Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması

YAYININ adı, "İlköğretim 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı"...
Kapakta, çerçeve içerisine alınmış üç satırlık bir duyuru var: "Bu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12. 09. 2011 tarih ve 137 sayılı kurul kararı ile 2012-2013 öğretim yılından itibaren beş yıl süreyle Ders Kitabı olarak kabul edilmiştir."
Bu ifade, kitabı hazırlayanların çalışmalarını ders kitabı yapılması için Millî Eğitim Bakanlığı'na sundukları, bakanlığın tedrisat konusundaki en yüksek birimlerinden olan Talim ve Terbiye Kurulu'nun gönderilen bu çalışmayı incelediği, beğendiği ve okullarda kullanılmasına karar verdiği anlamına gelir.
Daha açık ifade edeyim: Hazırlanan bir kitap ders kitabı olarak kabul edilmeden önce Millî Eğitim Bakanlığı'nın yetkilileri tarafından bir hatâ var mı diyerek didik didik edilir. Her cümle, her satır ve hattâ her kelime incelenir, okullarda okutulmasına ancak böyle titiz bir çalışmadan sonra karar verilir ve "Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilmiştir" ifadesi de bütün bu tedkiklerden sonra, yani kitapta bir yanlış tesbit edilmediği takdirde kullanılabilir.

DÜNYA KADAR YANLIŞ!
Şimdi, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın kararı ile ders kitabı yapılmış olan yani titiz şekilde incelemeden geçmiş olması gereken bu yayının 53. sayfasında yeralan ve "serbest okuma metni" olduğu söylenen "Evliya Çelebi" başlıklı yazıya bakalım:
"Serbest okuma metni"nde şöyle deniyor:
"Tatlı dilli olan Evliya Çelebi, padişahlar tarafından sevilmiştir. Padişah Kanuni ile birçok sefere çıkmış, Kıbrıs fethine katılmıştır"...
Hepsi yanlış!
Kanuni Sultan Süleyman ile seferlere katılan Evliya Çelebi değil, babasıdır. Evliya'nın doğduğu 1611 'de Kanuni Süleyman'ın vefatının üzerinden tam 45 sene geçmiştir, tahtta Kanuni'nin torununun torunu olan Birinci Ahmed vardır, yani Evliya'nın Kanunî ile seferlere katılması mümkün değildir. Üstelik, Kıbrıs'ın fethi Kanuni'nin zamanında değil, 1571'de oğlu İkinci Selim'in devrinde, yani Kanuni'nin ölümünden beş sene sonradır ve Evliya Çelebi o tarihte bile henüz dünyaya gelmemiştir!
Okullarda ders kitabı olarak kullanılması maksadıyla bir kitap yazacaksınız, Millî Eğitim Bakanlığı kitap taslağınızı inceleyecek, ders kitabı olmaya lâyık bulacak, üzerine "Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilmiştir" ibaresi konacak, onbinlerce ilkokul öğrenci bu kitaptan birşeyler öğrenmeye çalışacak ama verdiğiniz bilgiler bu kadar yanlış olacak, bir cümle içerisinde böyle dünya kadar hatâ bulunacak! Üstelik bütün bu yanlışlar öğrenim hayatlarının henüz ikinci senesinde olan yedi-sekiz yaşındaki çocukların kafasına zerkedilecek, genç dimağlar daha işin başlangıcında hatâlı bilgilerle doldurulacak ve bu iş "Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayı" ile yapılmış olacak!

MÜZİK HOCASI MI OKUDU?
Vazifeleri arasında ders kitaplarının kontrolü, seçimi ve hangi kitabın okullarda kullanılmaya lâyık olduğunun belirlenmesi gibi önemli işlerin bulunduğu mâlûm kurul "İlköğretim 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı"nın Evliya Çelebi'den sözeden bu bahsini acaba kimlere tedkik ettirdi?
Bu işi tarih hocalarına yaptırmış olmadığı kesin! Zira, Evliya Çelebi'nin anlattığı o meşhur seyahatlerini Kanuni Sultan Süleyman'ın iktidar yıllarından en az 70 sene sonra yapmış olduğu en acemi tarihçilerin bile mâlûmudur...
Kurul, bu kitabı kendi mesleklerinde büyük ihtimalle çok iyi olan ama tarihten pek haberdar bulunmayan ev idaresi, müzik yahut beden eğitimi öğretmenlerine yaptırmış olacak!

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!