Son Dakika

Şimdi soykırımı kabul kararı alan Hollanda, vaktiyle İstanbul’a elçi yollayıp şeyhin elini öptürmüştü!

25.02.2018 - 04:19 | Güncelleme:

 

1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul edip aklı sıra bizi perişan eden Hollanda varlığını aslında 16. asırda Türkiye’nin sağladığı desteğe borçludur ve Hollanda’nın bu desteği sağlayabilmek için İstanbul’a gönderdiği elçisi Cornelius Haga zamanın hükümdarı Birinci Ahmed’in şeyhi olan Aziz Mahmud Hüdaî’nin elini öpmüş, padişaha da “Lûtuf buyurup bizi kulluğunuza kabul edin” demiştir! 

HOLLANDA Parlamentosu 1915 olaylarını “soykırım” olarak kabul etti ve Türkiye’yi aklı sıra perişan hâle getirdi! Kararın üzerinden geçen birkaç günden buyana güya ne yapacağımızı, ne edeceğimizi düşünüp derdimizin ve üzüntümüzün çaresini arayıp mahvoluyoruz...

Bizim de “Hollanda vaktiyle sömürgesi olan Endonezya’da insanlık dışı işler yapmış, soykırım kavramını bile geride bırakacak cinayetler işlemişti” şeklinde bir karar almamız ne karar ciddî ve ağırbaşlı bir iş ise, Hollanda’nın bugün yaptığı da budur; hırsına tarihi âlet etmesi, kendini hâkim yerine koyup geçmiş hakkında hüküm verme işgüzarlığıdır.

BİR-İKİ KÜÇÜK ADA KALDI

Hollanda geçmişinde hep inişli kalkışlı devirler geçirmiş ve birçok kanlı hadiselere de sebep olmuştur ama bir özelliğini inkâr etmemek gerekir: Topraklarından kat kat büyük bölgeleri idaresi altına alıp muazzam bir sömürge devleti kurmaya muvaffak olmuş, gücünü devam ettirebilmek için sömürge halklarına karşı baskının her çeşidini uygulamaktan çekinmemiş ama tarihin hükmünden kurtulamamış ve denizaşırı toprakları Antiller’de bugün elinde kalan avuç içi kadar birkaç ada dışında teker teker elinden çıkmıştır.

Son iki sene içerisinde Türkiye’ye karşı elinden geleni ardına koymayan Hollanda’nın varolabilmek için vaktiyle bize muhtaç kaldığından, hattâ İstanbul’daki elçisinin çok güçlü bir şeyhin elini öpüp hükümdara da “kulluğunu” bildirdiğinden haberdar mısınız?

İşte o günlerin, daha doğrusu tarihin en büyük nankörlüklerinden birini göstermiş olan Hollanda ile ilişkilerimizin kısa geçmişi:

Uzun asırlar İspanyol hâkimiyeti altında bulunan Hollanda, tarih sahnesine 16. yüzyılın ikinci yarısında, İspanya’ya karşı başlattığı isyanın ardından çıktı.

İsyanın başına 1568’de Oranje Prensi William geçti, İspanya ile mücadele plânları yapılırken dışarıda da güçlü bir desteğe ihtiyaç olduğu farkedildi ve bazı Avrupa memleketlerine destek sağlamış olan Osmanlı Devleti’nden yardım istendi.

Ama, Osmanlılar o günlerde Kıbrıs’ın fethi ile meşgul oldukları için gelen talebe hemen destek veremediler. Veziriazam Sokollu Mehmed Paşa, Orange Prensi’ne 1574’te yazdığı mektupta istenen yardımın Kıbrıs meselesi ile İnebahtı bozgununun yarattığı sıkıntıların hallinden sonra yapılabileceğini ve Osmanlı askerleri ile beraber Cezayir birliklerinin de Hollanda taraflarında hem karadan hem denizden İspanyollar’ın üzerine sevkedileceğini müjdeliyordu.

Sokollu’nun mektubunda bir de tavsiyesi vardı: Hollandalılar’ın Almanya’daki Protestanlar ile işbirliği yapmalarını ve İspanya’nın ayaklanmış Müslüman halkı ile de temasta bulunmalarını istiyordu.

BAYRAĞIN İLHAMI SEMBOL

Askerî ve siyasî gelişmeler Hollanda’ya asker gönderilmesine imkân tanımadı ama İstanbul’un tavsiyesi Hollandalılar’ın hayli işine yaradı ve Almanya’nın Katolik olmayan halkı ile berberce çalışmaya ve Protestanlar da şapkalarına Türk bayrağından esinlenerek hazırladıkları bir sembolü takmaya başladılar.

Hilâl şeklindeki sembolün üzerinde “Papacı olacağına, Türk ol” sloganı yazılı idi ve bu slogan hem kiliselerdeki vaazlarda, hem de savaşlarda İspanyollar’a karşı kullanıldı.

1581’de bağımsızlığını ilân eden ve Hindistan ile Atlantik’te ticaret yapmaya başlayan Hollandalılar hiçbir Avrupa devleti tarafından tanınmadıkları için Akdeniz’e kendi bayrakları ile giremiyor, Fransız ve İngiliz bayraklarını kullanmak zorunda kalıyorlardı ve bu alanda da Osmanlı İmparatorluğu’nun desteğine ihtiyaçları vardı.

KAYIKLA ÜSKÜDAR’A GÖTÜRDÜ

1612’de Hollanda’nın İstanbul’a elçi olarak gönderdiği Cornelis Haga adındaki avukat, imtiyazlarını kaptırmak istemeyen İngiliz, Fransız ve Venedik elçilerinin türlü türlü entrikalarına uğradı ama vezir Halil Paşa, Haga’yı himayesi altına altı. Elçiyi bir kayığa bindirip Üsküdar’a götürdü, zamanın büyük şeyhlerinden olan ve sarayda da itibar gören Şeyh Aziz Mahmud Hüdaî’nin huzuruna çıkartıp Şeyh’in elini öptürdü!

Haga’nın işleri işte bu el öpüşünden sonra açıldı! Elçinin gösterdiği hürmetten memnun kalan Aziz Mahmud Hüdaî, zamanın hükümdarı Birinci Ahmed’den Haga’yı kabul etmesi ricasında bulundu ve elçi 1 Mayıs 1612’de, Topkapı Sarayı’nda padişahın huzuruna çıktı. “Kralımızı kulluğunuza kabul buyurup gemilerimizin başka bayraklar kullanma yükünden kurtardığınız takdirde minneddarınız olacağız” dedi ve Katolik İspanya’ya karşı Avrupa’daki her türlü mücadelenin yanında olan İstanbul, Hollanda’ya istediği ticarî imtiyazları verdi.

AVRUPA’DAN ÖNCE TANIDIK

Hollandalılar bu imtiyazlar sayesinde Akdeniz’de serbestçe ticaret yapmaya başladılar ve hemen ardından da bölgede bir konsolosluk ağı kurup Halep, İskenderun, Kıbrıs, Mora, İnebahtı ve Eğriboz’da temsilcilikler açtılar.

Mevcudiyeti Avrupa’nın Katolik kralları ve Habsburg Hanedanı tarafından 30 Yıl Savaşları’nın sonunda 1648’de imzalanan Vestfalya Antlaşması ile kabul edilen Hollanda, Osmanlı Devleti tarafından bu antlaşmadan 36 sene önce tanınmış, Türkiye’de büyükelçilik statüsünde temsil edilmiş ve bütün bu ayrıcalıklara da elçisinin İstanbul’un önde gelen şeyhlerinden birinin elini öpmesi ile kavuşabilmişti...

*********** 

8 ŞUBAT 1914’TE VERMEK ZORUNDA KALDIĞIMIZ TAVİZLER HOLLANDA’NIN HÂLÂ ŞUURALTINDADIR!

HOLLANDA’nın Türkiye’ye karşı uzun zamandır devam eden ve artık nerede ise sadece nefretten ibaret olan davranışlarının gerisinde 1914 Şubat’ında, Rusya ile imzalamak zorunda kaldığımız utanç verici bir anlaşma sayesinde elde ettiği ama kullanma imkânı bulamadığı haklarına yeniden kavuşabilme merakı da var gibidir.

8 Şubat 1914’te imzalanan anlaşma tarihte “Şark Vilâyetleri Islahatı” yahut “Yeniköy Mukavelesi” diye geçer ve Türkiye bu anlaşma ile doğudaki yedi vilâyetin idaresini Norveç ile Hollanda’dan gelen müfettişlere terketmiştir.

Sadrazam Said Halim Paşa’nın Yeniköy’deki yalısında Paşa ile Rusya’nın İstanbul’daki maslahatgüzarı Constantin Goulkevitch tarafından imzalanan “Yeniköy Mukavelesi”ne uzanan gelişmeler, önceki senelerde yaşanan yenilgilerin neticesi idi.

Avrupa’nın 1876’da Rus Ordusu’nun Yeşilköy’e kadar gelmesi ile neticelenen savaşın ardından başlayan Doğu Anadolu’da reforma gidilmesi yolundaki baskıları üzerine talepler Bâbıâlî ile Avrupa devletleri arasında seneler boyunca görüşülmüş ama mutabakata varılamamıştı. Konu, 1913’teki Bâbıâlî baskınının ardından iktidara gelen İttihad ve Terakki ile Avrupalı diplomatlar arasında da aylarca konuşuldu ve Rusya’nın İngiltere ve Fransa’nın da desteğini alarak hazırladığı metin, 1914’ün 8 Şubat’ında Sadrazam Said Halim Paşa’nın Yeniköy’deki yalısında imzalandı.

İKİ AYRI GENEL VALİ

Türkiye, bu mukaveleye göre Erzurum, Trabzon, Sivas, Van, Bitlis, Harput ve Diyarbakır’ın iki ayrı müfettişlik bölgesi hâline getirilmesini kabul ediyor; bu bölgelerdeki bazı haklarından feragat ediyordu. Müfettişler Avrupalı olacaklardı ve Van, Bitlis, Harput ve Diyarbakır’ın oluşturduğu bölgenin başına Norveçli Binbaşı Nicolas Hoff; Trabzon, Erzurum ve Sivas’ın teşkil ettiği ikinci bölgeye de Doğu Hind Adaları’ndaki Hollanda sömürgelerinin idarecisi Louis Westenenk getirilecekti.

Binbaşı Nicolas Hoff, kararın zamanın hükümdarı Sultan Reşad tarafından onaylanmasının ardından hemen Van’a gitmiş, Louis Westenenk ise İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayamadığı için görev yerine hareket edememişti.

Yeniköy Mukavelesi uyarınca kurulan ve devletin topraklarının bir bölümünde hâkimiyetten vazgeçmesi anlamına gelen Norveçli ve Hollandalı müfettişlikler on ay boyunca fiilen bir iş yapamadılar ise de, resmen vâroldular ve kadroları Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesinden hemen sonra 31 Aralık 1914’te yayınlanan bir fermanla lâğvedildi, müfettişler de memleketlerine gönderildiler.

 


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
 • Misafir 26 Şubat 2018 Pazartesi 12:35
  Murat hocam kaleminiz sürçtü herhalde, 16. asırda Osmanlı'nın sağladığı desteğe... yazacaktınız sanırım.
 • Misafir 26 Şubat 2018 Pazartesi 09:13
  sayın bardakçı siz genelde bu toplara girmezdiniz? ne oldu da bu tip yazılara başladınız. 16. yy'da adamların çıkarları öyle gerektirmiş öyle yapmışlar. hem siyasette ne olacağı belli olmaz diyorsunuz hem de 400 yıl önceki defterleri açıyorsunuz.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 17:15
  ama olurmu efendim, inklap yaptık cumhuriyeti kurduk, kılık kıyafetimizden alfabemize kadar herşeyi değiştirdik hatta şapka giymeyenleri cezalandırdık. Yoksa halamı avrupanın gerisindeyiz?
 • Misafir 26 Şubat 2018 Pazartesi 12:48
  Hollanda'da yasayan biri olarak Allah razi olsun diyorum. Burada yerel secimler yaklastigindan Turk secmenini hice sayarak, Ermenilere göz kirpiyorlar. Bunun yani sira akillarinca Turkiye'ye karsi provokasyon'da bulunuyorlar, ki sinirimizi test ediyorlar...
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 16:34
  adamsın murat hoca. senin gibi belgeli konuşan fazla yok bu memlekette.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 15:38
  ING BANK BİR HOLLANDA BANKASIDIR.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 15:34
  Günün tüm başarısızlıklarının intikamını geçmişi hatırlatarak alma alışkanlığımız yıkılmış bir imparatorluktan geriye kalan hastalıklı bir kompleks
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 15:29
  Hollanda'nın aldığı bu kararın Avrupada'ki yansıması ve malum ülkenin şu andaki hükümet politikaları göz önüne alındığında ;Avrupada ki varlığının hakkını bize karşı kullanmakta ve bunda da başarılı olmaktadır. Bence şu an ülkemizin ve 'çapsız' Hollanda nın Avrupada ki ve dünyada ki etkisine bakmakta fayda görüyorum.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 14:10
  Murat hocanın yazılarını beğenmeyenler hollandalımı yoksa hocayı çekemeyen prfösörlermi?
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 13:32
  Fransada aynisini yapmadimi
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 13:27
  Şeyhin elini öpmedeki marifetini biz de öğrensek. Bir el öpmek bu kadar önemli demek.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 13:05
  Hollandanin topraklarimiz uzerinde emelleri vardir,medyalarini dikkatli izleyen farkedebilr.ozellikle dogu da mezopotamyada,ayrica guclu israil gucu mevcut bu ulkede,
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 12:49
  Fatih Altayli hakli IZAN IZAN IZAN.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 12:44
  Ahh geçmiş güzel günler, gelecekte ise islam coğrafyasının yeri ne olacak acaba
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 12:23
  işte bu be yine vurdu yine gol oldu MURAT BARDAKÇI
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 11:40
  Hollanda mi biz mi daha gelismis ulkeyiz?. Osmanli padisahi mi hocasi mi ulkeyi yonetiyormus? Kafa yapisi ayni,boyle kafayka son da ayni olur.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 10:27
  Dün ellerimizi öpen avrupaya bugün bizi yıkmak için kurulmuş bir cemiyete bizim onların ellerini öperek girmeye çalışmamız ne vahim.... Nankör avrupayla iş birliğine son verilmeli Türkün Türkden başka dostu yoktur diyerek Türk Birliği kurulmalı zannımca ne dersiniz?
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 11:46
  türk birliğine gerek yok tek türkiye yeter
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 10:20
  Dereyi geçmiş mübarek
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 09:30
  Çok Teşekkür Ediyoruz,Umarım Devlet Yetkilileri bu yazılarınızı okuyordur.Saygılarımla.Özgür Adam
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 09:30
  Çok Teşekkür Ediyoruz,Umarım Devlet Yetkilileri bu yazılarınızı okuyordur.Saygılarımla.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 08:34
  Türk'ün Türkten başka dostu yoktur.
 • Misafir 25 Şubat 2018 Pazar 04:33
  Murat Beyin ellerine sağlık yine güzel bir yazı olmuş.Sizi tekrar ekranlarda görmek isteriz.
Kalan karakter : 2000