Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

    ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı

    Özkaynaklar

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

    Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409

    Transferler

    6.795.090 241.330.244 -248.125.334

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    1.066.349 117.971.390 119.037.739 19.252.374 138.290.113

    Kar Payları

    -18.680.350 -18.680.350

    Dönem Sonu Bakiyeler

    150.000.000 -12.880.997 64.533.666 466.706.156 117.971.390 786.330.215 70.373.957 856.704.172

    Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Özkaynaklar Değişim Tablosu

    Dönem Başı Bakiyeler

    150.000.000 -31.879.123 84.310.347 326.320.907 572.307.342 1.101.059.473 146.483.389 1.247.542.862

    Transferler

    26.090.342 546.217.000 -572.307.342

    Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

    -20.075.518 58.398.506 38.322.988 3.506.686 41.829.674

    Kar Payları

    -21.463.275 -21.463.275

    Dönem Sonu Bakiyeler

    150.000.000 -51.954.641 110.400.689 872.537.907 58.398.506 1.139.382.461 128.526.800 1.267.909.261

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

    Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

    İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    193.511.563 100.046.443

    Dönem Karı (Zararı)

    61.905.192 137.223.764

    Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

    61.905.192 137.223.764

    Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

    80.755.223 69.798.952

    Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    8.250.513 8.126.918

    Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

    -114 -461

    Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

    17.647.058 13.498.734

    Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

    -3.333.326 246.143

    Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

    -3.851.174 -393.571

    Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

    517.848 639.714

    Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

    37.189.391 5.525.082

    Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

    17 17.922.720 42.534.746

    Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

    6.280.057 0

    Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

    -3.201.076 -132.210

    Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

    -3.201.076 -132.210

    İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

    118.999.642 -62.933.495

    Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    84.089.464 -50.284.666

    Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

    -6.855.986 1.330.945

    Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

    36.087.273 -74.856.060

    Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    -76.114.610 65.734.905

    Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

    81.793.501 -4.858.619

    Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

    261.660.057 144.089.221

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

    -49.325.133 -1.768.855

    Vergi İadeleri (Ödemeleri)

    -18.823.361 -42.273.923

    YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

    -19.945.699 -7.156.025

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    3.461.018 280.675

    Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

    3.461.018 280.675

    Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

    9,10 -23.406.717 -7.436.700

    FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

    -70.172.434 -13.836.643

    Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

    -37.235 0

    Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

    -52.005.250 -13.590.500

    Ödenen Temettüler

    -21.463.275 0

    Ödenen Faiz

    -517.848 -639.714

    Alınan Faiz

    3.851.174 393.571

    YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    103.393.430 79.053.775

    NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

    103.393.430 79.053.775

    DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    236.455.973 335.931.691

    DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

    339.849.403 414.985.466

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

    Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

    Varlıklar

    DÖNEN VARLIKLAR

    Nakit ve Nakit Benzerleri

    4 339.849.403 236.455.973

    Ticari Alacaklar

    405.840.713 489.980.017

    İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

    19 135.378

    İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

    5 405.840.713 489.844.639

    Diğer Alacaklar

    1.576.329 1.346.320

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    1.576.329 1.346.320

    Stoklar

    8 486.259.689 522.346.848

    Peşin Ödenmiş Giderler

    7 16.202.353 15.273.562

    Diğer Dönen Varlıklar

    6 60.858.740 49.542.601

    ARA TOPLAM

    1.310.587.227 1.314.945.321

    TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

    1.310.587.227 1.314.945.321

    DURAN VARLIKLAR

    Finansal Yatırımlar

    14.285 14.285

    Diğer Alacaklar

    2.831.447 2.831.447

    İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

    2.831.447 2.831.447

    Maddi Duran Varlıklar

    9 353.685.297 339.979.229

    Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    3.902.538 2.712.345

    Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

    10 3.902.538 2.712.345

    Peşin Ödenmiş Giderler

    7 23.902.365 31.139.435

    Ertelenmiş Vergi Varlığı

    51.636.512 50.880.849

    Diğer Duran Varlıklar

    2.869.950 1.251.833

    TOPLAM DURAN VARLIKLAR

    438.842.394 428.809.423

    TOPLAM VARLIKLAR

    1.749.429.621 1.743.754.744

    KAYNAKLAR

    KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Kısa Vadeli Borçlanmalar

    12.605 49.840

    Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

    11 35.116.010 34.270.216

    Ticari Borçlar

    233.746.000 303.580.553

    İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

    5 233.746.000 303.580.553

    Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

    13 46.462.120 13.130.794

    Diğer Borçlar

    18.645.861 1.898.411

    İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

    17.701.316 1.898.411

    İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

    944.545

    Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

    7 9.174.525 5.176.233

    Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

    17 29.132.948 34.296.805

    Kısa Vadeli Karşılıklar

    6.432.005 3.597.713

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

    13 5.618.386 3.234.284

    Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

    813.619 363.429

    Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

    6 33.447.521 5.731.088

    ARA TOPLAM

    412.169.595 401.731.653

    TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    412.169.595 401.731.653

    UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    Uzun Vadeli Borçlanmalar

    11 16.913.917 32.625.410

    Uzun Vadeli Karşılıklar

    52.436.848 61.854.819

    Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

    13 52.436.848 61.854.819

    TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

    69.350.765 94.480.229

    TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

    481.520.360 496.211.882

    ÖZKAYNAKLAR

    Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

    1.139.382.461 1.101.059.473

    Ödenmiş Sermaye

    14 150.000.000 150.000.000

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

    -51.954.641 -31.879.123

    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -51.954.641 -31.879.123

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -51.954.641 -31.879.123

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

    110.400.689 84.310.347

    Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

    872.537.907 326.320.907

    Net Dönem Karı veya Zararı

    58.398.506 572.307.342

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    128.526.800 146.483.389

    TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

    1.267.909.261 1.247.542.862

    TOPLAM KAYNAKLAR

    1.749.429.621 1.743.754.744

    Sunum Para Birimi TL

    Finansal Tablo Niteliği Konsolide

    Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

    Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

    KAR VEYA ZARAR KISMI

    Hasılat

    3 627.900.512 544.666.572

    Satışların Maliyeti

    -501.975.264 -366.639.637

    TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

    125.925.248 178.026.935

    BRÜT KAR (ZARAR)

    125.925.248 178.026.935

    Genel Yönetim Giderleri

    -24.021.486 -12.600.441

    Pazarlama Giderleri

    -26.105.984 -12.946.415

    Araştırma ve Geliştirme Giderleri

    -107.491 -54.624

    Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

    15 34.314.092 53.007.954

    Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

    15 -31.310.605 -26.175.339

    ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

    78.693.774 179.258.070

    Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

    476.284 132.210

    FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

    79.170.058 179.390.280

    Finansman Gelirleri

    16 6.066.281 10.781.402

    Finansman Giderleri

    16 -5.408.425 -10.413.172

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

    79.827.914 179.758.510

    Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

    -17.922.722 -42.534.746

    Dönem Vergi (Gideri) Geliri

    17 -13.659.504 -45.737.833

    Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

    -4.263.218 3.203.087

    SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

    61.905.192 137.223.764

    DÖNEM KARI (ZARARI)

    61.905.192 137.223.764

    Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    3.506.686 19.252.374

    Ana Ortaklık Payları

    58.398.506 117.971.390

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç

    Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

    Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 18 0,00380000 0,00790000

    Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

    DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

    -20.075.518 1.066.349

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

    -25.094.398 1.332.936

    Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

    5.018.880 -266.587

    Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

    5.018.880 -266.587

    Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

    0 0

    DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    -20.075.518 1.066.349

    TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

    41.829.674 138.290.113

    Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

    Kontrol Gücü Olmayan Paylar

    3.506.686 19.252.374

    Ana Ortaklık Payları

    38.322.988 119.037.739

    http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149274

    BIST