Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    TÜRK HAVA YOLLARI A.O.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)

    Evet Kısmen Hayır İlgisiz

    Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

    A. GENEL İLKELER

    A1. Strateji, Politika ve Hedefler

    A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.

    X Türk Hava Yolları?nda sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu en üst düzey yönetişim organları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi?dir. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi?nin en temel sorumluluğu Türk Hava Yolları?nın faaliyetlerinden doğan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yönetimi ile Ortaklık faaliyetlerine etki edebilecek sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının değerlendirilmesidir. Bu süreçlerin Ortaklığın her seviyesinde etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi ise Sürdürülebilirlik Komitesi?nin sorumluluğundadır. Risk Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 17,18 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-27 Sürdürülebilirlik Öncelikleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25 İklim Değişikliği Risklerinin Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38 Uçuş Emniyeti ve Güvenliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 62-66 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1.Governance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 Raporu, Sayfa 2-5 C2.Risks and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf

    A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

    X Ortaklığımız Çevresel, Sosyal ve Yönetişim konularındaki politikalarını periyodik olarak gözden geçirir, gerektiği durumlarda günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşır. Bu kapsamdaki politikalarımız kurumsal internet sitesinde tüm paydaşlarımızın erişimine açıktır. POLİTİKALARIMIZ Sürdürülebilirlik Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik-politikasi.pdf Çevre Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/cevre-poltkasi_tr.pdf Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/tedarikci-davranis-kurallari-politikasi_tr.pdf Bilgilendirme Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/blglendrme-poltkasi_tr.pdf İnsan Kaynakları Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/yillik-raporlar/2022-yillik-faaliyet-raporu_tr.pdf İş Etiği ve Davranış Kuralları El Kitabı, https://cdn.turkishairlines.com/m/603a5cd0e7a51354/original/Etik-Degerler.pdf Kar Dağıtım Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/kar-dagitim-poltkasi_tr(1).pdf Bağış Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/bagis-poltkasi_tr(2).pdf Ücretlendirme Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/Kurumsal%20Y%C3%B6netim/ucretlendrme-poltkasi_tr.pdf Emniyet Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Kalite Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Güvenlik Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Eğitim Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Müşteri Memnuniyeti Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Enerji Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Bilgi Güvenliği Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikamız, https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Sürdürülebilir Satın Alma Politikası, https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/pl_10_80_004_tr.pdf

    A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.

    X Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı, Ortaklığımızın faaliyet gösterdiği her alana entegre ederek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra sorumlu işletme yaklaşımımız ışığında, Türk Hava Yolları olarak üyesi olduğumuz Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen, havacılık kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefleri benimsiyor ve bu hedefe ulaşabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerinde şeffaflık, adalet, sorumluluk ve hesap verebilirlik prensiplerini ilke edinen Ortaklığımız, marka hedef ve değerlerinin paydaşları tarafından da benimsenmesini sağlamak için çalışmalar yürütmekte olup iyi yönetişim uygulamalarını geliştirmeye devam ederek, paydaşlarına değer katma vizyonu doğrultusunda iş birlikleri geliştirmeyi sürdürecektir. Türk Hava Yolları, artan hava taşımacılığı talebi doğrultusunda uçuş ağı ve operasyonunu genişletirken bir yandan da Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli?nin (IPCC) iklim değişikliğine ilişkin tespitleri doğrultusunda faaliyetleri kapsamında oluşabilecek potansiyel olumsuz etkileri azaltmak için çalışmaktadır. Ortaklık, iklim değişikliğiyle mücadeleyi temel bir öncelik olarak görmekte ve iş süreçlerine yönelik risk değerlendirme, karar alma ve uygulama mekanizmalarına entegre etmektedir. Türkiye?nin Paris Anlaşması?nı onaylaması ve 2053 yılına kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdü vermesiyle birlikte, ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar, küresel gereklilikler ve paydaş beklentileri dikkate alınarak stratejilerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak iklim değişikliği ile mücadeleye destek veriyor ve ??2050 yılına kadar Karbon Nötr?? olma taahhüdü veriyoruz. Türk Hava Yolları'nın 2023-2033 yılları arasında gerçekleştirmeyi amaçladığı hedefleri içeren ve bu hedef içerisinde "Sürdürülebilirlik" başlığına da yer verilen 10 yıllık strateji dokümanı da 2023 yılında tüm taraflarımız ile paylaşılmıştır. C2.Risks and Opportunities, C2.1a Short, Medium and Long-Term Time Horizons, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 Raporu, Sayfa 5 C4.Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2021 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf ??2050 Karbon Nötr Hava Yolu?? Olma Hedefi İçin Belirlenen Alt Hedefler, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37 İklim Değişikliği Risklerinin Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38 İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Çevre Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Filo Modernizasyonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Kadın-Erkek Çalışan Dengesi, ?25by2025- Advancing Gender Balance by 2025?, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 79 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Ortaklık ile İlgili Öngörüler, 2023 9 Aylık Faaliyet Raporu, Sayfa 26 https://investor.turkishairlines.com/documents/faaliyet-raporlari/yk-faaliyet-raporu-3q2023-tr_web.pdf Butikten Zirveye 20 Yıl Gelecek 10 Yıl https://www.butiktenzirveye.com/#flipbook

    A2. Uygulama/İzleme

    A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları?nın ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin sorumluluğu, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesinde olmakla birlikte, Ortaklık genelinde iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili konular Türk Hava Yolları üst yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi?nde ele alınmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmalara hız kazandırmak adına, raporlama döneminde ayrıca Emisyon Yönetimi Alt Çalışma Komitesi oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen çalışmaların takibi ve raporlanması Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü sorumluluğundadır. Ortaklık bünyesindeki farklı birimler ise ilgili oldukları performans alanı çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların planlama ve uygulamasını gerçekleştirir. Örneğin Operasyonel Yakıt Yönetimi Müdürlüğü uçak yakıtı verimliliği ve yakıt tüketiminin azaltılmasına ilişkin çalışmaları, Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü ve Akaryakıt Müdürlüğü sürdürülebilir havacılık yakıtı kapsamındaki çalışmaları, Sosyal ve İdari İşler Başkanlığı ise tesislerdeki enerji verimliliği çalışmaları kapsamında çalışmalar yürüterek, bu kapsamdaki uygulanabilecek projelerin hayata geçirilmesi için faaliyet göstermektedir. Sera gazı emisyonların yönetimi, takibi ve raporlamasını ise Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü gerçekleştirmektedir. Türk Hava Yolları?nda sürdürülebilirlik yönetiminden sorumlu en üst düzey yönetişim organları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi?dir. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi?nin en temel sorumluluğu Türk Hava Yolları?nın faaliyetlerinden doğan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerin yönetimi ile Ortaklık faaliyetlerine etki edebilecek sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarının değerlendirilmesidir. Bu süreçlerin Ortaklığın her seviyesinde etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi ise Sürdürülebilirlik Komitesi?nin sorumluluğundadır. Genel Müdür başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları ve İştirakler Başkanının katılımlarıyla toplanan Sürdürülebilirlik Komitesi yılın çeyrek dönemlerinde en az bir kez toplanmaktadır. Düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıların yanı sıra ihtiyaç duyulması halinde de toplantı periyodu beklenmeksizin komite toplantıları gerçekleştirilebilmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik yönetim stratejisi, sürdürülebilirlik politikası ile kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve Türk Hava Yolları?nın sürdürülebilirlik performansını arttıracak iyileştirme projelerine karar verilmesi amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Komitesi, öncelikli sürdürülebilirlik konularına yönelik riskler ve fırsatları, kuruluş faaliyetleri sonucu elde edilen performans sonuçlarına yönelik değerlendirmelerini, iç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri ve bu bilgiler ışığında Ortaklığın sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik kararlaştırdığı uygulamaları Yönetim Kurulu?na raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-27 Sürdürülebilirlik Komitesi'nin Görev ve Sorumlulukları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1. Governance, (C1.1) Board-level oversight of climate-related issues, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 2-5 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Sürdürülebilirlik Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu

    A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.

    X Sürdürülebilirlik Komitesi, öncelikli sürdürülebilirlik konularına yönelik riskler ve fırsatları, kuruluş faaliyetleri sonucu elde edilen performans sonuçlarına yönelik değerlendirmelerini, iç ve dış paydaşlardan gelen geri bildirimleri ve bu bilgiler ışığında Ortaklığın sürdürülebilirlik performansını artırmaya yönelik kararlaştırdığı uygulamaları Yönetim Kurulu?na raporlamaktadır. Ortaklığın öncelikli sürdürülebilirlik konuları, yasal düzenlemeler, sektör trendleri, iyi uygulamalar, paydaşların beklentileri ve küresel ajandada oluşan gelişmeler dikkate alınarak, kurumsal sosyal sorumluluk ve iletişim projeleri, sürdürülebilirlik uygulamaları, sürdürülebilirlik stratejisi ve emisyon yönetimi alanında çalışmalar yapmak amacıyla dört farklı Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Komitesi oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Komiteleri öncelikle Ortaklıkta uygulanabilecek projeleri belirler ve karar tekliflerini Sürdürülebilirlik Komitesinin onayına sunar. Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda gerekli çalışmaların hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar, gelişmeleri izler ve elde edilen sonuçları Sürdürülebilirlik Komitesine raporlar. Alt Çalışma Komiteleri, yılın çeyrek dönemlerinde yapılan Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarından en az 1 ay önce olacak şekilde yılda en az 4 kez toplanır. Sürdürülebilirlik ile ilgili bir konunun acilen görüşülmesi gerektiği durumlarda ise toplantı tarihini beklemeden toplanır. Sürdürülebilirlik Komitesi Sekretaryası, Sürdürülebilirlik Alt Çalışma Komitelerinin toplantı organizasyonu, üyeler arası koordinasyon ve karar takibi süreçlerini yürütür. Sürdürülebilirlik Yönetim Yapısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-27 Sürdürülebilirlik Komitesi?nin Görev ve Sorumlulukları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 24 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

    X IATA projeksiyonlarına göre gelecekte de havacılık sektörünün insan kaynaklı sera gazı emisyonları içinde belirgin bir payının bulunacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda sektörün Paris Anlaşması'nın 1.5ºC hedefi ile uyumlu olarak 2050 yılında net sıfır emisyon düzeyine ulaşması hedeflenmektedir. Bu amaçla IATA, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF), yeni uçak teknolojileri, elektrik ve hidrojen enerjisinin kullanımı, karbon emisyonlarının offset edilmesi ve karbon yakalama uygulamalarını ön plana çıkarmaktadır. Türk Hava Yolları da iklim aksiyonu çalışmalarını bu doğrultuda şekillendirmektedir. 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun 'İklim Değişikliğiyle Mücadele' bölümünde ??2050 Karbon Nötr Hava Yolu?? Olma Hedefi İçin Belirlenen Alt Hedefler kamuya açıklanmıştır. Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz doğrultusunda uygulama ve eylem planlarımız 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun detaylandırılan bölümlerinde kamuya açıklanmıştır. C2. Risks and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 C3. Business Startegy, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 11-16 C4. Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Risk Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 17 Sürdürülebilirlik Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22 İklim Değişikliği Risklerinin Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38 Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39-49 Çevre Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50-57 Sorumlu İkram, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58,59 Filo Modernizasonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Müşteri Memnuniyeti, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 73-75 Kadın-Erkek Çalışan Dengesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 79,80 Yetenek Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 82-85 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları olarak belirlemiş olduğumuz performans kriterleri doğrultusunda çevre, sosyal ve yönetişim performansımızı düzenli olarak ölçer, gelişimini izler ve her yıl yayımlamakta olduğumuz sürdürülebilirlik raporu ile tüm ilgili taraflarla paylaşmaktayız. Performans göstergelerimiz kapsamında elde edilen sonuçlarla ulusal ve uluslararası derecelendirme kuruluşları, organizasyonun her kademesinden çalışanlarımız ve tüm ilgili tarafların geri bildirimlerini değerlendirip, mümkün olan her geri bildirimi dikkate alarak Ortaklığın bu alanlardaki performansını sürekli iyileştirmeye yönelik aksiyonlar almaktayız. Performans Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 86-89 Ekonomik Göstergeler, Toplam Trafik Sonuçları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 9 Doğrudan Ekonomik Etki, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 10 Türkiye'nin GSYİH?sine Katkı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 10 Kamu Finansmanına Katkı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 11 Bağlantılılık, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12 Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 Çevresel Göstergeler, Enerji Tüketimi ve Sera Gazı Emisyonlar, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Uçak Yakıtı Dışı Enerji Tüketimi (GJ), 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Sera Gazı Emisyonları (Ton CO2e), 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 42 Temel Uygulamalarla Elde Edilen Yakıt Tasarrufu ve Sera Gazı Emisyonu Azaltımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Çevre Dostu Malzeme Tercihleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 55 Sosyal Göstergeler, Etik Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19 Suistamellerin Raporlanması, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 20 Uçuş Emniyeti Faaliyet Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64 Raporlama Performansı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64 Safa Oranı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64 Uçuş Güvenliği Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 66 İş Sağlığı ve Güvenliği Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 68 Afet ve Acil Durum Hazırlık Çalışmaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 69 İSG Eğitimleri Katılımcı Sayısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 68 Ar-Ge Faaliyet Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 72 Müşteri Memnuniyet Oranı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 74 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları Sürdürülebilirlik Stratejisi'nin ana amacı değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik etkilerinin yönetildiği başarılı bir iş modeli oluşturmaktır. Paydaş tabanımız, faaliyetlerimizden belirgin ölçüde etkilenen paydaş gruplarının yanı sıra, Türk Hava Yolları?nın stratejisini başarılı bir şekilde uygulayabilmesini etkileme potansiyeline sahip taraflardan oluşmaktadır. Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Sürdürülebilirlik stratejimizin temelini oluşturan öncelikli konuları belirlemek için gerçekleştirdiğimiz önceliklendirme analizi çalışmalarımızda ve Ortaklık olarak karar alma süreçlerinde paydaşların beklentilerini dikkate alıyor ve gerçekleştirilen çalışmalarla bu beklentilerin karşılanmasını amaçlıyoruz. Bu nedenle iş süreçlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerinin alınması sürdürülebilirlik anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Yönetsel konularda iş süreçlerimize veya ürün ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirici faaliyetlerimiz 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun detaylandırılan ilgili bölümlerinde kamuya açıklanmıştır. Çevresel konularda iş süreçlerimize veya ürün ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirici faaliyetlerimiz 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun "SORUMLU ŞİRKET" bölümünde kamuya açıklanmıştır. Operayonel ve Sosyal konularda iş süreçlerimize veya ürün ve hizmetlerimize yönelik sürdürülebilirlik performansımızı iyileştirici faaliyetlerimiz 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzun "GÜVENİLİR OPERATÖR ve ADİL İŞVEREN" bölümlerinnde kamuya açıklanmıştır. Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 İç Kontrol Mekanizması, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 17 İş Ahlakı Anlayışımız, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19 Etik Davranış Eğitimleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 19 Suistimallerin Raporlanması, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 20 Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Sürdürülebilirlik Yönetimi, Sürdürülebilirlik Komitesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22-24 Paydaş Katılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 31-35 Değişen Müşteri Beklentilerine Yanıt Verilmesi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 73 Sorumlu Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37-60 Güvenilir Operatör, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 62-76 Adil İşveren, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 78-85 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    A3. Raporlama

    A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.

    X Ortaklığın 2023 Faaliyet Raporu'nda, ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu?nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Sürdürülebilirlik Raporu şablonuna uygun olarak açıklanmaktadır. Raporda Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında, İlkelere uyum durumu kamuya açıklanan bilgilere/ rapor bağlantılarına yer verilerek beyan edilmektedir. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sera Gazı Emisyonlarının Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Çevre Yönetim Sistemleri, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı, Sürdürülebilirlik İlkeleri Bilgi Formu,Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu

    A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik programı kapsamında, Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılması hedefiyle 2016 yılında açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?nı (SKA) desteklemektedir. 17 küresel hedeften oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Türk Hava Yolları önceliklendirme çalışması kapsamında ele alınarak, SKA5, SKA7, SKA8,SKA9, SKA12, SKA13, SKA16, SKA17 gelecek dönemlerde hedeflenecek çalışma alanları olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında Türk Hava Yolları?nın etki alanı ve değer zincirinin genişliği düşünüldüğünde, gerçekleştirilen çalışmaların birçok başka SKA?ya da katkı sağladığı görülmektedir. Türk Hava Yolları?nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-31 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları, aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgileri her yıl Yıllık Faaliyet Raporu?nda Diğer Husular bölümde paylaşmaktadır. Ayrıca Ortaklığımız, rüşvet ve yolsuzluk politikasının ihlaline ilişkin tespit edilen bulgular, idari veya para cezası veya adli yaptırım uygulamaları hakkındaki bilgiler şeffaflık ilkesi doğrultusunda her yıl Sürdürülebilirlik Raporları'nda paylaşılmaktadır. Diğer Hususlar, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Yasal Uyum ve Adil Rekabet, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 21 Çevre Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    A4. Doğrulama

    A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.

    X 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer alan seçili göstergeler PWC Tu¨rkiye tarafından ISAE 3000 (revize) standardına uygun olarak sınırlı seviyede dış denetimden geçmiştir. Güvence alınan gösterge listesi ve kapsamını içeren Bağımsız Güvence Beyanı?na Türk Hava Yolları 2022 Sürdürülebilrilik Raporunun 95. ve 96. sayfalarından ulaşılabilmektedir. Ortaklığımızın 1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 dönemi temel alınarak hazırlanmış "Sera Gazı Beyanı" bağımsız kuruluş tarafından TS EN ISO 14064-3: 2019 Standardı şartlarına uygun olarak "Makul Güvence Seviyesinde" doğrulanmıştır. Doğrulama Beyanı?na Türk Hava Yolları 2022 Sürdürülebilrilik Raporunun 92. sayfasından ulaşılabilmektedir. Türk Hava Yolları, benimsediği ?Sürekli İyileştirme? prensibi doğrultusunda 2013 yılından bu yana uygulamakta olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği?nin hava yolu şirketleri için özel tasarlamış olduğu IATA Çevre Değerlendirme (IATA Environmental Assesment-IEnvA) Yönetim Sistemi Programı?na dahil olarak daha da güçlendirmiştir. IATA tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen denetim sonucunda, programın en üst seviye sertifikası olan ??IEnvA Programı Stage 2 sertifikasını doğrudan almaya hak kazanan ilk hava yolu unvanı??elde edilmiştir. Ortaklık, 2023 yılındaki üçüncü taraf denetimi sıfır bulgu ile başarılı bir şekilde tamamlayarak IEnvA Yönetim Sistemi Programı sertifikasının kullanım hakkını sürdürmüştür. Türk Hava Yolları faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının etkilerini azaltmak amacıyla zorunlu ve gönüllü tasarılar ve projeler kapsamında emisyonlarını doğrulatmakta, yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları iç kontrol ve bağımsız denetim süreçlerine tabi tutulmaktadır. Bu kapsamda yakıt tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından uygulamaya alınan Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Tasarısı (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA) , Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) ve Birleşik Krallık Emisyon Ticareti Sistemi (UKETS) kapsamında raporlanmakta ve yetkilendirilmiş üçüncü taraf bağımsız kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerle doğrulanmaktadır. Ulusal ve Bölgesel ticaret sistemleri kapsamında uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonları izlenerek raporlanmakta ve offset uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU-ETS) ve İsviçre Emisyon Ticareti Sistemi?ne (CH-ETS) ek olarak 2021 yılında ilk defa Birleşik Krallık Emisyon Ticareti Sistemi (UK-ETS) kapsamında da emisyon raporları hazırlanmıştır. Bu kapsamda üçüncü taraf bağımsız kuruluş tarafından doğrulanan emisyonlara karşılık gelen emisyon kredileri satın alınarak ilgili Emisyon Ticaret Sistemleri?nin otoritelerine teslim edilmiştir. 2023 yılında EU ETSve UK ETS kapsamında offset edilen emisyon miktarı Madde B23'te açıklanmaktadır. Türk Hava Yolları, uçuş faaliyetlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının neden olduğu etkileri azaltmak amacıyla ICAO tarafından küresel bir çözüm yolu olarak uygulamaya alınan CORSIA Tasarısı?nı gönüllü olarak pilot fazdan itibaren uygulamayı taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonları üçüncü taraf bağımsız denetim kuruluşu tarafından doğrulanmıştır. İlerleyen yıllarda temel yıl emisyon değerlerinin üzerinde kalan emisyonların CORSIA Tasarısına uygun projelerden elde edilecek karbon kredileri ile nötrlenmesi hedeflenmektedir. Rapor Hakkında, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 2 PWC, Sınırlı Güvence Raporu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 95,96 Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sera Gazı Doğrulama Beyanı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 92 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    B. ÇEVRESEL İLKELER

    B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.

    X Türk Hava Yolları, benimsediği ?Sürekli İyileştirme? prensibi doğrultusunda 2013 yılından bu yana uygulamakta olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği?nin hava yolu şirketleri için özel tasarlamış olduğu IATA Çevre Değerlendirme (IATA Environmental Assesment-IEnvA) Yönetim Sistemi Programı?na dahil olarak daha da güçlendirmiştir. IATA tarafından yetkilendirilmiş, bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen denetim sonucunda, programın en üst seviye sertifikası olan ??IEnvA Programı Stage 2 sertifikasını doğrudan almaya hak kazanan ilk hava yolu unvanı??elde edilmiştir. Ortaklık, 2023 yılındaki üçüncü taraf denetimi sıfır bulgu ile başarılı bir şekilde tamamlayarak IEnvA Yönetim Sistemi Programı sertifikasının kullanım hakkını sürdürmüştür. Sera gazı emisyonları 2016 yılından bu yana gönüllü olarak TS EN ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanması Standardına göre izlenmekte, hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Bunun yanı sıra Ortaklık 2022 yılında 50001 Enerji Yönetim Sistemini uygulamaya başlamış ve Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasına hak kazanmıştır. Çevre Politikamız https://investor.turkishairlines.com/tr/kurumsal-yonetim/cevre-politikasi https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Sürdürülebilirlik Politikamız https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik-politikasi.pdf https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Enerji Politikamız https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/ Sorumlu Şirket, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 38-60 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu

    B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.

    X Sürdürülebilirlik Raporlarımızda raporun sınırı, raporlama dönemi ve raporlama standardı gibi konulara ilişkin bilgilendirme Sürdürülebilirlik Raporumuzun ''Rapor Hakkında'' başlığı altnda paylaşılmaktadır. Rapor Hakkında, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 2 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.

    X Çalışanlara hem parasal hem parasal olmayan teşvik sağlamak sürdürülebilirlik kültürünü desteklediği, karbon ayak izlerini azaltmaya yönelik bireysel eylemleri teşvik ettiği ve iklimle ilgili konularda farkındalığı artırarak sürdürülebilir bir geleceğe doğru geçişi sağladığı için ikllim değişikliğiyle etkili bir şekilde mücadele etmek adına çok önemlidir. CEO'muz da dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız, 2022 yılında iklim geçiş planımızla ilgili olarak emisyon azaltma projeleri ve yakıt tasarrufu çerçevesinde maaşlarına bonus ödemesi almaya hak kazanmıştır. Bu performans göstergesi, iklim geçiş planımızın bir parçasını oluşturan yakın vadeli sera gazı emisyon hedeflerimiz ve 2050 karbon-nötr havayolu hedefimizle uyumludur. İklim Değişikliği Mücadele Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yakıt Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43,44 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Çevre Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Su Tüketimi, Kaynak Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53 İnovasyon, AR-GE ve Dijital Dönüşüm,, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71,72 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1.3 Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 4,5 C4.3c Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 21 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf

    B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.

    X Faaliyetlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz sonucu oluşabilecek ya da faaliyetlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi etkileyebilecek çevresel konular çerçevesinde Ortaklığımızın sürdürülebilirlik öncelikleri belirlenmektedir. Öncelikli konularımız, uluslararası standartlar doğrultusunda tasarlanan, ilgili tarafların görüş ve önerilerinin dahil edildiği sistematik bir süreçle önceliklendirilmekte, sınıflandırılmakta ve Ortaklığın sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturmaktadır. Ortaklığın sürdürülebilirlik stratejisi ?ortaya çıkan tüm çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerin bütüncül olarak ele alınması ve etkin bir risk yönetimi ile çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin, iştiraklerin, tüm iş ortaklarının ve hissedarların beklentileri ve küresel trendler ışığında iş mükemmelliği ve yenilikçilik yaklaşımımızla oluşturulmuştur. İklim Değişikliği Mücadele Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yakıt Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43,44 Yer Operasyonlarında Enerji Tüketimi ve Emisyon Azaltım Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 45 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Çevre Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Su Tüketimi, Kaynak Verimliliği, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53 İnovasyon, AR-GE ve Dijital Dönüşüm, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 71,72 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C1.3 Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 4,5 C4.3c Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 21 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf

    B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları, değer zinciri genelinde sürdürülebilirliğin sağlanması anlayışı çerçevesinde tedarikçilerinin sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarda gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede Genel Satınalma Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olan Tedarikçi Değerlendirme Sistemi ile Ortaklık havuzunda yer alan tedarikçiler değerlendirilmekte ve elde edilen puanlar tedarikçi seçimine etki etmektedir. Satın alma sürecinde tedarikçilerle imzalanan sözleşmelerde çevreyi korumaya yönelik maddelere yer verilmektedir. Satın alma yapılan tedarikçilerden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi standartlara, Ortaklık internet sitesinden de yayınlanan İş Etiği ve Davranış Kuralları ve Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası gibi kurumsal politikalara uyum beklenmektedir. Ortaklığımız tedarikçiler ile yürütülen satın alma süreçlerinde sürdürülebilirliğin öncelikli kılınmasında ve çevresel etkilerin en aza indirilmesinde proaktif ve yenilikçi bir yaklaşım benimsenmektedir. Bu amaçla Sürdürülebilir Satın alma Politikasını oluşturmuştur. Türk Hava Yolları, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik performansını daha da geliştirecek tedarikçilerle iş birliği yapmak, etkileşimde olduğu tüm tedarikçilere yol göstermek ve Etik Kurallar Kılavuzu ilkelerine dikkat çekmek amacıyla İnsan Haklarına Saygı, Eşitlik, Çocuk İşçi Çalıştırma, Modern Kölelik, İnsan Ticareti, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevrenin Korunması, KVKK gibi önemli başlıklardan oluşan Tedarikçi Davranış Kuralları Politikasını yayımlamaktadır. Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yürüttüğü yolcu taşımacılığı, kargo taşımacılığı ve eğitim faaliyetleri gibi faaliyetlerde tüm tedarikçilerinden yürürlükteki yasalar ve Türk Hava Yolları prosedürleri kapsamında Etik Kurallar Kılavuzu ilkelerine uymalarını beklemektedir. Türk Hava Yolları AO, tedarikçilerinden, faaliyet, ürün ve hizmetlerini gerçekleştirirken uymakla yükümlü olduğu Çevre Mevzuatını, ulusal ve uluslararası gerekliliklere uyum sağlamasını, çevresel etkileri en aza indirmeye yönelik proaktif bir yaklaşım benimsemelerini bekler. Tedarikçilerinin önemli çevresel etkilerini ortadan kaldırmak, minimize etmek ve kontrol altında tutabilmek için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine veya denk bir sertifikaya sahip olmasını teşvik eder. Sözleşmelerimizde Ortaklığımızın tedarikçilerinden beklediği Çevresel Gerekliliklere yer veriyor ve tedarikçilerimizden bu gerekliliklerin yerine getirilmesini bekliyoruz. Böylece, çevre politikamızın ticari ortaklarımız vasıtasıyla tüm tedarik zincirimize sirayet etmesini amaçlıyoruz. Yemeklerimizi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereğince alanında uzman gıda mühendisleri eşliğinde yüksek hijyen standartlarına göre hazırlıyor ve hammadde tedariğinde ISO 22000 sertifikalı tedarikçilerin ürünlerini tercih ediyoruz. Tedarikçileri, ayrıntılı bir şekilde ?Tedarikçi Firma Risk Değerlendirme Prosedürü? kapsamında değerlendirerek doğru tedarikçinin seçilmesini sağlıyoruz. Ortaklık aynı zamanda, tedarikçilerinden, Çevre Politikamız ile Sürdürülebilirlik Politikamız?da belirtilen taahhütlere ve Etik Kurallar El Kitabı?nın 6.1 İş Emniyetinin Sağlanması ve Çevrenin Korunması başlığı altında belirtilen kurallara uyum sağlamasını beklemektedir. Tedarikçi Davranış Kuralları Politikası https://investor.turkishairlines.com/documents/tedarkci-davranis-kurallari-politikasi.pdf Sürdürülebilir Satın Alma Politikası https://investor.turkishairlines.com/documents/surdurulebilirlik/pl_10_80_004_tr.pdf C12. Engagement, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2022 Raporu, Sayfa 50-56 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Tedarik Operasyonlarının Katkısı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13 Sürdürülebilirlik Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 22 Sürdürülebilirlik Öncelikleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 25 Sürdürülebilirlik Stratejisi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 26 Paydaş Katılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 31-34 Kurumsal Üyelikler, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 Çevre Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50 Çevre Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 İklim Değişikliği ile Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37 İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 48 Atık Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57 Sorumlu İkram, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58 Filo Modernizasyonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Türk Hava Yolları?nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Çevre Politikamız Enerji Politikamız https://www.turkishairlines.com/tr-int/basin-odasi/hakkimizda/politikalarimiz/

    B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.

    X Tüm operasyonlarını topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürüten Türk Hava Yolları?nın benimsediği sosyal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hizmet verdiği konu alanları eğitim, çevre, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat, çalışan bağlılığı, insani yardım ve fırsat eşitliğidir. Bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen çalışmaların çoğunluğu, dezavantajlı bireyler/gruplar ve çocuklar için çalışan sivil toplum kuruluşları ve çeşitli dernek/vakıflar, üniversiteler, insani yardım kuruluşları, afet ve kıtlık alanında çalışan kurumlardan oluşmaktadır. Yapılan çalışmalardaki temel amaç, ülkemizin birlik bilincini korumak ve global çaptaki sorunların çözümüne dair farkındalık yaratmaktır.Türk Hava Yolları, sektörel faaliyetlerin geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik öncelikleri konusunda ortak hedeflere ulaşılması amacıyla, işbirlikleri geliştirmekte, uluslararası örgüt ve inisiyatiflerde yer almakta ve sektör standartlarının belirlenmesinde aktif rol oynamaktadır. Ulusal ve uluslararası otoriteler ve kural koyucuların sektörde etki yaratacak yasal düzenlemeleri yakından takip edilmekte, bu düzenlemelerin sektörde yaratması muhtemel etkilere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz ilgili makamlara arz edilmektedir. Türk Hava Yolları, sürdürülebilir havacılık yakıtının karbonsuzlaştırılması için havacılık, uzay ve yakıt sektörlerindeki paydaşların ortak çabası olan "Global SAF Deklarasyonu "nu imzalayarak iklim değişikliği ile mücadeleye verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Hava Yolları, 2023 yılında Boeing ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Türkiye'nin ilk sürdürülebilir havacılık platformunu kurmuş ve bu platformun kurucu üyesi olmuştur. Platform, Türk havacılık sektörünün karbonsuzlaşma yolculuğunu ve sürdürülebilir dönüşümünü daha da ileriye taşımayı, eğitim programları ve sosyal faaliyetlerle bu alandaki bilgi ve farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Taraflar, "Türkiye Havacılık Sürdürülebilirlik İttifakı "nın diğer paydaşlarıyla birlikte SAF için bir yol haritası geliştirmek üzere birlikte çalışmaktadır. Sürdürülebilir havacılık için işbirliklerini kolaylaştırmak, fikir ve iyi uygulamaları paylaşmak ve ortak projeler geliştirmek amacıyla kurulan platform, sektör paydaşlarının da dahil olmasıyla büyümeye devam edecektir. Paydaş Katılımı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 31-34 Kurumsal üyelikler, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 35 Türk Hava Yolları?nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları?na Verdiği Destek, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28-30 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu Sera Gazı Emisyonlarının Yönetimi, Türk Hava Yolları 2023 Faaliyet Raporu C12. Engagement, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 50-56 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf

    B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları olarak belirlemiş olduğumuz performans kriterleri doğrultusunda çevresel performansımızı düzenli olarak ölçer, gelişimini izler ve her yıl yayımlamakta olduğumuz sürdürülebilirlik raporu ile tüm ilgili taraflarlarla paylaşmaktayız. İklim değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi konusunda koymuş olduğumuz hedefler ile hedeflerin gerçekleşme düzeyi ve son 5 yıla ait performans göstergelerimiz karşılaştırmalı olarak Sürdürülebilirlik Raporumuzun 'Performans Göstergeleri' ve 'Sorumlu Şirket' bölümlerinde yer almaktadır. Enerji ve Emisyon Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 39 İklim Değişikliğiyle Mücadele, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37-49 İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Yakıt Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43-44 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 Çevre Hedefleri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Kaynak Verimliliği, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-56 Atık Yönetimi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 57 Filo Modernizasyonu, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Performans Verileri, Çevresel Performans, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.

    X 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanmasında referans alınan Küresel Raporlama Girişimi(GRI) standartlarına ilişkin çapraz referans tablosuna raporda detaylı olarak yer verilmiştir. Emisyonların yönetimi kasamında gerçekleştirilen hesaplama metodolojilerine ve doğrulamalara ilişkin detaylı açıklamalara CDP Raporunda yer verilmiştir. Rapor Hakkında, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 2 Karbon Offset Uygulamaları, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 46 GRI İçerik İndeksi, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 90,91 Sera Gazı Doğrulama Beyanı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 92 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C2.Risk and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 C10.Verification, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 45-47 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf

    B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.

    X İklim değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi konusunda koymuş olduğumuz hedefler ile hedeflerin gerçekleşme düzeyi ve son 5 yıla ait performans göstergelerimiz karşılaştırmalı olarak Sürdürülebilirlik Raporumuzun 'Performans Göstergeleri' ve 'Sorumlu Şirket' bölümlerinde yer almaktadır. Performans Verileri, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 86-89 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.

    X Havacılık sektörünün regülasyonlarla yüksek ilişkili bir sektör olması ve yatırımlar ile teknolojik gelişmelerin hayata geçirilebilmesi için diğer sektörlere kıyasla daha fazla zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle, Türk Hava Yolları'nda kısa vade 0 ile 3 yıl, sektörün dinamikleri dikkate alındığında havacılığı etkileyen faktörlerin şekillenme periyodunu göz önünde bulundurarak orta vade 10 yıl, 10 yıldan fazla olan süreç ise uzun vade olarak belirlenmiştir. Analizlerimizde sektördeki ulusal ve uluslararası kuruluşların (IATA, ICAO, ACI, Boeing, Airbus vb.) uzun vadeli tahminlerini dikkate almaktayız. Teknolojik gelişme ve devlet politikalarına bağlı olarak uzun vadeli beklentilerin etkisinin daha kısa sürede ortaya çıkma ihtimalini göz önünde bulunduruyor, bu nedenle uzun vadeli hedef ve beklentileri yakından takip ediyor, gelişmelere bağlı olarak orta ve kısa vadeli hedeflerimize yansıtabiliyoruz. Ortaklığın bu doğrultuda belirlemiş olduğu kısa, orta ve uzun vadeli hedefler CDP Raporunda belirtilmiş olup kısa vadeli hedeflere ve gerçekleşme durumlarına ise Sürdürülebilirlik Raporlarımızda her yıl yer verilmektedir. C2.Risk and Opportunities, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 5-11 C4. Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf İklim Değişikliğiyle Mücadele Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 40 Çevre Hedefleri, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 52 Filo Modernizasyonu, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf

    B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.

    X Türk Hava Yolları?nın ekonomi, çevre ve toplum üzerindeki etkilerinin sorumluluğu, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesinde olmakla birlikte, 2021 yılında üyeleri Türk Hava Yolları üst yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. İklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili konular Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından ele alınmakla birlikte, gerçekleştirilen çalışmaların takibi ve raporlanması Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi Müdürlüğü?nün sorumluluğundadır. Ortaklık faaliyetleri genelinde verimli bir enerji ve emisyon yönetimi, sürdürülebilir biyoyakıt çalışmaları, filo modernizasyonu ve kaynak verimliliği çalışmaları gibi gerek IPCC gerekse sektörel inisiyatifler tarafından da öne çıkarılan uygulamalar, Türk Hava Yolları?nın iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının temellerini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Ortaklık, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından belirlenen hedefleri benimsemekte, başta faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının azaltılması olmak üzere iklim değişikliği etkilerinin giderilmesine yönelik kararlı adımlar atmaktadır. Türk Hava Yolları, artan hava taşımacılığı talebi doğrultusunda uçuş ağı ve operasyonunu genişletirken bir yandan da Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli?nin (IPCC) iklim değişikliğine ilişkin tespitleri doğrultusunda faaliyetleri kapsamında oluşabilecek potansiyel olumsuz etkileri azaltmak için çalışmaktadır. Türk Hava Yolları'nın iklim Krizi ile mücadele kapsamında strateji ve eylem planları, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporununn "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE" bölümünde ve 2023 Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Raporunun "C3. Business Strategy" ve "C4. Targets and performance" bölümlerinde detaylı olarak açıklanmaktadır İklim Değişikliğiyle Mücadele, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 37-49 Filo Modernizasyonu, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 60 Sorumlu İkram, 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58,59 https://cdn.turkishairlines.com/m/1ee482b604352e47/original/2022-Surdurulebilirlik-Raporu.pdf C3.Business Strategy, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 12-16 C4. Targets and Performance, Türk Hava Yolları Carbon Disclosure Project (CDP) 2023 Raporu, Sayfa 16-22 https://cdn.turkishairlines.com/m/307f39f70ac2bc9e/original/2023-CDP-Raporu.pdf Filo, 2023 Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele, 2023 Faaliyet Raporu

    B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

    X Küresel hava yolu olan Ortaklığımızın+M36 sürdürülebilirlik bakış açısı ile yolcularına sunmuş olduğu ürün ve hizmetler şunlardır: ? SÜRDÜRÜLEBİLİR HAVAVILIK YAKITI (SAF) KULLANIMI: Ülkemizin Paris Anlaşması?nı onaylaması ve 2053 yılına kadar karbon emisyonlarında net sıfır taahhüdü vermesiyle birlikte, küresel gereklilikleri ve paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alarak stratejilerimizi yeniden gözden geçiriyoruz. Sürdürülebilir Havacılık Yakıtının, havacılık sektörünün sebep olduğu karbon emisyonunun azaltılmasında kilit rol oynamasının bilinciyle, Türk Hava Yolları olarak, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtlarının (SAF-Sustainable Aviation Fuel) geliştirilmesine katkı sağlayan projelere desteğimizi sürdürüyoruz. ? CO2MISSION PROGRAMI: Proje kapsamında yolculara yalnızca Türk Hava Yolları ile değil diğer hava yolları ile gerçekleştirdikleri tüm uçuşlara ait emisyonları dengeleme fırsatı sunulmaktadır. Yolculara emisyonları dengelemek amacıyla ?Yenilenebilir Enerji?, ?Toplumsal Fayda? ve ?Yeşil Dünya? olmak üzere 3 farklı portföy/paket seçeneği sunulan CO2mission programı kapsamında çalışanlarımızın görev uçuşları ise Ortaklığımız tarafından karşılanmaktadır. ? BİYOBOZUNUR ÖZELLİKLİ AMBALAJ KULLANIMI: Tüm seyahat ve oyuncak setlerinin herhangi bir plastik ambalajı olmadan sunulmasıyla birlikte, uçuşlarımızda milyonlarca plastiğin kullanımını önlüyoruz. Yolcularımızın uçuşlarda ihtiyaç duyabilecekleri kulaklık ve battaniyeleri ?TS EN 13432? ambalajlama-biyolojik parçalanma ve kompostlama ile geri kazanılabilir ambalaj özellikleri standardına uygun, mısır nişastasından üretilmiş ambalajlarda sunuyoruz. Geleneksel plastik ambalajlara kıyasla daha yüksek üretim maliyetlerine sahip olmasına rağmen uçuş gerçekleştirdiğimiz tüm noktalarda plastik atık oluşumunun önlenmesine katkı sağlayacak ve paydaşların sürdürülebilirlik konularındaki farkındalıklarını arttıracak bir ürün olması nedeniyle bu ambalajları tercih ediyoruz. ? FSC (ORMAN YÖNETİM KONSEYİ) SERTİFİKALI OYUNCAKLAR: Çocuk yolculara, konsepti psikiyatristler ile sektörün önde gelen firmaları tarafından belirlenmiş ve anaokulları ziyaret edilerek çocukların da tercihlerinin dikkate alınarak tasarlanmış olan FSC (Orman Yönetim Konseyi) sertifikalı ahşap oyuncaklar sunulmaktadır. "Oyuncağım Doğadan" konseptli proje kapsamında çocuklarda erken yaşlardan itibaren doğayı koruma konusunda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. ? MOBİL BİNİŞ KARTI UYGULAMASI: Yolcuların basılı biniş kartları yerine, mobil cihazlarını kullanarak QR kod formatında oluşturarak kullanabilecekleri dijital bir belge olan Mobil Biniş Kartı uygulaması hayata geçirilmiştir. Uygulama ile hem kağıt tasarrufu sağlanması hem de yolcuların hızlı, pratik ve konforlu bir şekilde uçağa geçişlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. ? PRESS READER UYGULAMASI: Press Reader uygulaması ile yolcularımıza 60'tan fazla dilde, 7000'den fazla gazete ve dergi dijital olarak sağlanmaktadır. Kağıt tasarrufuna önemli ölçüde katkı sağlayan Press Reader uygulamasına yolcular, uçuşlarından 1 gün önce ve uçuş sürelerine ek 48 saat boyunca erişim sağlayabilmektedir. ? YEREL ÜRÜN TEDARİĞİ: Yolcularımıza %79,1 oranında yerel tedarikçilerden sağlanan yiyecekler ikram edilmekte, değer zinciri boyunca sürdürülebilir kalkınma desteklenmektedir. ? PLASTİK MİKTARI AZALTILARAK YENİLENEN SEYAHAT SETLERİ: Yolcu konforuna ve memnuniyetine etki etmeyecek değişiklikler gerçekleştirerek, dış ambalajından içindeki ürünlere kadar plastik miktarını azaltılmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında seyahat setlerinin içerisinden plastik tarak ve ayakkabı çekeceği çıkartılmıştır. 2022 yılının son çeyreğinde ise şu uygulamalar hayata geçirilmiştir: ? Hackett Markalı ER BC Unisex Seyahat Seti?nn içeriğindeki diş fırçaları %37 buğday samanı, %63 geri dönüştürülmüş polipropilenden üreritilmeye başlanmış, göz bandında bulunan biye kaldırılarak lazer kesim ile üretilen göz bandı kullanılmaya başlanarak kumaş israfı önlenmiştir. Plastik kulak tıkacı ise kullanımdan kaldırılmıştır. Bu uygulamala+M36r sayesinde yolcuya sunulan bu seyahat setinde %80 plastik azaltımı gerçekleştirilmiştir. ?Toplamda 8 adet seyahat setinin 6'sının plastik dış ambalajı kullan