Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    GALATA WIND ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    904.652.056 631.977.503

    Dönem Karı (Zararı)

    805.935.668 810.293.280

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    55.586.023 -102.362.627

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    8,9,10 50.019.158 53.040.679

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    4.381.516 1.230.578

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

    12 4.381.516 1.230.578

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    -87.615.392 25.933.452

    Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

    20 -106.688.955 -13.470.334

    Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

    21 19.073.563 39.403.786

    Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

    5 83.347.966 -70.798.261

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    -34.455.225 -5.980.539

    Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

    -34.455.225 -5.980.539

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    22 39.908.000 -105.788.536

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    1.981.676 4.134.646

    Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

    -58.947.273

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -105.697.619 2.546.852

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

    -688 543.271

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

    -105.696.931 2.003.581

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    70.876.142 127.928.813

    İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

    70.876.142 127.928.813

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    16.327

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    21.896.211 12.187.410

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

    108.785 160.097

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

    21.787.426 12.027.313

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

    -3.219.734 -875.215

    Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    19.681.511 -320.578

    İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

    19.681.511 -320.578

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    -1.554.835 -78.401.690

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

    -1.554.835 -78.401.690

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    863.503.367 712.065.299

    Alınan Faiz

    99.380.092 11.707.893

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    12 -802.323 -41.322

    Vergi İadeleri (Ödemeleri)

    22 -57.429.080 -91.754.367

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -710.456.802 -59.764.506

    Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

    -38.265.698

    Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

    -53.961.948

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    1.123.762 607.662

    Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    8 28.583 607.662

    Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    1.095.179

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    -497.388.166 -22.106.470

    Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    8 -497.377.251 -21.389.451

    Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    9 -10.915 -717.019

    Verilen Nakit Avans ve Borçlar

    -160.230.450

    Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar

    -160.230.450

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    -374.847.648 -129.894.464

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    170.000.000

    Kredilerden Nakit Girişleri

    5 170.000.000

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -79.660.102 -116.211.676

    Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    5 -79.660.102 -116.211.676

    Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    5 -3.846.922 -3.057.788

    Ödenen Temettüler

    -275.000.000 -150.000.000

    Ödenen Faiz

    -16.340.624 -30.625.000

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    -180.652.394 442.318.533

    Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

    136.020.619 128.507.151

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    -44.631.775 570.825.684

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    652.849.306 158.918.753

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    608.217.531 729.744.437

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    534.791.458 4.000.000 21.037 25.773.899 262.187.432 170.912.859 997.686.685 997.686.685

    Transferler

    16.577.043 154.335.816 -170.912.859

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    810.293.280 810.293.280 810.293.280

    Dönem Karı (Zararı)

    810.293.280 810.293.280 810.293.280

    Kar Payları

    -150.000.000 -150.000.000 -150.000.000

    Dönem Sonu Bakiyeler

    534.791.458 4.000.000 21.037 42.350.942 266.523.248 810.293.280 1.657.979.965 1.657.979.965

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    534.791.458 4.000.000 -1.384.231 42.350.942 266.523.248 1.043.955.935 1.890.237.352 1.890.237.352

    Transferler

    5.208.542 50.051.951 988.695.442 -1.043.955.935

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -878.473 805.935.668 805.057.195 805.057.195

    Dönem Karı (Zararı)

    805.935.668 805.935.668 805.935.668

    Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

    -878.473 -878.473 -878.473

    Kar Payları

    -275.000.000 -275.000.000 -275.000.000

    Dönem Sonu Bakiyeler

    540.000.000 4.000.000 -2.262.704 92.402.893 980.218.690 805.935.668 2.420.294.547 2.420.294.547

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    4 615.526.394 659.079.070

    Finansal Yatırımlar

    24 130.261.390 76.299.442

    Ticari Alacaklar

    189.826.033 84.128.414

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    23 2.530 1.842

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    6 189.823.503 84.126.572

    Diğer Alacaklar

    50.382 36.128

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    50.382 36.128

    Stoklar

    818.695 818.695

    Peşin Ödenmiş Giderler

    13 26.725.792 13.608.960

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    26.725.792 13.608.960

    Diğer Dönen Varlıklar

    14 3.459.196 74.335.338

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

    3.459.196 74.335.338

    ARA TOPLAM

    966.667.882 908.306.047

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    966.667.882 908.306.047

    DURAN VARLIKLAR

    Finansal Yatırımlar

    100.000 100.000

    İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar

    24 100.000 100.000

    Diğer Alacaklar

    812.529 572.678

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    812.529 572.678

    Türev Araçlar

    90.356.734 65.081.022

    Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

    15 90.356.734 65.081.022

    Maddi Duran Varlıklar

    8 1.345.054.080 892.677.405

    Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

    28.034.696 28.840.230

    Binalar

    6.364.634 6.480.786

    Tesis, Makine ve Cihazlar

    735.075.443 759.163.636

    Taşıtlar

    259.938 369.737

    Mobilya ve Demirbaşlar

    18.086.844 18.391.715

    Özel Maliyetler

    4.446.750 4.709.869

    Yapılmakta Olan Yatırımlar

    552.785.775 74.702.067

    Diğer Maddi Duran Varlıklar

    19.365

    Kullanım Hakkı Varlıkları

    10 11.567.381 12.056.163

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    336.078.068 341.391.078

    Şerefiye

    3 27.629.554 27.629.554

    Diğer Haklar

    9 1.070.478 658.843

    Lisanslar

    9 307.378.036 313.102.681

    Peşin Ödenmiş Giderler

    13 257.570.241 97.339.791

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    257.570.241 97.339.791

    Ertelenmiş Vergi Varlığı

    22 224.187.461 148.834.186

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    2.265.726.494 1.558.052.323

    TOPLAM VARLIKLAR

    3.232.394.376 2.466.358.370

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    98.076.407 68.279.442

    İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    162.079 304.868

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    5-23 162.079 304.868

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    97.914.328 67.974.574

    Banka Kredileri

    5 97.143.235 67.109.605

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    5 771.093 864.969

    Ticari Borçlar

    39.365.899 17.469.688

    İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

    6-23 693.807 585.022

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    6 38.672.092 16.884.666

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    12 904.383 4.124.117

    Diğer Borçlar

    23.849.594 4.168.083

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    7 23.849.594 4.168.083

    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

    22 61.331.648 5.776.076

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    11.059.308 7.495.156

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    12 5.448.704 1.955.359

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    11 5.610.604 5.539.797

    ARA TOPLAM

    234.587.239 107.312.562

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    234.587.239 107.312.562

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    566.214.426 458.694.231

    İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    235.134 352.381

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    5-23 235.134 352.381

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    565.979.292 458.341.850

    Banka Kredileri

    5 552.739.051 444.308.980

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    5 13.240.241 14.032.870

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    11.298.164 10.114.225

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    12 5.261.777 4.077.838

    Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

    11 6.036.387 6.036.387

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    577.512.590 468.808.456

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    812.099.829 576.121.018

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    2.420.294.547 1.890.237.352

    Ödenmiş Sermaye

    16 540.000.000 534.791.458

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    16 4.000.000 4.000.000

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    -2.262.704 -1.384.231

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -2.262.704 -1.384.231

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    16 -2.262.704 -1.384.231

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    16 92.402.893 42.350.942

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    980.218.690 266.523.248

    Net Dönem Karı veya Zararı

    805.935.668 1.043.955.935

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    2.420.294.547 1.890.237.352

    TOPLAM KAYNAKLAR

    3.232.394.376 2.466.358.370

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    17 1.071.749.317 862.703.961 480.800.680 344.810.106

    Satışların Maliyeti

    17 -267.013.307 -161.153.943 -120.057.639 -71.006.304

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    804.736.010 701.550.018 360.743.041 273.803.802

    BRÜT KAR (ZARAR)

    804.736.010 701.550.018 360.743.041 273.803.802

    Genel Yönetim Giderleri

    18 -29.252.524 -14.003.559 -11.828.230 -4.886.249

    Pazarlama Giderleri

    18 -11.999.035 -6.579.239 -5.262.961 -1.827.837

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    20 296.240.576 152.531.569 88.886.130 63.845.143

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    20 -7.435.250 -4.549.877 -3.966.021 2.798.806

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    1.052.289.777 828.948.912 428.571.959 333.733.665

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    1.052.289.777 828.948.912 428.571.959 333.733.665

    Finansman Giderleri

    21 -206.446.109 -124.444.168 -64.015.080 -47.287.989

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    845.843.668 704.504.744 364.556.879 286.445.676

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    -39.908.000 105.788.536 -15.669.180 302.472

    Dönem Vergi (Gideri) Geliri

    22 -115.041.657 -107.171.437 -65.880.033 -40.327.215

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    22 75.133.657 212.959.973 50.210.853 40.629.687

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    805.935.668 810.293.280 348.887.699 286.748.148

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    805.935.668 810.293.280 348.887.699 286.748.148

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    805.935.668 810.293.280 348.887.699 286.748.148

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 1,49200000 1,51500000 0,64600000 0,53600000

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    -878.473

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    12 -1.098.091

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

    219.618

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    12 219.618

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    0 0 0 0

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    -878.473 0 0 0

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    805.057.195 810.293.280 348.887.699 286.748.148

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    805.057.195 810.293.280 348.887.699 286.748.148

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213752

    BIST