Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    4. YÖNETİM KURULU-II

    4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

    Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

    2023 yılı içerisinde Yönetim Kurulu 12 fiziki toplantı yapmıştır.

    Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

    % 87,5

    Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

    Evet (Yes)

    Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

    4

    Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

    Yatirimci İliskileri/Anadolu Sigorta Hakkinda/Anadolu Sigorta Esas Sözleşmesi

    Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

    Bulunmamaktadır

    4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

    Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

    Kurumsal Yönetim Bilgi Formu syf. 100 - 106

    Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

    https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/187240 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128190

    Bildirim İçeriği

    Yönetim Kurulu Komiteleri-I

    Yönetim Kurulu Komiteleri-I

    Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Dr. Nesip İlker Altıntaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Zeliha Göker Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Barış Hüseyin Şafak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

    Denetim Komitesi (Audit Committee) Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Denetim Komitesi (Audit Committee) Prof. Dr. Seda Ertaç Güler Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Prof. Dr. Seda Ertaç Güler Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Prof. Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

    Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Muzaffer Okay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263443

    BIST