Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    03.08.2023

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    06/11/2023

    Karar Sayısı

    1504

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    İZMİR ? 06.11.2023

    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II ? 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

    A)            ÇİMENTAŞ İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'nin Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) uygun olarak hazırlanan 2023 yılı ilk dokuz aylık konsolide finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.    B)            Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yürürlükte bulunan raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan konsolide finansal tablolar ve yönetim kurulu raporundaki bilgiler             1-    ortaklığın mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, herhangi bir eksiklik içermemekte,             2-    işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ile kar ve zarar durumuyla ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmakta olup, faaliyet raporu da işin gelişimi ve performansı ile işletmenin finansal durumu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizlikleri dürüstçe yansıtmaktadır. Bilgilerinize arz olunur.    Saygılarımızla, ERCAN KARAİSMAİLOĞLU - Finansal Raporlamadan Sorumlu Mali İşler Direktörü BAHRİ HÜSEYİN ZÜHAL - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi      MEHMET CEMALİ DİNÇER - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215391

    BIST