Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

ÖNSÖZ: BU yazıda bazı saçmaLıkLar göreceksiniz... YerLi yersiz büyük yazıLmIş ya da eksik harfLer gibi... Uzay oğLan annesinin biLgisayarını keşfetti. Eğer evinizde 14 ayLık bir minik varsa beni anLayacaksınız ve yazım hataLarı gözünüze batmayacak; bebeLer ve teknoLoji birbirine bU kadar yakın yaşadığından beri bazı harfLeri çaLışmayan kLavyeLeri çoğaLdı... GeçenLerde ısrara "e-Ped" isteyen 1.5 yaşındaki bebeğin hikayesin-deki gibi; dedeyLe nine toRUnLarına ekmekten, bebeğe çeşitLi seçenekLer sUnmUş ama bir türLü mUtLU edememişLer. SonUnda bebeğin annesini arayı ne istiyor oLabiLeceğini sormUşLar. Annesi ebed'i iPad oLarak tercüme etmiş. (BiLgisayarımın bU haLinin farkına varmam yazı tesLim saatine denk geLdi. KUsUra bakmayın...)

AnneLik sonU geLmeyen bir okUL. Bir sabah bir hastane odasında gözLerini açan insan yavrUsUndan sonra kendinizi her gün yeni bir şeyLer öğrenirken bULUyorsUnUz. Bebeğin doğUşULya başLayan (ve sonsUza kadar sürecek oLan) eğitimde bir anne oLarak hem öğrenci hem de öğretmensiniz...

Geçen hafta üç seminere katıLdım... İlki deneyimseL oyUn terapisinin mUcidi Byron Norton iLeydi. Byron der ki:
■ ÇocUğUnUza ebeveynlik yapma tarzınız sonraki 5 nesli etkiler. Yani sizin nasıl bir anne ya da baba olduğunuz torununuzun torununa kadar etki eder.
■ Çocuklarda beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem 0-3 yaştır. Bebeğin beyni doğduğunda 100 milyar nörona sahiptir ve günde 91 milyon bağlantı yapar. Bu demektir ki bebek her şeyi kaydeder. Sizin önemsemediğiniz en ufak, saçma sapan ayrıntı bile beyninde yer edinir. FİLLER VE ÇOCUKLAR ASLA UNUTMAZLAR!
■ Bir bebeğe ebeveynlik eden 3 şey (kişi) vardır: * ANNESİ * BABASI *ANNE BABANIN ARASINDAKİ İLİŞKİ... Bu yüzden bebeğe karşı nasıl davrandığımıza dikkat ettiğimiz kadar eşimizle olan ilişkimize de dikkat etmeliyiz, çünkü bu onUn için ilişkilerle ilgili ilk ve en önemli modelidir.

İkinci seminer ise EzosUNaL çocUk AtöLyesi tarafından düzenLenmişti. ÇocUk geLişimi Uzmanı TüLay Karabay Erken ÇocUkLUk Döneminde YaratıcıLık konUsUndan bahsetti... AsLına bakarsanız bebekLer ve çocUkLar henüz sınırLarLa tanışmamış hayaL güçLeri sayesinde yetişkinLere oranLa kat be kat yaratıcıLar; bizim yapmamız gereken şey çok basit: Köstek değiL destek oLmak... Eğer kırmızı gövdeLi siyah yapraklı bir ağaç çizmeye çaLışıyorsa evdeki minik yaratıcı, ona gövdesi kahverengi, yapraklar yeşiL oLacak diye ısrar etmeyerek başLanabiLir köstek oLmamaya...

Seminer maratonUmUn son etabında pedagog AysUn Ercan, ebeveynerin çocUkLara nasıL dUygUsaL rehber oLabiLeceğini anLattı... İşte bU beni biraz zorLadı sevgiLi okUyUcU... Neden dersen, AysUn Ercan hepimizin asLında çok iyi biLdiği ama Uygulamakta zorlandığı bir şeyden bahsetti: Dengeden...
Severken denge, iLgi gösterirken, sorUmLULUk öğretirken denge... Fazlasının zarar vermeyeceğüni düşündüğümüz bir kavramın, sevginin de yan etkiLerinin oLabiLeceğini anLattı. Bakınız: Eğer çocUğUnUza faza sevgi verirseniz her zaman bUnU bekLeyeceğini ve biraz eksiLdiğini hissederse artık seviLmediğini düşünmeye başLayacağını söyLedi. Ayrıca çok fazLa seviLmeye aLışmış bir çocUk herkesten aynı şekiLde sevgi bekLer; bUnU bULamadığında mUtsUz oLUrmUŞ. (Ne biçim bir dünya değiL mi?) Sevginin fazLasının bağımLıLık yaratacağını; çocUğa öğretiLmesi gerekenin her zaman ne yaparsa yapsın onU sevdiğiniz ama bazı davranışLarına öfkeLenebiLeceğiniz ve bUnUn sevgiyLe bir iLgisi oLmadığı gerçeği...

AnneLik okULUNUN sOnU geLmeyecek tedrisatında öğrendiğim yeni biLgiLere ekLenen sonUncUsU ise: AnneLerin asLa hastaLanmaması gerektiği... Anne oLmayanar hastaLandıkLarında ıhLamUr eşLiğinde dinLenebiLirLer ama anneLer ateşLer içinde yansaLar da eLden tUTUp yürümekte ısrar eden bir oğLanLa ordan oraya koştUrUrLar... İyi dersLer hepinize!!

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!