Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    İlgili Şirketler []

    İlgili Fonlar []

    Türkçe

    Sorumluluk Beyanı

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

    Hayır (No)

    Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

    -

    Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

    Yönetim Kurulu Karar Tarihi

    09/04/2024

    Karar Sayısı

    2024/18

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULUNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

     KARAR TARİHİ : 9.04.2024 

    KARAR SAYISI : 2024/18 

    SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL  RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ  SORUMLULUK BEYANI

     Şirketimizin 29.02.2024 tarihinde sona eren Dokuz Aylık Hesap Dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar  ve Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal  Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim  Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal  Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış olup

     a) Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun, tarafımızca incelendiğini, 

    b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

     c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, 

        Beyan ederiz.

    Yönetim Kurulumuz ?un 9.04.2024 tarih ve 2024/18 no'lu kararı ile de kabul edilmiştir. 

    Saygılarımızla,

    Dursun Aydın Özbek                                                              Erden Timur

    Yönetim Kurulu Başkanı                                                      Yönetim Kurulu Başkan Vekili

    Nihat Kırmızı                                                                          Fatih Demircan

            

    Denetim Komitesi Başkanı                                                    Denetim Komitesi Üyesi

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271622

    BIST