İSO tarafından açıklanan 2014 yılının 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

- Ekonominin yüzde 2.9 büyüdüğü bir yılda 500 Büyük’ün net satışları yüzde 3.9 arttı.

- Satışların ivme kaybetmesine paralel faaliyet kârı 6 milyar lira kadar azaldı ve yüzde 16.4 düştü.

- Finansman giderleri de, genelde TL’nin değerlenmesinin sonucu olarak kambiyo kârlarındaki artıştan dolayı yüzde 16.7 küçüldü, 19.2 milyar liradan 16 milyar liraya indi.

- Bütün bunların sonucu olarak net dönem kârında ise 4 milyar lira veya yüzde 22.4 artış meydana geldi.

- Doğal olarak da 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun özkaynak kârlılığı yüzde 12.3’ten yüzde 14’e yükseldi. Bu oran sanayinin uzun dönemli kârlılık oranlarıyla uyumlu.

- Böylece sanayi kesimi vasat bir yılı finansman yapısından kaynaklanan avantajı nedeniyle kârlı kapattı.

- İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın belirttiği gibi, esas faaliyetinden kâr elde edememenin sürdürülebilir yanı yok ve tam olarak sanayiyi finansal piyasaların dalgalarına terk ediyor. 2013 yılında kurdan ve faizlerin yükselmesinden zarar yazan sanayi geçen yıl bu iki enstrümanda yaşanan düzelmenin sonucunda kısmı bir kâr yazdı. Dolayısıyla 2014 yılında elde edilen kârları 2013 yılının bir düzeltmesi olarak görmek gerekiyor.

- 2014 yılı sanayinin borçlarını azaltmak veya büyütme için tam bir bekleme yılı oldu. Zaten kaynak yapısında borçların oranı yüzde 57, özkaynakların oranı yüzde 43. Burada bir değişme yok.

Esas olarak 500 Büyük’ün satışlarını yeterince artıramaması, yeterince kâr üretememesi özkaynaklarını güçlendirmeyi de güçleştiriyor. Zaten borç ve özkaynak yapısı 2011 yılından itibaren bozuldu. Ondan önceki yıllarda özkaynakların toplam kaynaklara oranı yüzde 49-54.5 arasında değişiyordu. Büyümenin ortalama olarak yüzde 6.9 olduğu yılların ardından yüzde 3.1’e inmesiyle şirketlerin özkaynak yapısınıdaki bozulma çakışıyor.

- Sanayinin bu yıl yükselen kurlardan dolayı kambiyo kârı da, düşen ihracattan ve ılımlı büyüyen iç pazardan dolayı esas faaliyet kârı da elde etmesi de zor görünüyor. Bu konuda keşfedilmiş üçüncü yol da yok, maalesef.

SONUÇ: “İnsanın başı ağrırsa tüm vücudu ağırır.” Latince atasözü

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!