Kadıköy Belediyesi, Kalamış Parkı’na Türk Musikisi’nin büyük üstadı Münir Nurettin Selçuk’un büstünü koymuş…

“Kalamış” dendiğinde, hatırlara hemen rahmetli Münir Bey’in güftesi, yani sözleri “Yok başka yerin lûtfu ne yazdan ne de kıştan…” diye başlayan meşhur Nihavend’i gelir…

Güfte, Onuncu Yıl Marşı’nın da şairlerinden olan Behçet Kemal Çağlar’a aittir. Münir Bey’in eseri bestelediği 1940’lardan buyana Kalamış semti ile Kalamış şarkısı birbirinden ayrılmaz olmuş, zamanla şarkı daha üstün gelmiş ve semt şarkıyı değil, şarkı semti sırtında taşımıştır ve Kadıköy Belediyesi’nin Kalamış’ın parklarından birine bu büyük sanatkârın büstünü yerleştirmesi zarif bir harekettir.

Ama bu büst, Münir Nurettin’in Kalamış’taki ilk büstü değildir. Kadıköy Belediyesi 1991’de, Dr. Cengiz Özyalçın’ın başkanlığı sırasında Kalamış’ın “İskele Caddesi”nin ismini “Münir Nurettin Selçuk Caddesi” yapmış ve oradaki Atatürk Parkı’na da Münir Bey’in heykeltraş Tamer Başoğlu’nun eseri olan bir büstünü koymuştu. Yanlış hatırlamıyorsam, caddenin isminin değişmesi münasebeti ile düzenlenen törende büstün açılışını da Münir Nurettin’in yakın dostlarından olan büyük tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu yapmıştı.

Kalamış’taki parka o zaman konan ilk büst bir Türk Müziği üstadı için Türkiye’de dikilen ilk büst idi ama sonra başına bir haller geldi! Sanat meraklısı asil ve nezih bir güruh tarafından bir ara parçalandı, derken çaldılar yahut çalınmasına teşebbüs ettiler ve nihayet kaybolup gitti!

Kadıköy Belediyesi’ni, Münir Bey’i Kalamış’a tekrar kavuşturduğu için Münir Nurettin hayranı bir İstanbullu olarak samimiyetle tebrik ediyorum…

Münir Bey’in musikimizdeki yeri hakkında burada söz söylememe lüzum yok; bilmeyenler için bu musikinin hem icracı hem de bestekâr sıfatiyle son büyük üstâdı olduğunu hatırlatayım, kâfi…

ASIL TEHLİKEYİ FARKEDEBİLDİNİZ Mİ?

Ama, bu büst meselenin öyle vahim bir tarafı var ki…

Kadıköy Belediyesi, Kalamış’ın ismini bestelediği şarkı ile hemen her gün defalarca terennüm ettiren Münir Bey’in güzel bir büstünü bu semte dikti diye bazı muhafazakâr sitelerde birkaç günden buyana neler söyleniyor ve bilseniz ne yorumlar yapılıyor!

Yok efendim Kadıköy Belediyesi CHP’li imiş, CHP büst dikmekten başka bir şeyden anlamazmış ve zaten iş de yapmazmış, Kadıköy’ün sanki hiçbir derdi kalmamış ve tek eksiği Münir Nurettin büstü imiş, milletin paraları işte böyle saçılıyormuş, heykel dikmek putperestlikmiş, vesaire, vesaire…

Herhalde farketmişsinizdir: Klâvyenin başına geçtiğinde kahraman kesilen cahil-cühelâ ile çoluk-çocuk, Kalamış’taki büst hakkında bilmeden ve düşünmeden aklına geleni yazıyor, verip veriştiriyor!

Meselenin çok daha önemli ve memleketin kültürel geleceği bakımından büyük tehlike arzeden diğer boyutu da işte burada: Bu yorumları yapanlar Münir Nurettin Selçuk’u bilmiyorlar, muhafazakâr olduklarını zannediyorlar ama Münir Bey’in muhafazakâr kültürdeki yerinden bîhaberler, üstelik kültürü ideoloji ve parti taraftarlığından ayırmaktan da âciz vaziyetteler!

A benim kültürden ve dünyadan habersiz, muhafazakârlığın derin bir malûmat gerektirdiğini bilmeyen ve ideolojinin batağında çırpınıp duran echel evlâdım…

Mensubu olduğunu sandığınız ama asla olmadığınız ve bu kafa ile gittiğiniz takdirde kapısından içeriye adımınızı bile atamayacağınız hakiki muhafazakâr camia, siyasî görüş ile kültürü birbirinden ayırmayı çok iyi bilir! Üstelik, şimdi büstünü dilinize doladığınız Münir Nurettin’in o kültürde çok önemli bir yeri vardır: Osmanlı Musikisi’ni yerlere serilmekten kurtarıp ayağa kaldırmış ve “payitaht musikisi”nin çizgisini tâââ 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar hiçbir tâviz vermeden en yüksek seviyede tutmaya muvaffak olmuştur.

Uzun seneler süren bu çabalarının Münir Bey’e ne kazandırdığını bilir misiniz?

Yaşlılık günlerinde Belediye’den bağlanan bir “çöpçü aylığı”!...

İnterneti etrafa çamur atma vasıtası olarak kullanmayı bir anlığına bırakıp müzik sitelerinde Münir Bey’in icra ettiği klâsik besteleri, şarkıları, dinî eserleri, meselâ âyinleri, ilâhileri, tekbiri, vesaireyi bulup kulak verdiğiniz takdirde zevkinizi biraz da olsa yontar, Kalamış’taki büste lâf ettiğiniz için belki utanır, hattâ “Bu işi CHP’den önce muhafazakâr belediyelerin yapması gerekirken neden CHP’li bir belediye yaptı?” diye düşünürsünüz!

Muhafazakâr çevrelerimiz Münir Nurettin Selçuk’tan bile bîhaber olup kültüre böyle militanca yaklaştıkları takdirde, istikbalimizin parlak olacağını söylememiz hayli zordur!

 

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
  • oyak563 11 gün önce Demek ki neymiş CHP sağa kaymış!
    CEVAPLA
  • Atilla Tac_10155844281200706 12 gün önce Cehaletin bu kadar yüceltildiği bir ortamda, başka ne beklenebilir ki Murat Bey?
    CEVAPLA