Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Son Dakika
  • İMSAK
  • GÜNEŞ
  • ÖĞLE
  • İKİNDİ
  • AKŞAM
  • YATSI
HADİS
İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
Tirmizi
HADİS
Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülu, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" diye sorduğumda Peygamber (s.a.v) şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni." (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet.)
Tirmizi
HADİS
Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur.
Tirmizi
HADİS
Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Siz leyle-i Kadr`i ramazan`ın aşr-ı ahîrinde arayınız! Leyle-i Kadir, ya ramazan`dan dokuz (gece) kala, yâhud yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır.
Abdullah İbni Abbâs
HADİS
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir."
Müslim
HADİS
İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: Resülullah (s.a.v) Hz. Muâz (r.a)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin llk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir."
Buhârî
HADİS
Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Hz. Abbas (a.s)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekâtın verilmesi huşusunda sormuştu. Resülullah (s.a.v) bu hususta ona müsaade etti”
Tirmizi
HADİS
Bir hadis-i şerifte, şu zenginlerin de zekât alabileceği bildirilmiştir: “Allah yolunda cihad eden, borçlu ve borcunu ödeyemeyen zengin, kendi memleketinde zengin olduğu halde, bulunduğu yerde parasız kalan ve çok alacağı varsa da, alamayıp muhtaç kalan Müslümanlar.”
Ebu Davud
HADİS
"Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez."
Buhârî
HADİS
"Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker bu fitneye kefaret olur!"
Tirmizi
HADİS
"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin.
Buhârî
HADİS
"Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir."
Müslim
HADİS
Resûlullâh (s.a.v) buyurdu ki: "Her kim Ramazan'da imanı sebebiyle ve (ecrini yalnız Allah'tan umarak) li-vechi'llâh (Terâvih ve sâire gibi) namaz kılarsa geçmiş günahları mağfur olur."
Ebu Hüreyre
HADİS
"Allaha ve ahiret gününe imân eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allaha ve ahiret gününe imân eden misafirine ikramda bulunsun. Allaha ve ahiret gününe imân eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun"
Buhârî ve Müslim
HADİS
"Komşusunun aç olduğunu bildiği hâlde tok karnına yatan bana iman etmiş olamaz."
Müslim
HADİS
"Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz."
Tirmizi
HADİS
"Misafir, sofrada bulunduğu müddetçe, melekler, ev sahibine dua eder."
Taberani
HADİS
"Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz. "
Buhârî
HADİS
Amr ibni Âs (r.a)'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v) bu farkı şöyle bildirir: “Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.”
Müslim
HADİS
Enes (r.a) rivayetine göre ise Resulullah (s.a.v) sahur yemeğini yememizi özel olarak tavsiye ederek şöyle buyururlar: “Sahur yemeği yiyin, zira sahur yemeğinde bereket vardır.”
Buhârî ve Müslim
HADİS
"Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur."
Buhârî
HADİS
Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: "O benim içindir. Onun mükafatını bizzat ben veririm."
Buhârî
HADİS
"Kışın tutulan oruç zahmetsiz ganşmet gibidir."
Tirmizi
HADİS
"Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar."
Tirmizi
HADİS
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir."
Buhârî
HADİS
"Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın hiçbir ihtiyacı yoktur."
Buhârî
HADİS
"Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez."
Tirmizi
HADİS
"Hilali gördüğünüz vakit, oruç tutunuz! Hilali gördüğünüz vakit, iftar ediniz! Eğer hilal hava kapalılığı sebebiyle gizlenirse, Şaban ayının sayısını otuza ikmal ediniz!"
Buhârî
HADİS
Peygamber (a.s) şöyle buyurdu; "Üzerinize orucun farz kılındığı mübarek Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur"
Müslim
HADİS
İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
Tirmizi
HADİS
İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak.
Tirmizi
HADİS
"Ramazan ayının evveli rahmet, ortası mağfiret sonu ateşten korur."
Buhârî
HADİS
Hz. Peygamber (s.a.v), Ramazan'ın bir gecesinde namaz kıldırdı. Abu Zer (r.a): "Ey Allah'ın Resulü, gecenin kalan yarısında da bize namaz kıldırsaydınız." deyince, Hz. Peygamber (s.a.v) cevaben: "İmam namazı bitirinceye kadar onunla namaz kılmak, bütün geceyi ihya etmeye eş değerdir." buyurmuştur.
Tirmizi
HADİS
Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: "Ey Allah'ın Resülu, şâyet Kadir gecesine tevâfuk edersem nasıl dua edeyim?" diye sorduğumda Peygamber (s.a.v) şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni." (Allahım! Sen affeedicisin, affı seversin, beni affet.)
Tirmizi
HADİS
Nebî salla`llahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: (Ashâb`ım!) Siz leyle-i Kadr`i ramazan`ın aşr-ı ahîrinde arayınız! Leyle-i Kadir, ya ramazan`dan dokuz (gece) kala, yâhud yedi (gece) kala, yâhud da beş (gece) kaladır.
Abdullah İbni Abbâs
HADİS
Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Kadir gecesini, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse, geçmiş günahları affedilir."
Müslim
HADİS
İbnu Abbâs (r.a) anlatıyor: Resülullah (s.a.v) Hz. Muâz (r.a)’ı Yemen’e gönderdi. (Giderken) ona dedi ki: "Sen EhI-i Kitap bir kavme gidiyorsun. Onları davet edeceğin llk şey Allah’a ibâdet olsun. Allah’ı tanıdılar mı, kendilerine Allah’ın zekatı farz kılmış olduğunu, zenginlerinden alınıp fakirlerine dağıtılacağını onlara haber ver. Onlar buna da ittaat ederlerse kendilerinden zekatı al. Zekat alırken halkın (nazarlarında) kıymetli olan mallarından sakın. Mazlumun bedduasını almaktan kork. Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir."
Buhârî
HADİS
Hz. Ali (r.a) anlatıyor: "Hz. Abbas (a.s)’a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekâtın verilmesi huşusunda sormuştu. Resülullah (s.a.v) bu hususta ona müsaade etti”
Tirmizi