Dünya ticaretinin yüzde 15’i, 28 üyeli AB ülkelerinde gerçekleşiyor. Bir başka ifadeyle, AB ülkeleri yaklaşık 2 trilyon dolarlık ihracat ve bir o kadar da ithalat yapıyorlar. Bir ekstra bilgi daha: 28 üyeli AB’ye bir bütün olarak kabul edersek, AB’nin ticaret açığı neredeyse sıfır.

Biraz detaya girersek…

2018 sonu itibarıyla AB ülkelerine yapılan ithalatın yüzde 44’ü Asya’dan, yüzde 20’si ise Kuzey Amerika kıtasından yapılmış. Ülke bazında detaya baktığımızda ise; 28 üyeli AB’nin toplam ithalatının yüzde 20’si Çin’den, yüzde 13’ü ise ABD’den geliyor.

Buna karşılık AB’nin ihracat yaptığı pazarları incelediğimizde, yüzde 21 ile ABD ilk sırada gelirken, yüzde 11 ile Çin 2. sıraya geriliyor.

Ticaret dengesi olarak konuya ele aldığımızda; AB’nin ABD ile yaptığı ticaret sonunda 2018’de 139 milyar Euro fazla verdiğini, buna karşı Çin’de 185 milyar Euro açık verdiğini görüyoruz.

5 sene önce bu rakamlar sırasıyla ABD ile 90 milyar Euro fazla, Çin ile 130 milyar Euro açık olarak ticaret kayıtlarına geçmiş.

İşte bu matematik, Trump’ı çıldırtıyor...

2 Trilyon Euro’luk bir pazara sadece 270 milyar Euro ederinde Amerikan malı satabilmek, buna mukabil en büyük rakibi olarak gördüğü Çin’in aynı pazara 400 milyar Euro’luk ihracat yapıyor olması, ABD Başkanı Donald Trump’ın elindeki “to do list” de Avrupa’yı, Çin’in hemen altına, 2.sıraya koymasına neden oldu.

Trump, elinde bu liste ile hafta sonu Fransa’da yapılacak olan G7 zirvesi için Avrupa’ya geliyor.

Avrupa’nın yumuşak karını teknoloji ve enerji.

AB‘nin ithalatında makine teçhizatı, otomobil, teknoloji, enerji ve kimyasallar ana kalem gruplar olarak öne çıkıyor.

Avrupa’nın en büyük ihraç kalemi otomobil.

AB ülkeleri 2018 yılında 132 milyar Euro’luk otomobil ihracatı yapmış. Bunun yüzde 30’u, yani 37 milyar Euro'luk kısmı ABD’ye gitmiş. Buna karşılık son zamanlarda AB’den Çin’e yapılan otomobil satışında da kayda değer hızlanma görülüyor. 2018’de AB’den Çin’e yapılan otomobil ihracatı 25 milyar Euro’ya ulaşmış.

Özellikle Alman otomobil markalarının (Daimler, BMW, Audi, VW) Çin’e yaptığı ihracat ABD’ye yapılandan daha fazla.

Bu sebeple, her ne kadar Trump sık sık “Amerika’da ki Alman otomobillerinin sayısında” şikayet ediyor ve ithalat vergisi getirmekle tehdit ediyorsa da, Avrupalılar otomobil ihracatını Çin ile hedge etmiş (dengelemiş) görünüyor.

Teknoloji konusunda ise Avrupa’nın kafası çok karışık.

ABD ve Çin arasında teknoloji odaklı ticaret savaşında ortada kalmaya çalışan AB, teknoloji ürünü ticaretinde, nette ciddi açık veriyor.

2005 yılında kadar Avrupa’nın teknoloji ürünü ithalat ve ihracat dengesi yataymış. En büyük ticaret partneri de ABD.

Son 13 yılda AB’nin teknoloji ürünlerin ticaretinde dengesi tamamen şaşmış. 2018 sonu itibariyle 30 milyar Euro’luk teknoloji ürünü ihraç eden AB buna karşı 85 milyar Euro'luk ürün ithal etmiş.

Son dönemde ortaya çıkan bu farkın sebebi de ÇİN! 2018’de AB’nin ithal ettiği teknoloji ürünlerinin yüzde 80’i Çin menşeili. Tahmin edeceğiniz üzere bu durum, Silikon Vadisi ile her fırsatta övünen Trump’ın hiç hoşuna gitmiyor.

En büyük enerji ithalatçısı ; AB

AB ülkelerinin 2018’de toplam enerji ithalatın değeri 330 milyar Euro. Bu rakam AB’nin toplam ithalatının yüzde 17’sine denk geliyor.

Bu ithalatın yüzde 70’i petrol, yüzde  25 ’i doğalgaz ve LNG. 

AB, petrol ithalatının yüzde 30’unu, doğalgaz ithalatının ise yüzde 40’ını Rusya’dan yapıyor.  Buna karşılık 2018’de ABD’den yapılan LNG ithalatı (rekor seneydi) toplamın sadece yüzde 5’i.

ABD’nin, kaya gazı (shale gas) teknolojisinin gelişmesi ile nette enerji ihracatçısı olma konumuna gelmesi ve yerkürenin en büyük enerji ithalatçısı olan Avrupa’nın Rusya bağımlılığı tahmin edeceğiniz üzere Başkan Trump’ın "Avrupa Dosyası"nda ilk sıralarda yer alıyor.

Ticaret Savaşlarında 2. raunt

Ticaret Savaşlarında ilk raundunun Çin ve ABD arasında yaşandığını ve oldukça hararetli geçtiğini hep beraber gözlemliyoruz.

Ancak ikinci raunt daha çetrefilli olacak.

Bu sefer kavga “Avrupa” üzerinden kopacak. Çok büyük bir pazar ve  alım gücü yüksek bir ekonomik birlik olan ancak siyasi birlik olamamış Avrupa'yı (AB) ticari anlamda kim domine edecek?

Yıllardır hazırlandığı “Kuşak Yol Projesiyle”  Avrupa’ya Güney Doğu kanadından giren ve yanına Rusya’yı katmış Çin mi?

Yoksa Atlantik üzerinden LNG gemileriyle gelen ve Brexit sonrası yanına alacağı İngiltere ile iş birliğine hazırlanan ABD mi? 

 

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!