Son Dakika

HABERTURK.COM DIŞ HABERLER SERVİSİ

Fransa Senatosu'nda 'Sözde Ermeni soykırımı'nı inkâr etmeyi suç sayan yasa tasarısının oylamasına başlandı.13 senatör tasarı hakkında konuşma yapmak için kayıt yaptırdı. 348 üyesi bulunan Senato'da toplantıya yaklaşık 50 senatör katıldı. Buna karşılık ilk oylama yapıldığında, toplam 252 oy kullanıldığı, yani çok sayıda senatörün, açık oylama nedeniyle vekaletle oy kullandığı dikkat çekti.KRİTİK ÖNERGE
Senatoda yapılan konuşmaların ardından 18 Ocak'ta Anayasa Komisyonu tarafından kabul edilen tasarının Anayasa'ya aykırı olduğuna yönelik önergeye geçildi. Önergenin görüşmeleri yapılırken Kanunlar Komisyonu Başkanı Jean-Pierre Sueur değişiklik önergesi hakkında bir konuşma yaptı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRSIZ DEĞİLDİR"
Ollier, daha önce tasarı hakkında yaptığı konuşmaya benzer görüşleri dile getirerek, tasarının tarihe müdahale olmadığını, Fransa'nın kabul ettiği 'soykırım' kararının yasalara uygulanmasının amaçlandığını söyledi. Ollier konuşmasında "ifade özgürlüğü sınırsız değildir, kısıtlanabilir" dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Konuşmaların ardından öncelikle 18 Ocak'ta Anayasa Komisyonu tarafından kabul edilen tasarının Anayasa'ya aykırı olduğuna yönelik önerge ele alındı. Önergenin kabul edilmemesi nedeniyle, 'soykırım' tasarısı oylamasına geçildi. Önergenin kabulü sonrasında bu kez tasarının onaylanmasına geçildi. Onayın ardından tasarı, Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin önüne imza için gidecek. Sarkozy'nin onay vermesi halinde, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.TASARI NE GETİRİYOR?
Tasarı 22 Aralık'ta 577 üyeli Fransız Meclisi'nde 60 kişinin katıldığı oturumda 50 oyla kabul edilmişti.Teklifin yasalaşması sonrasında, eğer Sarkozy 15 gün içerisinde yasayı onaylarsa, Fransa'da ‘Ermeni soykırımının’ varlığını inkar etmek suç haline gelecek ve inkar edenler 1 yıl hapis ve 45 bin Euro tazminat cezasıyla yargılanacak.

BÜYÜKELÇİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu, "Bu çok yanlış bir karar. Bunun sorumlusu biz değiliz. Biz elimizden geleni yaptık" dedi.

Burcuoğlu, "Türkiye'ye istişareler için çağrılacak mısınız" sorusuna da "Bu da seçeneklerden biri" yanıtını verdi.

Türkler Senato'yu kuşattı

KİM, NE DEDİ?
Oturum TSİ 16.00'da başladı. İlk olarak 'soykırım' tasarısı hakkında genel konuşmalar yapıldı. Hükümet adına söz alan Patrick Ollier, 'soykırım'ın zaten daha önce kabul edildiğini, şu anda ele alınan yasa ile 'soykırım'ın Fransız kanunalarına uyarlandığını belirtti. Ollier konuşmasında şunları söyledi:

"Yasa önerisine bakarsak bu yasa neyi içeriyor?  Kanunlarımızn tanıdığı soykırımları reddetmekten bahsediyoruz. Bunları reddetmeye ceza konuluyor. Yahudi soykırımı için de kondu mesela! Bütün bu Fransz kanunları tarafından tanınmış soykırımları düşünmemiz lazım. Hepsinin aynı şekilde cezalandırılması lazım. Buradaki önergeye bakarsak bu şartları göz önünde bulundurulması gerekir."

"YASA YABANCI DÜŞMANLIĞINA KARŞI"
"İlk maddeye baktığımız zaman 1981'de ilk yasa kabul edilmişti. Burada soykırımı reddedenlere bir ceza öngörülmekte. İkinci maddede insanlığın ve bu soykırıma maruz kalan insaları desteklemek ve korumak için bu yasanın getirildiği yer alıyor.

"Bu yasa yabancı düşmanı hareketlerı kısıtlamak için ortaya konmuştur. Bunun içinde Yahudi soykırımını da cezalandıran yasalar kondu.  Bu çalışmaları yapan Avrupa Birliği'nde 12 ülke var."

"ANAYASA'YA AYKIRI"
Ollier'de sonra söz alan Kanunlar Komisyonu Başkanı ve Raportör Jean-Pierre Sueur, bu yasanın geçen hafta Fransız Anayasası'na aykırı bulunduğunu söyledi. Fransız Senatosu Anayasa Komisyonu, 18 Ocak'ta yasa teklifinin Senato'nun gündeminde incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesini kabul etmişti.

"TARİHÇİLER ENDİŞEYLE İZLİYOR"
Sueur ayrıca , Fransa'nın ünlü tarihçisi Pierre Nora'nın, parlamenterlerin tarih yazamayacağı, anayasa hukukçusu Robert Badinter'in ise ''parlamentoların mahkeme olmadığı'' yolundaki açıklamalarına atıfta bulundu. Kanunlar Komisyonu Başkanı, ''Fransız tarihçiler, bu yasa teklifiyle ilgili gelişmeleri endişeyle izliyorlar'' dedi.

"KİN VE NEFRET SLOGANLARI DURDURULMALI"
Komünist grup adına konuşan Senatör Isabelle Pasquet ise hükümeti seçim kaygısı ile bu tasarıyı hazırlamakla suçladı ve tasarının "samimiyetsiz" olduğunu savundu. Pasquet ayrıca "kin ve nefret içeren sloganlar durdurulmalı" çağrısında bulundu. Kişisel olarak yasaya "evet" diyeceğini söyleyen Pasquet, bununla birlikte kendi siyasi gruplarında bu konudaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti. Pasquet ayrıca, bazı komünist senatörlerin 'evet' bazılarının 'hayır' oyu vereceğini, bazılarınınsa oylamaya katılmayacağını duyurdu.

SARKOZY'NİN PARTİSİNDEN SAVUNMA
Nicolas Sarkozy'nin partisi UMP'den Roger Koroutchi ise teklifi savunarak "asıl sorumluluk tarihçilerden çok devletlerindir" dedi.

"TÜRKİYE TARİHİYLE YÜZLEŞMELİ"
Yeşiller Grubu adına konuşan İstanbul kökenli Senatör Esther Benbassa ise "Türkiye tarihinin kara sayfalarıyla hesaplaşmalı" dedi. Benbassa grubunun yasaya "hayır" diyeceğini yineledi. 

Parlamento İlişkilerinden Sorumlu Bakan Partick Ollier, Anayasa Komisyonu'nun "tasarı anayasaya aykırı olduğu için gündemden düşürülsün" teklifi üzerine yeniden söz aldı ve yaklaşık yarım saat konuştu. İşte Ollier'in konuşmasından bazı bölümler:
"Bu yasa teklifi anayasaya uygun değildir"dediniz. Çok dikkatle dinledim. "Ön karar talebi olabilir Anayasa Konseyi önünde" dediniz. Üç sebepten dolayı böyle olmayacaktır. İlk olarak söylediğim gibi, Hükümet bu yasa teklifinin Anayasa'ya uygun olduğunu düşünüyor. Olmadığını düşünenler bunu kanıtlayamadılar. 2001 tarihli kanunu güçlendiriyor. Kanunun çiğnenmesini cezalandırıyor.
Birbirini tamamlıyor. Anayasa'nın 34. maddesine, cezaların kanuniliği ilkesini söyleyen, aykırı değildir.
İnkarcılara karşı, zaten tazminat davası açılabiliyor. Şimdi, oylamamız gereken yasa teklifi, öncekilere göre daha geniş. Evet başlangıçta yasa teklifi tamamen farklıydı. Fakat bugün oylayacağımız metin, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçları da içerecekti. Bir takım değişiklikler istendi, sadece soykırım suçlarıyla kısıtlandırılmış durumda.
Son olarak da şunu söylemek istiyorum: 16. maddemize ilişkin olarak, 2008 tarihli Anayasa Konseyi'nin bir kararından bahsetmişsiniz. Bu karar ışığında, Meclis ve Senato'nun farklı rolleri olacağından bahsetmişsiniz. Teşekkür ediyorum bu yorumunuzdan dolayı. Böylece Sayın Sarkozy'nin yaptıklarını da onaylamış oluyorsunuz.
2008 tarihli bir Anayasa Değişikliği olmuştu, bu doğrultuda Ulusal Meclis ve Senato birtakım müdahaleleri yapma hakkını kazanmış durumda. Burada kesinlikle bir tarihi vak'ayı doğrulamak ya da inkar etmek değil amaçlanan. Genel bir ceza hukuku metni bu yasa teklifi.  

Ollier'nin bu uzun konuşmasının ardından Senato Başkanı, gruplar adına sözcülerin söz alacağını açıkladı.
Grup sözcüleri, önerge üzerine görüşlerini açıkladı.

"TASARI DÜŞÜRÜLSÜN" ÖNERİSİ REDDEDİLDİ!
Görüşlerin açıklanmasının ardından Komisyon'un, "Soykırım" inkarının suç sayılmasına yönelik tasarının Fransız Anayasası'na aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi yönündeki tasarının oylamasına geçildi.

Yasa tasırısının karşısında olan önerge 166 red, 86 kabul oyuyla reddedildi.
İlk bakışta katılımın düşük olduğu görülen oylamada, 252 oy çıkması, açık oylamada vekaletle oy kullanıldığı gerçeğini ortaya çıkardı. Ardından tasarıya karşı olan ikinci önerge oylandı. O da reddedildi.
Genel kuruldaki ikinci değişiklik önergesi için 81 senatör ''evet'', 171 senatör ''hayır'' oyu verdi.
Şimdi tasarıya karşı üçüncü önerge oylandı. Sonuçları bekleniyor. Üçüncü önerge, tasarının komisyona gönderilmesine öngörüyordu. Bu tasarı da reddedildi.

Genel kurulda senatör Jacques Mezard tarafından sunulan üçüncü önerge için de 196 senatör ''hayır'', 42 senatör ''evet'' oyu verdi.Genel kurul, yasa teklifiyle ilgili önergelerin oylanmasının ardından, yasa teklifinin metni üzerinde sunulan değişiklik önergelerini oylamaya başladı.

TASARININ TAMAMI GEÇTİ!
Bu önergenin de reddedilmesinin ardından "soykırım"ın inkârını suç sayan yasa tasarısının oylamasına geçildi. Önce, tasarının metni üzerindeki değişiklik teklifleri görüşülüdü. Bunun ardından yasa tasarısının maddeleri tek tek oylandı ve kabul edildi. Ardından tasarının tamanının oylamasına geçildi. Kısa süren oylamanın ardından 1915 olaylarının redini suç sayan yasa teklifinin tümü kabul edildi. Tasarının kabulü yönünde 127 oy kullanıldı. Tasarının reddi yönünde oy kullanın senatör sayısı ise 86 oldu.

"SENATÖRLER GELMESİN DİYE OYLAMA BUGÜN YAPILIYOR"
Oylama öncesinden NTV'den Kayhan Karaca'ya konuşan Benbassa, oylamanın özellikle Pazartesi gününe denk getirildiğini belirtmişti. Benbassa, "Çok az senatör var. Pazartesi günü hiçbir konuşma yapılmaz Senato'da. Çok insan olmasın diye pazartesi gününe konuldu. Bu kanunlar oy almak için, geçen hafta da başka birkaç kanun oy almak için geçti. Bu kanun 500 bin Ermeni’nin oyunu getirecek." diye konuşmuştu.

KARŞILIKLI GÖSTERİLER
Tasarının görüşülmesinden önce Fransa'daki Türk vatandaşları, ellerinde Türk ve Fransız bayraklarıyla, senatonun ana giriş binası yanında toplandı. Türkler, ''tarihi olaylara parlamentolar değil tarihçiler karar versin'', ''ifade özgürlüğünü ihlal eden yasa teklifine hayır'' yazan pankartlar taşıyan Türkler'in gösterisi sürerken, Ermeniler de senato binasının ön bölümündekendileri için ayrılan bölümde gösteri düzenledi.

ANAYASA MAHKEMESİ HAZIRLIĞI
Tasarı oylamaya gelmeden önce Fransız senatörlerden bir son dakika atağı yaşandı. Senatör Nathalie Goulet, kendisi gibi teklife karşı çıkan senatör ve milletvekillerinin, yasanın geçmesi durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gidecekleriniaçıkladı.

Gerek Senato'da, gerek Meclis'te Fransız anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle çok sayıda milletvekili ve senatörün teklife sıcak bakmadığını belirten Goulet, "Biz tüzüğe göre en az 60 milletvekili ve senatörün imzasını toplayıp, daha sonra yasanın bozulması için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyoruz" dedi.

FRANSA'DAN 'İTİDAL' ÇAĞRISI
Oylama öncesinde Fransa Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin senato gündemine gelmesinin ardından Türkiye'den gelen sert tepkilere ilişkin yaptığı "itidal" çağrısını yineledi.

Bakanlık Sözcüsü Bernard Valero, "Türkiye'yi önemli bir müttefik'' olarak niteledi ve ''Türkiye'ye itidal çağrısı yapıyoruz. Türkiye bizim için önemli bir ortak ve müttefik. Türkiye ile ikili ve bölgesel konularda ve bütün alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi.

Fransa Senatosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin suç sayılmasını öngören yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören ikinci değişiklik önergesini de reddetti.

Genel kuruldaki ikinci değişiklik önergesi için 81 senatör ''evet'', 171 senatör ''hayır'' oyu verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300