Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
BİST HİSSE ARAMA

TURSG TURKIYE SIRGOTA AS

4,77
% -1,85
Güncellenme: 25/09/2021 16:44:58
 • HACİM (LOT):
  6.585.151,00
 • ALIŞ: 4,77
  SATIŞ: 4,78
  NET: -0,09
  EN YÜKSEK: 4,85
  EN DÜŞÜK: 4,76
  HACİM (TL): 31.534.061,90
+VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR 10.746.000.609,00
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.337.393.374,00
Kasa 872,00
Alınan Çekler 0,00
Bankalar 5.807.498.071,00
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 0,00
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 529.894.431,00
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 0,00
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 852.920.631,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 37.412,00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 39.434.500,00
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 813.448.719,00
Krediler 0,00
Krediler Karşılığı (-) 0,00
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 0,00
Şirket Hissesi 0,00
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 2.761.747.222,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2.506.198.376,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) -59.471.617,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 311.218.294,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 531.064.680,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -527.262.511,00
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 239.182,00
Ortaklardan Alacaklar 0,00
İştiraklerden Alacaklar 0,00
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
Personelden Alacaklar 0,00
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 239.182,00
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
DİĞER ALACAKLAR 118.316.096,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
Verilen Depozito ve Teminatlar 1.725,00
Diğer Çeşitli Alacaklar 118.314.371,00
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar 423.504,00
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -423.504,00
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 649.262.228,00
Ertelenmiş Üretim Giderleri 618.901.029,00
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 0,00
Gelir Tahakkukları 0,00
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 30.361.199,00
DİĞER CARİ VARLIKLAR 26.121.876,00
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 0,00
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 23.085.934,00
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 0,00
İş Avansları 1.046.280,00
Personele Verilen Avanslar 313.020,00
Sayım Ve Tesellüm Noksanları 0,00
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar 1.676.642,00
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 0,00
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 0,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 0,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 0,00
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) 0,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 0,00
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 0,00
Ortaklardan Alacaklar 0,00
İştiraklerden Alacaklar 0,00
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0,00
Personelden Alacaklar 0,00
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar 0,00
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
DİĞER ALACAKLAR 6.372.288,00
Finansal Kiralama Alacakları 0,00
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 0,00
Verilen Depozito Ve Teminatlar 6.372.288,00
Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) 0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar 0,00
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 0,00
FİNANSAL VARLIKLAR 1.340.312.656,00
Bağlı Menkul Kıymetler 1.323.164.738,00
İştirakler 0,00
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
Bağlı Ortaklıklar 0,00
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler 32.194.752,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 0,00
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 0,00
Diğer Finansal Varlıklar 0,00
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -15.046.834,00
MADDİ VARLIKLAR 276.963.612,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.799.258,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 0,00
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 187.918.000,00
Makine Ve Teçhizatlar 44.375.215,00
Demirbaş Ve Tesisatlar 18.343.171,00
Motorlu Taşıtlar 11.403.174,00
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 2.599.279,00
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 35.958.864,00
Birikmiş Amortismanlar (-) -57.433.349,00
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 0,00
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 18.268.172,00
Haklar 35.022.749,00
Şerefiye 0,00
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler 0,00
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri 0,00
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 38.238.939,00
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) -54.993.516,00
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 0,00
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 0,00
Ertelenmiş Üretim Giderleri 0,00
Gelir Tahakkukları 0,00
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler 0,00
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 20.349.646,00
Efektif Yabancı Para Hesapları 0,00
Döviz Hesapları 0,00
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 0,00
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 20.349.646,00
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar 0,00
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 0,00
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) 0,00
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.662.266.374,00
TOPLAM VARLIKLAR 12.408.266.983,00
+YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
FİNANSAL BORÇLAR 3.027.294,00
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.057.335,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -1.030.041,00
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri 0,00
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 1.828.128.221,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 1.827.285.492,00
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 141,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 842.588,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 7.539.994,00
Ortaklara Borçlar 5.358.118,00
İştiraklere Borçlar 0,00
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
Personele Borçlar 1.500.770,00
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 681.106,00
DİĞER BORÇLAR 188.238.482,00
Alınan Depozito ve Teminatlar 0,00
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 32.487.532,00
Diğer Çeşitli Borçlar 155.750.950,00
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 5.725.322.481,00
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.113.350.211,00
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.748.528,00
Matematik Karşılıklar - Net 0,00
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 3.455.910.512,00
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 10.029.321,00
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 143.283.909,00
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 200.314.123,00
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 59.479.538,00
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.320.128,00
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 0,00
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 200.193.371,00
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) -66.678.914,00
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 0,00
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 46.335.829,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı 0,00
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
Maliyet Giderleri Karşılığı 46.335.829,00
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 429.355.021,00
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 429.355.021,00
Gider Tahahkkukları 0,00
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 0,00
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 0,00
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 8.428.261.445,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
FİNANSAL BORÇLAR 13.221.630,00
Kredi Kuruluşlarına Borçlar 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.637.258,00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -1.415.628,00
Çıkarılmış Tahviller 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar 0,00
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) 0,00
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 0,00
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 0,00
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 0,00
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 0,00
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) 0,00
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 0,00
Ortaklara Borçlar 0,00
İştiraklere Borçlar 0,00
Bağlı Ortaklıklara Borçlar 0,00
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar 0,00
Personele Borçlar 0,00
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
DİĞER BORÇLAR 18.687.851,00
Alınan Depozito ve Teminatlar 18.687.851,00
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK ya Borçlar 0,00
Diğer Çeşitli Borçlar 0,00
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) 0,00
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 117.523.417,00
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 0,00
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 0,00
Matematik Karşılıklar - Net 0,00
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 0,00
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 0,00
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 117.523.417,00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI 0,00
Ödenecek Diğer Yükümlülükler 0,00
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler 0,00
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları 0,00
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 35.988.859,00
Kıdem Tazminatı Karşılığı 35.988.859,00
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı 0,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 0,00
Gider Tahakkukları 0,00
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler 0,00
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 185.421.757,00
ÖZSERMAYE 0,00
ÖZSERMAYE 0,00
ÖDENMİŞ SERMAYE 1.161.523.363,00
(Nominal) Sermaye 1.161.523.363,00
Ödenmemiş Sermaye (-) 0,00
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 0,00
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 0,00
Tescili Beklenen Sermaye 0,00
SERMAYE YEDEKLERİ 87.156.422,00
Hisse Senedi İhraç Primleri 7.020.555,00
Hisse Senedi İptal Karları 0,00
Sermayeye Eklenecek Satış Karları 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
Diğer Sermaye Yedekleri 80.135.867,00
KAR YEDEKLERİ 1.892.119.732,00
Yasal Yedekler 241.811.386,00
Statü Yedekleri 0,00
Olağanüstü Yedekler 307.517.679,00
Özel Fonlar (Yedekler) 0,00
Finansal Varlıkların Değerlemesi 1.187.181.289,00
Diğer Kar Yedekleri 155.609.378,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 8.438.346,00
Geçmiş Yıllar Karları 0,00
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 0,00
Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 645.345.918,00
Dönem Net Karı 645.345.918,00
Dönem Net Zararı (-) 0,00
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 0,00
AZINLIK PAYLARI 0,00
ÖZSERMAYE TOPLAMI 3.794.583.781,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 12.408.266.983,00
Dünya Vadeli En Düşük En Yüksek Son Net %
DOW 34.648,08 34.857,06 34.798,00 33,18 0,10
S&P 500 4.430,27 4.463,12 4.455,48 6,50 0,15
FTSE 100 7.041,34 7.080,23 7.051,48 -26,87 -0,38
DAX 15.497,17 15.573,46 15.531,75 -112,22 -0,72
NIKKEI 30.110,30 30.276,38 30.248,81 609,41 2,06
VADELİLER En Düşük En Yüksek Son Net %
S&P FUT 4.430,27 4.463,12 4.455,48 6,50 0,15
NASDAQ 100 15.209,16 15.345,54 15.329,68 13,10 0,09
BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Veriler      tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.