Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

TÜRKİYE'yi 2023 yani Cumhuriyetimizin 100. yılına taşıyacak "doktrin" neleri içermeli? Birlikte sorgulayalım, not düşelim, sizden gelenleri de bir sonraki yazıda paylaşalım. Sevgili dostlar, bence "olması gerekenleri" kendi cümlelerimle ifade etmeye çalışacağım:
1- Dünya genelindeki büyük değişim ve etkileşim sonucu Türkiye tarihi fırsatların eşiğinde! Böyle bir "kaos" görünümlü gerçeklik içinde yeni bir "teze" ve değişimi kapsayan yeni bir "paradigmaya" ihtiyacımız var. Ben buna "2012-2023 geçiş doktrini" diyorum.
2- Her şeyden önce bu "doktrin" bir net özelliğe sahip olmalı ve Türk devletini-milletini bağlarından kurtaran, korkularımızı yok eden ve en önemlisi "etnikzenginlik" gibi tehdit algıla-malarının-zorlama korkuların aslında "fırsat" olduğunu ortaya koyan bir temele oturmalı. Daha açık yazayım; "etnisite" bir özür değil, doğru değerlendirildiğinde "daha büyük olana düzenli geçiş sağlayabilecek" bir özellik!
3- Peki "etnisite" avantaja çevrilerek yeni kimlik nasıl tanımlanmalı? Net olarak ifade edeyim: "Tek kimlikli-çok kültürlü" yeni ulusal etiketimiz tanımlanmalı ve bu topraklardaki herkesi içine alacak şekilde yapılanmalı! Tekrar ediyorum; "HEPİMİZİ" kavrayacak şekilde ol-gunlaştırılmalı!
4- Türkiye'nin bu doktrin içinde "nereye gittiği" net detaylarıyla belli olmalı ve Avrupa Birliği ile üyelik sürecimiz net bir şekilde kesilmeli. Bu süreç yaşanırken, Türkiye ray değiştirirken kamuoyu ikna edilmeli ve "doktrin" doğru anlatılarak, Türk halkına aslında Avrupa diye bir birliğin olmadığı, Avrupa'nın "son durumu" detaylandırılarak çok iyi anlatılmalı.
5- Türkiye yeni rotasını çizerken ve en önemlisi Avrupa ile yollar ayrılırken, yeni dünya düzenine de uygun olarak "AB'ye alternatif olarak genleşen" yeni bir yapı olduğu tezi net ortaya konmalı! Türkiye, "Amerika, Türkiye, Çin" ve periferileri olmak üzere üç "yeni merkez" oluştuğunu analiz ederek yönünü Amerika-Doğu ekseninde yeniden çizmeli ve Rusya'nın durumu dikkatle izlenmeli. Rusya ile "yeni açılımlar" yeni teze eklenebilir.
6- Türkiye, siyasi tezi ve yönünü tanımlarken; savunma, bankacılık-finans-sermaye piyasaları, enerji, telekomünikasyon, medya sektörlerini ileriye dönük olarak "makro planlar" çerçevesinde yeniden yapılandırılmalı. En önemlisi, yabancıların kontrolüne ve insafına terk edilmiş görünen Türk bankacılık sistemi düzenlenmeli ve gerekirse yeni lisanslar verilerek sektörün yapısı ve ağırlığı mutlaka değiştirilmeli.
7- Özellikle sermaye akışlarını "Amerika-Avrupa" ve "IMF-Dünya Bankası" ipoteğinden kurtaracak şekilde ve en önemlisi çevre ülkelere burada yatırım yapma imkânını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilmeli. Rusya, İran, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan, Kuzey Irak ve diğer komşu ülkelerle sınırların kalktığı tek bankacılık sistemi geliştirilmeli. "Avrasya Menkul Değerler Borsası" mutlaka hayata geçirilmeli ve "periferik bölge şirketleri" bu borsada işlem görmeli.
8- Enerji politikamız "2012-2023" ilk aşama olmak üzere yeniden yapılandırılıp açık ve net bir şekilde ortaya konmalı. Bölge ülkelerinin doğal kaynaklarını fiyatlayacak borsalar Türkiye'de kurulmalı ve "küresel enerji kartelleri" devre dışı bırakılarak Rusya'nın da işbirliğiyle bölgede yeni "bir potansiyel" planlanmalı.
9- Devlete ait olan savunma şirketleri tek tek halka açılıp sermaye piyasalarında "Türk halkı" bu şirketlere ortak edileceği gibi, bütün şirketler ayrıca "tek çatı altında" toplanarak oluşan "HOLDİNG'in hisseleri" Türk ve yabancı yatırımcılara % 49'u geçmeyecek şekilde satılmalı. Yaratılacak kaynakla "askeri-endüstriyel" yapımız yenilenmeli ve özellikle "operasyonel kabiliyetimiz" tamamen bağımsız bir hal almalı.
10- Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye zorla uygulattırmaya çalıştığı bize uymayan eğitim politikaları yerine "bölgesel bir ortak eğitim" politikası geliştirilmeli ve Türkiye merkezli "eğitim kurumu çekirdeği" oluşturulmalı. Bölgeye yayılacak "okul DNA'sı için, bu konu hakkında tecrübe sahiplerinden" mutlaka yararlanılmalı.
11- Oluşturulacak "ortak eğitim sistemi" için Türk yazılımları (Pardus ve diğerleri) kullanılması ve geliştirilmesi sağlanmalı ve kullanılacak "donanım" Türkiye'de üretilmeli. Fatih Projesi bu yolda önemli bir adım, bölge okullarına "Türk eğitim sistemi" ile birlikte yaygınlaştırılmalı...
Sevgili dostlar, yukarıda "2012-2023" doktrini için önemli gördüğüm "ana başlıkları" yerim yettiğince sizlere aktarmaya çalıştım. Siyasetten ekonomiye, ekonomiden savunmaya detaylandırıl-ması gereken daha yüzlerce alt başlık var. Ben "yeni bir doktrin" gereğini ve içeriğini elimden geldiğince ortaya koydum, katkılarınızı paylaşmak ve geliştirmek için bekliyorum...

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!