Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olması, birinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kazaya karıştığı iddiasıyla yargılanan sanık Rüzgar Çetin'e "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan verdiği, 7 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararını tamamladı.

Gerekçeli kararda, olay anı itibariyle 107 promil alkollü olan sanık Rüzgar Çetin'in, güvenli bir şekilde aracını sevk ve idare edebilecek durumda olmamasına rağmen, yola gereken dikkati vermeden, hızını da mahal şartlarına göre ayarlamadan, sevk ve idaresindeki aracıyla öndeki aracı sollamak amacıyla 3 şeritli yolun sağ şeridinden orta şeride geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeride geçtiği, bu sırada karşı yönden gelen polis otosuna çarptığı anlatıldı.

Kazada görev başında olan polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün vefat ettiği belirtilen gerekçeli kararda, aynı aracı kullanan mağdur diğer polis memuru Emre Tetik'in ise hayatını tehlikeye sokacak, basit tıbbi bir müdahale ile giderilemeyecek şekilde ağır derecede yaralandığının, yapılan yargılama ve toplanan delillerden anlaşıldığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Bu şekilde gerçekleştiği ve aydınlandığı kabul edilen kamu davasına konu olayda sanığın, güvenli sürüş yeteneğini kaybedecek şekilde alkollü olmasına rağmen, hızını mahal şartlarına uydurmadan şerit ihlalinde bulunduğu, bu hareketlerinin sonucu gerçekleşmesi muhtemel neticeyi öngördüğü halde kendi tecrübesine, şoförlük yeteneklerine, şeridin boş olduğu ihtimaline güvenerek hareketlerine devam ettiği, böylelikle objektif dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek, öngördüğü ancak istemediği neticenin meydana gelmesine neden olduğu, bu suretle eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır."

"ŞANSINA VE KENDİ BECERİSİNE GÜVENEREK HAREKET ETMİŞ"

Gerekçeli kararda, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında, bireysel farklılıkları da elemine edecek biçimde 100 promilden yüksek belirlenen alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettirdiği ve bu şekilde meydana gelen olaylarla bilinçli taksirin vücut bulduğunun kabul edildiği aktarıldı.

Basit taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırıcı ölçütün, basit taksirde failin "öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörememesi", bilinçli taksirde ise "gerçekleşmesini istemediği bu neticeyi öngörmüş olması" olduğu belirtilen gerekçeli kararda, "Bilinçli taksirde neticenin gerçekleşmesini istemeyen fail hareketinin tipe uygun, hukuka aykırı bir sonuca sebep olabileceğini öngörmesine rağmen, hareketine devam ederek zararlı neticeyi meydana getirmektedir. Söz konusu olayda da sanık neticeyi öngördüğü halde, sırf şansına ve başka etkenlere, kendi beceri ve bilgisine güvenerek hareket etmiş ve böylelikle gerçekleşmemesi için gerekeni yapmamak suretiyle bilinçli taksirle hareket etmiştir." denildi.

Her ne kadar yargılama aşamasında yaralanan mağdur Emre Tetik tarafından şikayetten vazgeçilmiş ise de bilinçli taksirle işlenen suçlarda şikayet şartının aranmayacağı belirtilen gerekçeli kararda, bu sebeple mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı kazada, bilinçli taksirde bulunduğundan yasal şartları oluşmamakla, mağdur yönünden açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilmeyerek, sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması yönüne gidildiği vurgulandı.

CEZA, ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK BELİRLENDİ

Gerekçeli kararda, şunlar aktarıldı:

"Sübut bulan olaya ilişkin sanık hakkında hüküm kurulurken, sanığın olayda tam ve asli kusurlu olması, karşı tarafın kazada bir kusurunun bulunmaması, kazanın oluş şekli, polis hizmet aracının nizami bir şekilde kendi şeridinde ve rahatlıkla fark edilebilecek tepe lambaları yanar vaziyetteyken seyir halinde bulunması, bir kişinin ölümü ve bir kişinin nitelikli bir şekilde yaralanmasına neden olması, ölen ve yaralananın vazife başındaki polis memurları olması, polis memuru Emre Tetik'in yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralanması, meydana gelen zararın ağırlığı, kazanın meydana geliş şekli gibi sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile fiilin haksızlık muhtevası dikkate alınarak, temel ceza alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren 6 yıl olarak belirlenmiştir."

Sanığın alkollü olmasının yanı sıra birden fazla trafik kuralını ihlal etmesi ile ortaya çıkan bilinçli taksirdeki kusur durumuna ilişkin cezada yarı oranında arttırım yapıldığı belirtilen gerekçeli kararda, bu arttırım oranının düzenlenen bilirkişi raporlarına ve dosyaya uygun olduğu belirtildi.

Gerekçeli kararda, sanığın kazadan sonra olay mahallini terk etmemesi, olaydan sonra ve duruşma sırasındaki iyi hali, pişman olduğunu dile getirmesi, mağdurların şikayetten vazgeçmeleri ve cezanın sanık üzerindeki olası etkilerinin lehine takdiri hafifletici sebep sayılarak cezasında indirim yapıldığı vurgulandı.

ESKİ KARAR KALDIRILDI, YENİDEN HÜKÜM KURULDU

Sanık Rüzgar Çetin hakkında, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 4 Ekim 2016 tarihinde verdiği kararın kaldırılmasına hükmedildiği belirtilen gerekçeli kararda, Çetin'in "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediğinin sabit olduğu anlatıldı.

Gerekçeli kararda, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önemi ve değeri, sanığın kusurunun yoğunluğu, mağdur Emre Tetik'in yaralanmasının niteliğinin göz önüne alınarak, sanık Çetin'in 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Sanığın birden fazla trafik kuralını ihlal ettiği hususu da gözetilerek, eylemin bilinçli taksir altında işlendiğinin anlaşıldığı aktarılan gerekçeli kararda, sanık Çetin'in cezasında yarı oranında arttırım yapılarak 9 yıl ile cezalandırıldığı bilgisi verildi.

Gerekçeli kararda, sanığın dosyaya yansıyan kişiliği, iyi hali, olay sebebiyle duyduğu pişmanlığı, duruşmadaki tutum ve davranışları da dikkate alınarak, cezasında indirim yapıldığı belirtilerek, Çetin'in bu kapsamda 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedildiği belirtildi.

Çetin hakkında konulan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verildiği belirtilen gerekçeli kararda, Çetin'in ehliyetine de 2 yıl süreyle el konulmasına hükmedildiği bildirildi.