararları Tescili

    Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

    Tescil Tarihi 25.05.2023

    Genel Kurul Sonuç Dökümanları

    EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

    EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak

    Ek Açıklamalar

    Şirketimizin 22.05.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 25.05.2023 tarih ve 10838 numararalı Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil edilmiştir.

    Saygılarımızla,

    EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153823

    BIST