Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    272.650.000 1.894.212 121.459 -99.468 172.110.196 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766

    Transferler

    9.673.067 172.419.780 -182.092.847

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    927.423 1.040.803.141 1.041.730.564 1.041.730.564

    Sermaye Arttırımı

    218.120.000 -218.120.000

    Dönem Sonu Bakiyeler

    490.770.000 1.894.212 121.459 827.955 172.110.196 11.187.999 55.470.368 1.040.803.141 1.773.185.330 1.773.185.330

    Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    490.770.000 1.894.212 121.459 -287.493 172.110.196 11.201.669 62.297.507 1.373.916.222 2.112.023.772 2.112.023.772

    Transferler

    981.540.000 68.703.944 323.672.278 -1.373.916.222

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -6.333.104 1.019.778.907 1.013.445.803 1.013.445.803

    Dönem Sonu Bakiyeler

    1.472.310.000 1.894.212 121.459 -6.620.597 172.110.196 79.905.613 385.969.785 1.019.778.907 3.125.469.575 3.125.469.575

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    1.384.431.487 7.503.169

    Dönem Karı (Zararı)

    1.019.778.907 1.040.803.141

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    126.607.918 110.620.737

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    10 51.489.144 30.129.947

    Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

    2.878.125 6.639.694

    Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

    2.878.125 6.639.694

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    13.413.164 5.411.316

    Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

    13.413.164 5.411.316

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    87.031.995 49.751.033

    Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

    -551.919 -212.258

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

    -3.405.000

    Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler

    -3.405.000

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    -12.461.654 20.093.122

    Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -11.785.937 -1.192.117

    Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

    -11.785.937 -1.192.117

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    253.318.927 -1.148.572.880

    Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

    6 -130.709.771

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    7 -190.651.936 -418.705.672

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

    -190.651.936 -418.705.672

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    179.661.103 -110.234.111

    İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

    179.661.103 -110.234.111

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    8 -665.901.891 -1.207.253.011

    Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

    9 120.181.285

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    7 907.900.242 562.060.315

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

    907.900.242 562.060.315

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

    32.448.281

    Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    88.784.002 37.393.207

    İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

    88.784.002 37.393.207

    Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

    9 -4.521.486

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    -83.870.902 -11.833.608

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

    -83.870.902 -11.833.608

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    1.399.705.752 2.850.998

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    -4.035.850 -387.720

    Vergi İadeleri (Ödemeleri)

    -11.238.415 -53.112

    Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

    5.093.003

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -669.173.059 -326.467.181

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    10 20.531.371 2.049.919

    Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    20.531.371 2.049.919

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    10 -847.345.885 -328.517.100

    Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    -847.345.885 -328.517.100

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    18 65.250.000

    Alınan Faiz

    92.391.455

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    -520.503.247 337.089.453

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    6 529.725.111 -575.411.830

    Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

    529.725.111 -575.411.830

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -908.924.271 1.054.568.121

    Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

    -908.924.271 1.054.568.121

    Ödenen Faiz

    -162.159.724 -116.708.900

    Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

    20.855.637 -25.357.938

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    194.755.181 18.125.441

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    194.755.181 18.125.441

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    87.423.624 15.550.485

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    282.178.805 33.675.926

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    5 282.178.805 87.423.624

    Finansal Yatırımlar

    290.902.741 160.192.970

    Ticari Alacaklar

    7 1.094.944.109 904.207.231

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    1.094.944.109 904.207.231

    Diğer Alacaklar

    49.778.800 229.439.903

    İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

    4 568.247 143.417.063

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    49.210.553 86.022.840

    Stoklar

    8 1.889.017.254 1.223.090.275

    Peşin Ödenmiş Giderler

    57.813.241 228.089.184

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    9 57.813.241 228.089.184

    Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

    19 13.001 29.562

    Diğer Dönen Varlıklar

    13 300.471.025 202.717.744

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

    300.471.025 202.717.744

    ARA TOPLAM

    3.965.118.976 3.035.190.493

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    3.965.118.976 3.035.190.493

    DURAN VARLIKLAR

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

    10.646.000 72.491.000

    Maddi Duran Varlıklar

    10 1.607.162.402 818.536.499

    Diğer Maddi Duran Varlıklar

    1.607.162.402 818.536.499

    Kullanım Hakkı Varlıkları

    7.284.180 328.987

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    274.388 419.400

    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    274.388 419.400

    Peşin Ödenmiş Giderler

    9 113.472.827 62.685.842

    İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

    113.472.827 62.685.842

    Ertelenmiş Vergi Varlığı

    19 6.010.351

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    1.744.850.148 954.461.728

    TOPLAM VARLIKLAR

    5.709.969.124 3.989.652.221

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Kısa Vadeli Borçlanmalar

    6 681.935.133 956.982.438

    İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

    681.935.133 956.982.438

    Banka Kredileri

    628.816.784 932.709.591

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    53.118.349 24.272.847

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    6 81.008.345 97.160.594

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    81.008.345 97.160.594

    Ticari Borçlar

    7 1.313.691.660 403.361.073

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    1.313.691.660 403.361.073

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    38.748.266 6.299.985

    Diğer Borçlar

    136.903.207 48.119.205

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    136.903.207 48.119.205

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    9 131.623.142 154.873.549

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    131.623.142 154.873.549

    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

    19 13.695.554 4.251

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    18.925.678 8.872.233

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    3.440.346 1.717.719

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    15.485.332 7.154.514

    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    13 42.389.740 9.098.423

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    42.389.740 9.098.423

    ARA TOPLAM

    2.458.920.725 1.684.771.751

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    2.458.920.725 1.684.771.751

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    6 107.675.045 149.224.620

    İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

    107.675.045 149.224.620

    Banka Kredileri

    100.876.033 142.766.411

    Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    6.799.012 6.458.209

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    17.903.779 10.379.458

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    17.903.779 10.379.458

    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

    19 33.252.620

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    125.578.824 192.856.698

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    2.584.499.549 1.877.628.449

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    3.125.469.575 2.112.023.772

    Ödenmiş Sermaye

    14 1.472.310.000 490.770.000

    Sermaye Düzeltme Farkları

    1.894.212 1.894.212

    Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

    121.459 121.459

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    165.489.599 171.822.703

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    165.489.599 171.822.703

    Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

    172.110.196 172.110.196

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -6.620.597 -287.493

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    79.905.613 11.201.669

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    385.969.785 59.250.370

    Net Dönem Karı veya Zararı

    1.019.778.907 1.376.963.359

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    3.125.469.575 2.112.023.772

    TOPLAM KAYNAKLAR

    5.709.969.124 3.989.652.221

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

    Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    15 3.689.618.363 2.615.335.767 1.811.039.292 1.396.820.538

    Satışların Maliyeti

    15 -2.564.363.288 -1.404.574.162 -1.238.605.580 -761.150.869

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    1.125.255.075 1.210.761.605 572.433.712 635.669.669

    BRÜT KAR (ZARAR)

    1.125.255.075 1.210.761.605 572.433.712 635.669.669

    Genel Yönetim Giderleri

    -48.399.895 -27.758.890 -20.936.847 -15.371.876

    Pazarlama Giderleri

    -147.756.511 -100.601.329 -73.099.142 -41.721.895

    Araştırma ve Geliştirme Giderleri

    -7.768.817 -2.490.464 -4.920.678 -1.463.431

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    17 199.845.131 135.926.183 63.367.379 40.218.926

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    17 -206.598.169 -90.018.528 -30.064.082 -28.348.497

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    914.576.814 1.125.818.577 506.780.342 588.982.896

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    18 202.848.318 1.192.117 91.392.005 1.174.425

    TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri

    -5.150.283 -3.082.205

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    1.112.274.849 1.127.010.694 595.090.142 590.157.321

    Finansman Gelirleri

    16 71.824.303 16.934.323 11.084.418 1.225.006

    Finansman Giderleri

    16 -176.781.899 -83.048.754 -57.897.821 -27.446.291

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    1.007.317.253 1.060.896.263 548.276.739 563.936.036

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    12.461.654 -20.093.122 -19.870.313 -85.211.037

    Dönem Vergi (Gideri) Geliri

    -24.933.969 -20.093.122 -13.695.754 -20.093.122

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    37.395.623 -6.174.559 -65.117.915

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    1.019.778.907 1.040.803.141 528.406.426 478.724.999

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    1.019.778.907 1.040.803.141 528.406.426 478.724.999

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    1.019.778.907 1.040.803.141 528.406.426 478.724.999

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    22 -6.333.104 927.423 -5.349.224 275.985

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -8.200.452 1.159.279 -6.857.979 394.715

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

    1.867.348 -231.856 1.508.755 -118.730

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

    1.867.348 -231.856 1.508.755 -118.730

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    0 0 0 0

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    -6.333.104 927.423 -5.349.224 275.985

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    1.013.445.803 1.041.730.564 523.057.202 479.000.984

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    0 0 0 0

    Ana Ortaklık Payları

    1.013.445.803 1.041.730.564 523.057.202 479.000.984

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214570

    BIST