Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    ENERJİSA ENERJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    .

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    06/11/2023

    Karar Sayısı

    82

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

    KARAR TARİHİ: 06.11.2023

    KARAR SAYISI: 82

    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

    Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen finansal raporlama formatları ile uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ait dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynaklar değişim tablosu (Hep birlikte "Finansal Tablolar ") ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9. maddesi uyarınca

    a) Bağımsız denetimden geçmemiş Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu tarafımızdan incelenmiş olup,

    b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, denetimden geçmemiş Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği ve

    c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,

    Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış denetimden geçmemiş Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı  Tebliğ uyarınca hazırlanmış Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Şirketimizin gelişimi ve performansı ile konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığı

    bilgisini sunar, yapılan açıklamalardan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

    Saygılarımızla,

    ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

    Fatma Dilek YARDIM                                                                             Kamuran UÇAR                

    Denetim Komitesi Başkanı                                                                 Denetim Komitesi Üyesi

    Dr. Philipp Ralph ULBRICH                                                                 Murat PINAR             

    CFO                                                                                                               CEO

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214642

    BIST