Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Bilanço

    VARLIKLAR

    CARİ VARLIKLAR

    NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR

    4.2 ve 14 31.546.849.088 9.034.205.139

    Kasa

    0 0

    Alınan Çekler

    0 0

    Bankalar

    14 27.743.729.281 6.903.558.985

    Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

    0 0

    Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları

    14 3.803.119.807 2.130.646.154

    Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

    0 0

    FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR

    4.2 ve 11 21.923.957.985 8.605.624.564

    Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

    4.2 ve 11 3.871.674.987 2.260.695.716

    Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar

    4.2 ve 11 7.460.172.108 1.028.456.030

    Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar

    4.2 ve 11 10.592.110.890 5.316.472.818

    Krediler

    0 0

    Krediler Karşılığı (-)

    0 0

    Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar

    0 0

    Şirket Hissesi

    0 0

    Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

    0 0

    ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

    4.2 ve 12 11.330.281.918 4.535.533.038

    Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar

    12 9.723.631.241 3.965.710.498

    Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)

    12 -21.417.917 -18.493.280

    Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar

    12 1.624.493.048 584.700.606

    Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)

    0 0

    Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar

    0 0

    Sigortalılara Krediler (İkrazlar)

    0 0

    Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)

    0 0

    Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar

    0 0

    Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar

    12 1.001.319.127 690.001.724

    Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

    12 -997.743.581 -686.386.510

    İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

    301.180 103.900

    Ortaklardan Alacaklar

    0 0

    İştiraklerden Alacaklar

    0 0

    Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

    0 0

    Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar

    0 0

    Personelden Alacaklar

    0 0

    Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

    301.180 103.900

    İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)

    0 0

    İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar

    0 0

    İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

    0 0

    DİĞER ALACAKLAR

    4.2 ve 12 6.356.036 10.538.504

    Finansal Kiralama Alacakları

    0 0

    Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

    0 0

    Verilen Depozito Ve Teminatlar

    0 0

    Diğer Çeşitli Alacaklar

    47 6.356.036 10.538.504

    Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)

    0 0

    Şüpheli Diğer Alacaklar

    418.294 423.504

    Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

    -418.294 -423.504

    GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

    17 5.152.511.063 1.902.896.221

    Ertelenmiş Üretim Giderleri

    17 4.748.819.864 1.789.287.122

    Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri

    0 0

    Gelir Tahakkukları

    0 0

    Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler

    17 403.691.199 113.609.099

    DİĞER CARİ VARLIKLAR

    230.309.471 55.117.850

    Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar

    0 0

    Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

    4.2 ve 12 224.561.689 51.512.542

    Ertelenmiş Vergi Varlıkları

    0 0

    İş Avansları

    0 0

    Personele Verilen Avanslar

    4.2 0 126.001

    Sayım ve Tesellüm Noksanları

    0 0

    Diğer Çeşitli Cari Varlıklar

    5.747.782 3.479.307

    Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)

    0 0

    CARİ VARLIKLAR TOPLAMI

    70.190.566.741 24.144.019.216

    CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

    ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR

    0 0

    Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar

    0 0

    Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)

    0 0

    Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar

    0 0

    Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)

    0 0

    Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar

    0 0

    Sigortalılara Krediler (İkrazlar)

    0 0

    Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)

    0 0

    Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar

    0 0

    Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar

    0 0

    Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

    0 0

    İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR

    0 0

    Ortaklardan Alacaklar

    0 0

    İştiraklerden Alacaklar

    0 0

    Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

    0 0

    Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar

    0 0

    Personelden Alacaklar

    0 0

    Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar

    0 0

    İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)

    0 0

    İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar

    0 0

    İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)

    0 0

    DİĞER ALACAKLAR

    4.2 ve 12 5.859.515 6.047.766

    Finansal Kiralama Alacakları

    0 0

    Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

    0 0

    Verilen Depozito Ve Teminatlar

    4.2 ve 12 5.859.515 6.047.766

    Diğer Çeşitli Alacaklar

    0 0

    Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)

    0 0

    Şüpheli Diğer Alacaklar

    0 0

    Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

    0 0

    FİNANSAL VARLIKLAR

    9 4.234.300.725 2.323.664.543

    Bağlı Menkul Kıymetler

    9 4.115.460.388 2.240.556.916

    İştirakler

    0 0

    İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)

    0 0

    Bağlı Ortaklıklar

    9 18.215.590 18.215.590

    Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)

    0 0

    Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler

    9 100.624.747 69.911.069

    Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)

    0 0

    Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar

    0 0

    Diğer Finansal Varlıklar

    0 0

    Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

    9 0 -5.019.032

    MADDİ VARLIKLAR

    1.469.251.016 715.923.687

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

    7 240.903.750 107.435.771

    Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

    0 0

    Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller

    6 1.065.101.001 515.335.000

    Makine ve Teçhizatlar

    6 142.872.381 86.001.961

    Demirbaş ve Tesisatlar

    6 27.507.883 23.909.923

    Motorlu Taşıtlar

    6 13.367.927 11.970.448

    Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil

    6 14.156.546 2.599.279

    Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar

    6 104.190.414 57.975.683

    Birikmiş Amortismanlar (-)

    6 -138.848.886 -89.304.378

    Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil

    0 0

    MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

    66.251.083 38.657.979

    Haklar

    8 114.119.418 71.031.354

    Şerefiye

    0 0

    Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler

    0 0

    Araştırma ve Geliştirme Giderleri

    0 0

    Diğer Maddi Olmayan Varlıklar

    8 38.238.939 38.238.939

    Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)

    8 -86.107.274 -70.612.314

    Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar

    0 0

    GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI

    0 0

    Ertelenmiş Üretim Giderleri

    0 0

    Gelir Tahakkukları

    0 0

    Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler

    0 0

    DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

    331.071.584 300.835.024

    Efektif Yabancı Para Hesapları

    0 0

    Döviz Hesapları

    0 0

    Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar

    0 0

    Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar

    0 0

    Ertelenmiş Vergi Varlıkları

    21 331.071.584 300.835.024

    Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar

    0 0

    Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)

    0 0

    Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)

    0 0

    CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI

    6.106.733.923 3.385.128.999

    TOPLAM VARLIKLAR

    76.297.300.664 27.529.148.215

    YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

    YÜKÜMLÜLÜKLER

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    FİNANSAL BORÇLAR

    4.2 18.390.111.182 1.882.898.544

    Kredi Kuruluşlarına Borçlar

    0 0

    Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    20 38.729.861 15.110.650

    Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)

    20 -8.937.660 -3.487.073

    Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri

    0 0

    Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri

    0 0

    Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar

    0 0

    Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)

    0 0

    Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)

    20 18.360.318.981 1.871.274.967

    ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

    4.2 ve 19 3.972.798.387 2.975.252.693

    Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar

    19 3.972.798.387 2.975.252.693

    Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar

    0 0

    Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar

    0 0

    Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar

    0 0

    Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar

    0 0

    Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)

    0 0

    İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

    4.2 5.884.815 7.163.651

    Ortaklara Borçlar

    45 5.178.112 5.154.582

    İştiraklere Borçlar

    0 0

    Bağlı Ortaklıklara Borçlar

    0 0

    Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar

    0 0

    Personele Borçlar

    706.703 2.009.069

    Diğer İlişkili Taraflara Borçlar

    0 0

    DİĞER BORÇLAR

    4.2 639.492.883 360.630.488

    Alınan Depozito ve Teminatlar

    0 0

    Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar

    19 329.901.774 194.636.293

    Diğer Çeşitli Borçlar

    19 ve 47 309.591.109 165.994.195

    Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)

    0 0

    SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI

    35.027.935.258 14.726.410.334

    Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net

    17 20.446.207.375 7.502.226.940

    Devam Eden Riskler Karşılığı - Net

    2.23 ve 17 1.777.902.352 1.178.816.442

    Matematik Karşılıklar - Net

    0 0

    Muallak Tazminat Karşılığı - Net

    4.2 ve 17 12.591.602.573 5.898.533.022

    İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net

    17 0 10.029.321

    Diğer Teknik Karşılıklar - Net

    10 ve 17 212.222.958 136.804.609

    ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI

    4.2 902.470.127 394.920.037

    Ödenecek Vergi ve Fonlar

    555.339.221 301.977.797

    Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

    66.317.451 27.545.177

    Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

    0 0

    Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler

    0 9.946.980

    Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

    1.498.523.130 318.067.355

    Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)

    -1.217.709.675 -262.617.272

    Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları

    0 0

    DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR

    427.102.295 129.286.146

    Kıdem Tazminatı Karşılığı

    0 0

    Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı

    0 0

    Maliyet Giderleri Karşılığı

    23 427.102.295 129.286.146

    GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

    2.099.357.527 913.861.548

    Ertelenmiş Üretim Gelirleri

    10 ve 19 2.099.357.527 913.861.548

    Gider Tahahkkukları

    0 0

    Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler

    0 0

    DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    0 0

    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

    0 0

    Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları

    0 0

    Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler

    0 0

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI

    61.465.152.474 21.390.423.441

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    FİNANSAL BORÇLAR

    4.2 ve 20 26.629.220 17.468.698

    Kredi Kuruluşlarına Borçlar

    0 0

    Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar

    20 34.617.986 22.709.308

    Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)

    20 -7.988.766 -5.240.610

    Çıkarılmış Tahviller

    0 0

    Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar

    0 0

    Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)

    0 0

    Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)

    0 0

    ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR

    0 0

    Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar

    0 0

    Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar

    0 0

    Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar

    0 0

    Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar

    0 0

    Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar

    0 0

    Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)

    0 0

    İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR

    0 0

    Ortaklara Borçlar

    0 0

    İştiraklere Borçlar

    0 0

    Bağlı Ortaklıklara Borçlar

    0 0

    Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar

    0 0

    Personele Borçlar

    0 0

    Diğer İlişkili Taraflara Borçlar

    0 0

    DİĞER BORÇLAR

    4.2 56.617.074 36.781.701

    Alınan Depozito ve Teminatlar

    4.2 56.617.074 36.781.701

    Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar

    0 0

    Diğer Çeşitli Borçlar

    0 0

    Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)

    0 0

    SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI

    2.25 ve 17 206.353.327 159.944.693

    Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net

    0 0

    Devam Eden Riskler Karşılığı - Net

    0 0

    Matematik Karşılıklar - Net

    0 0

    Muallak Tazminat Karşılığı - Net

    0 0

    İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net

    0 0

    Diğer Teknik Karşılıklar - Net

    2.25 ve 17 206.353.327 159.944.693

    DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI

    0 0

    Ödenecek Diğer Yükümlülükler

    0 0

    Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler

    0 0

    Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

    0 0

    DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR

    147.469.021 173.782.773

    Kıdem Tazminatı Karşılığı

    23 147.469.021 173.782.773

    Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı

    0 0

    GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI

    0 0

    Ertelenmiş Üretim Gelirleri

    0 0

    Gider Tahakkukları

    0 0

    Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler

    0 0

    DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    0 0

    Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

    0 0

    Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler

    0 0

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI

    437.068.642 387.977.865

    ÖZSERMAYE

    ÖDENMİŞ SERMAYE

    2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363

    (Nominal) Sermaye

    2.13 ve 15 1.161.523.363 1.161.523.363

    Ödenmemiş Sermaye (-)

    0 0

    Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları

    0 0

    Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

    0 0

    Tescili Beklenen Sermaye

    0 0

    SERMAYE YEDEKLERİ

    15 707.775.261 1.522.110

    Hisse Senedi İhraç Primleri

    15 671.104.847 7.020.555

    Hisse Senedi İptal Karları

    0 0

    Sermayeye Eklenecek Satış Karları

    0 0

    Yabancı Para Çevrim Farkları

    0 0

    Diğer Sermaye Yedekleri

    36.670.414 -5.498.445

    KAR YEDEKLERİ

    6.276.665.994 3.586.447.534

    Yasal Yedekler

    15 324.063.778 324.063.778

    Statü Yedekleri

    0 0

    Olağanüstü Yedekler

    15 1.187.238.111 753.350.209

    Özel Fonlar, Yedekler

    0 0

    Finansal Varlıkların Değerlemesi

    15 3.442.641.570 2.106.935.939

    Diğer Kar Yedekleri

    15 1.322.722.535 402.097.608

    GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

    63.065.443 38.853.101

    GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

    0 0

    NET DÖNEM KARI/ZARARI

    6.186.049.487 962.400.801

    Dönem Net Karı

    6.186.049.487 610.440.891

    Dönem Net Zararı ( -)

    0 0

    Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı

    0 351.959.910

    AZINLIK PAYLARI

    0 0

    ÖZSERMAYE TOPLAMI

    14.395.079.548 5.750.746.909

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

    76.297.300.664 27.529.148.215

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

    Gelir Tablosu

    I-TEKNİK BÖLÜM

    HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR

    29.850.353.746 9.663.011.716

    Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)

    5 20.257.540.273 6.892.543.489

    Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)

    5,17, 24 33.800.606.618 12.782.535.050

    Brüt Yazılan Primler (+)

    17, 24 59.518.179.027 25.173.422.675

    Reasüröre Devredilen Primler (-)

    10, 17, 24 -24.572.956.334 -11.797.107.742

    SGK'ya Aktarılan Primler (-)

    10, 17, 24 -1.144.616.075 -593.779.883

    Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

    5 ve 17 -12.943.980.435 -4.737.890.912

    Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)

    17 -19.836.431.857 -7.854.511.620

    Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)

    10, 17 6.604.082.649 2.883.547.755

    Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)

    10, 17 288.368.773 233.072.953

    Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

    5 ve 17 -599.085.910 -1.152.100.649

    Devam Eden Riskler Karşılığı (-)

    17 -679.627.107 -1.510.239.512

    Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)

    10 ve 17 80.541.197 358.138.863

    Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri

    5 9.197.520.774 2.631.017.086

    Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)

    16.932.253 7.534.404

    Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)

    16.932.253 7.534.404

    Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)

    0 0

    Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)

    378.360.446 131.916.737

    HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)

    -21.945.149.047 -9.160.562.668

    Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)

    5 -16.699.703.267 -7.262.970.213

    Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)

    5 -10.006.633.716 -5.101.690.729

    Brüt Ödenen Tazminatlar (-)

    -23.196.280.842 -6.915.516.192

    Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)

    10 13.189.647.126 1.813.825.463

    Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

    5 -6.693.069.551 -2.161.279.484

    Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)

    -13.621.161.763 -3.830.831.189

    Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)

    10 6.928.092.212 1.669.551.705

    İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

    10.029.321 0

    İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)

    10.029.321 0

    İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)

    0 0

    Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

    17 -46.408.633 -29.090.802

    Faaliyet Giderleri (-)

    5, 32 -5.209.066.468 -1.868.501.653

    Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)

    0 0

    Matematik Karşılıklar (-)

    0 0

    Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)

    0 0

    Diğer Teknik Giderler (-)

    0 0

    Brüt Diğer Teknik Giderler (-)

    0 0

    Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)

    0 0

    TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI

    7.905.204.699 502.449.048

    HAYAT TEKNİK GELİR

    0 0

    Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)

    0 0

    Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)

    0 0

    Brüt Yazılan Primler (+)

    0 0

    Reasüröre Devredilen Primler (-)

    0 0

    Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

    0 0

    Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)

    0 0

    Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)

    0 0

    Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

    0 0

    Devam Eden Riskler Karşılığı (-)

    0 0

    Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)

    0 0

    Hayat Branşı Yatırım Geliri