Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

    Özet Bilgi Olağan genel kurul toplantısının tescil ve ilan edilmesi hk.

    Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

    Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

    Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

    Genel Kurul Çağrısı

    Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

    Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022

    Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022

    Karar Tarihi 03.04.2023

    Genel Kurul Tarihi 27.04.2023

    Genel Kurul Saati 14:00

    GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2023

    Ülke Türkiye

    Şehir İSTANBUL

    İlçe BEŞİKTAŞ

    Adres Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye

    Gündem Maddeleri

    1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,

    2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

    3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

    4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

    5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

    6 - 2022 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

    7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

    8 - Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması,

    9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

    10 - Şirket'in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

    11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

    12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

    13 - Dilek ve Görüşler.

    Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

    Kar Payı Dağıtım

    Genel Kurul Çağrı Dökümanları

    EK: 1 HUN ENERJİ _ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL DAVET İLANI.pdf - İlan Metni

    EK: 2 HUN ENERJİ_2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

    Genel Kurul Sonuçları

    Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

    Genel Kurul Sonuçları Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.04.2023 Perşembe günü saat 14:00'de Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2023 tarih ve E-84877795 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan Karabey gözetiminde yapılmıştır.

    Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

    Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

    Genel Kurul Kararları Tescili

    Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

    Tescil Tarihi 08.05.2023

    Genel Kurul Sonuç Dökümanları

    EK: 1 HUNER Genel Kurul Tutanağı .._.pdf - Tutanak

    EK: 2 huner_hazirun_27.04.2023.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

    Ek Açıklamalar

    Şirketimizin 27.04.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2023 tarihinde tescil ve aynı tarihli 10826 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148274

    BIST