Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

    Özet Bilgi Yeni Pay Alma Haklarının Kullanılmasından Sonra Kalan Payların Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması ve Sağlanan Fon Tutarı

    Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

    Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023

    Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000

    Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000

    Ulaşılacak Sermaye (TL) 360.000.000

    Bedelsiz Sermaye Artırımı

    Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi

    A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 33,600 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

    B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 50,400 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

    C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 209.999.916,000 280,00000 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

    Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)

    TOPLAM 75.000.000 210.000.000,000 280,00000

    Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 04.05.2023

    İç Kaynakların Detayı :

    Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 24.778.008

    Emisyon Primi (TL) 35.838.595

    Geçmiş Yıl Karları (TL) 149.383.397

    Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

    Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

    A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 12,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline A Grubu, EGSE3(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00030

    B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 18,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline B Grubu, EGSE2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREGSR00048

    C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 74.999.970,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline C Grubu, EGSER(RÜÇHAN), TRREGSR00022 410.246,35

    Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

    TOPLAM 75.000.000 75.000.000,000 100,00000 410.246,350

    Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.

    Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.05.2023

    Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 18.05.2023

    Para Birimi TRY

    Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

    Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7

    SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023

    SPK Başvuru Sonucu Onay

    SPK Onay Tarihi 27.04.2023

    Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

    Ödeme Tarihi 08.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

    Kayıt Tarihi 05.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

    Ek Açıklamalar

    Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden ve 210.000.000,-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 360.000.000,-TL'ye artırılması nedeniyle bedelli yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 410.246,35 TL nominal değerli payların 410.246 TL'lik kısmı 24-25.05.2023 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında ve 0,35 TL nominal değerli paylar ise serbest virmanla olmak üzere toplam 1.948.597,45 TL bedelle satılmıştır. Böylece, 25.05.2023 tarihi itibarıyla sermaye artırımı tamamlanmış olup, yeni pay alma haklarının kullanılması ve halka arz aşamasında toplam 76.538.351,10 TL tutarında fon sağlanmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153813

    BIST