Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Stratejik Planı 2011-2015 yayınlandı. AA muhabirinin stratejik plandan derlediği bilgilere göre, planda, 5 stratejik amaç doğrultusunda 10 hedef belirlendi.
Buna göre Türk savunma sanayinin en köklü kuruluşu olan MKE, 2015 yılına kadar Ar-Ge projeleri yoluyla bilgi ve teknolojisini arttırmayı ve her türlü silah ve mühimmat sistemini tasarlayıp üretebilecek altyapıyı kazanmayı hedefliyor.
Plana göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaç duyduğu modern silah ve mühimmat projeleri, yurtiçi sanayi imkanları kullanılarak, hali hazırda yaklaşık % 70 olan yerli üretim miktarı, her yıl en az % 3 artırılarak, % 90 seviyesine çıkartılacak.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde ihtiyacını karşılamak üzere görevlendirilen kurumun halen % 40'lar seviyesinde olan yan sanayi kullanım oranı, % 70'lere, 785 olan yan sanayi firma sayısı da 1000 firmanın üzerine çıkarılacak.
Eskiyen tesisler yenilenecek, mevcut tesislerin verimliliği ve kapasitesi arttırılacak, mevcut ürünlerin kalitesi yükseltilecek, maliyetleri düşürmek için modernizasyon yatırımları gerçekleştirilecek.
Ar-Ge projelerinin toplam tutarı, kurum cirosunun % 1,6'sından % 10'u düzeyine yükseltilecek.
Kurumun 2010 yılında 50 milyon lira seviyesinde olan ihracatı, 2012 yılında 64 milyon lira, 2013 yılında 75 milyon lira, 2014 yılında 88 milyon lira, 2015 yılında ise 90 milyon lira olarak belirlendi.
MKEK, 2010 yılında 650 milyon lira olan cirosunu da bu yılın sonunda 760 milyon liraya, 2012 yılında 800 milyon liraya, 2015 yılında 900 milyon liraya yükseltmeyi hedefledi.

KİŞİ BAŞI SAVUNMA HARCAMASI 130 DOLAR
Plana göre, dünya genelinde % 3 olan savunma bütçelerinin Gayri Safi Milli Hasılaya oranı, Türkiye'de % 5 düzeyinde bulunuyor. Kişi başına savunma harcamasında ise dünya ortalaması 139 dolar iken Türkiye'de bu rakam 130 dolar. Kişi başına savunma harcaması ABD'de 950 dolar, Yunanistan'da ise 650 dolar düzeyinde gerçekleşiyor.
Türkiye'nin içinde bulunduğu güvenlik ortamının, güçlü ve caydırıcı bir silahlı kuvvetlere sahip olmayı gerektirdiği ifade edilen stratejik planda, şu görüşlere yer verildi:
"Kısa ve orta vadede devam edeceğini değerlendirdiğimiz bu gereklilik, TSK ihtiyaçlarının azami seviyede ulusal sanayi eli ile karşılanmasını vazgeçilmez bir hedef olarak ortaya çıkarmaktadır. Bugün için TSK'nin ana sistem bazındaki ihtiyaçlarının önemli bir bölümü yurt dışı kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu durumu tersine çevirmek için son yıllarda bu yönde çok önemli adımlar atılmıştır."

BAKMADAN GEÇME