Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç 2016 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili duası, Mevlid Kandili ibadetleri, Mevlid Kandili mesajı

    Mevlid, Türkçe karşılığı ile "doğum zamanı" anlamına gelmektedir. İslam dininin kurucusu Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, aynı zamanda Hicri takvimdeRebiülevvel ayının 12. gecesidir.

    Kandil geceleri, İslam dininin ilk zamanlarında yoktu fakat Hicri 13. yüzyıldan itibaren Hazreti Muhammed'in doğum günü olarak Müslüman aleminde kutlanmaya başlanmıştır.

    Mevlid Kandili'nde peygamberi anlamaya yönelik etkinlikler düzenlenir, camiilerde namazlar kılınır, dua edilir ve Kur'an-ı Kerim okunur. Türkiye'de Osmanlı padişahı 2. Selim'den bu yana Mevlid Kandili kutlama etkinliklerinde cami minarelerinde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.

    MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

    2016 yılında Mevlid Kandili, 11 Aralık gününde Hazreti Muhammed'i anma çeşitli etkinlikler, dualar, Kur'an okuma etkinlikleriyle tamamlanacaktır.

    Hazreti Muhammed'in doğum günü için kullanılan arapça terimler;

    Mevlid en-Nebi (çoğulu el-Mevlid) Peygamberin doğumu (Arapça)

    Milad en-Nebi Peygamberin doğumu (Arapça/urduca)

    Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Türkçe)

    Mevlid-i Şerif Mübarek doğuş (Urduca)

    Eyd el-Mevliden -Nebevi Peygamberin doğum Kutlaması (Arapça)

    Eiyd-e-Milad-un-Nebi Peygamberin doğum Kutlaması (Urduca)

    Yevm un-Nebi Muhammed'in günü (Arapça)

    Mevlid er-Resul Allahın elçisinin doğum günü (Malay)

    MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

    Ya ilahel alemin

    İlk yarattığın nur efendimizin nuruydu.

    Sen onu var etmeden evvel gündüzün geceden,

    baharın da kıştan farkı yoktu.

    İyilikler, kötülüklerle iç içe;

    akıl nefse yenik,

    ruh da bedenin esiri idi.

    O güzeller güzeli

    Varlığın sırrını keşfedip akla yüksek hedefler gösterdi

    düşünceye kapılar açıp

    insanın ebedlere namzet olduğunu âlemşümul bir dille haykırdı.

    Böyle bir elçiyi insanlığa bahşetmenden

    Ve sayısız nice nimetlerinden ötürü

    sana sonsuz hamd ü senalar olsun ya rabbi!

    Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allâh’ım!

    Mahlûkatın adedince,

    Zatının rızası,

    Arşının ağırlığı ve kelimelerinin toplamınca

    Efendimiz Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabı üzerine salât ü selam la bir kere daha yâdederek huzûr-u İlahi’de el açıp yakarıyoruz

    Ey her şeye hayat bahşeden Allah’ım

    bütün insanlık, hatta bütün bir varlık âleminin bayramı sayılan

    mübarek günleri vardır.

    bir gün daha vardır ki,

    o da Allah Rasûlü’nün dünyayı teşrif buyurarak

    tenezzülen aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır.

    Bizler şimdi o anı yaşıyoruz.

    Rahmet-i Rahman’ın galeyana geldiğine inandığımız

    bu kutlu zaman diliminde,

    Mevlid Kandili’nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle,

    ümmet-i Muhammed’in hal-i pürmelali açısından

    bayram hediyesine en muhtaç birer yetim olduğumuz mülahazasıyla, Şefkat Peygamberi’nin ruhaniyetine sığınarak,

    sen den yeniden bir kere daha diriliş istiyoruz ya rabbi

    Ey her şeye gücü yeten Allah’ım

    Efendimizi düşünmekle

    hayatın hiç kimseye nasip olmayan tadını

    ve varlığın bitmeyen zevkli maceralarını duyarız.

    Duyarız imanın yenilmez gücünü,

    Duyarız Müslümanlığın kahramanlık olduğunu,

    Duyarız doğruluğun paha biçilmez kıymetler ihtiva ettiğini,

    Duyarız iffet ve ismetin, meleklerinkine denk insan tabiatının bir buudu haline geldiğini.

    N’olur bu ve benzeri nice güzellikleri daha derince ve engince

    Bütün insanların ruhlarına duyur ya Rabbi!

    Ya Rabbel alemin

    Onun terbiyesi, onun üslûbu ve onun sistemiyle yetişmiş olan nesillerin

    imanları iz’ân ufkuna erişiyor,

    muhabbetleri çağlayanlara dönüşüyor.

    efendimizi bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyle

    her an daha da şahlanıyor

    ve o kutlunun arkasında bulunma sevinciyle adeta yeni bir asr-ı saadet yaşanıyor.

    Sen dünyamıza yeniden bir huzur çağı

    ve gül devri yaşat ya Rabbi!

    Ey yüceler yücesi Allah’ım

    Yüzümüz yok, hicap içindeyiz;

    Efendimizin senin katındaki nazının geçerliliğine de ümitlerimiz tam.

    Keşke ne seviyede olursa olsun

    efendimizden hiç uzaklaşmasaydık;

    ondan gelen ışıklardan

    ve ruhlarımıza boşalan mânâlardan

    hiç mahrum kalmasaydık..

    ve onu o inandırıcı çehresiyle

    içlerimizde hep taptaze ve dipdiri duyabilseydik!..

    sen bizleri kendi uzaklıklarını aşabilen

    hak ve hakikatleri de bütün derinlikleriyle duyabilenlerden eyle ya rabbi!

    Ya ilahel alemin

    O güzeller güzeli Sevgiliyi, bir kere daha misafirimiz eyle..

    tahtını sinelerimize kur

    gönüllerimizdeki karanlıkları kov,

    bütün benliğimize ruhunun ilhamlarını duyur

    ve bize yeniden diriliş yollarını göster ya rabbi

    İnananları karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah’ım

    her gün biraz daha azgınlaşan şu zulmetleri o kutlunun ışığıyla dağıtıver

    herkesi inleten zulüm ve adaletsizlik ateşini söndürüver.

    her şekliyle kine, nefrete, düşmanlığa kilitlenmiş şu zavallı ruhların boyunlarındaki zincirleri çözüver

    sevgiye, merhamete, şefkate hasret giden sinelerimizi muhabbetle, hoşgörüyle coşturuver

    ruhlarımızı aklın aydınlığı, gönüllerimizi de mantık ve muhakeme enginliğiyle buluşturuver

    ve bizi kendi içimizdeki hicran ve hasretlerimizden kurtarıver ya Rabbi!

    Ey merhameti bol olan Allah’ım!

    şefkati, adaletini aşkın gönüller sultanını unuttuğumuzun

    ve saygısızlıkta bulunduğumuzun farkındayız.

    Biliyoruz ki o rahmet nebisi

    incinse de küsmedi

    Vefasızlık görsede alakayı kesmedi

    Başını yaranlar, dişini kıranlar karşısında bile ellerini açıp dua dua yalvardı. Katiyen lanette bulunmadı. Lanet ve bedduaya “âmin” de demedi.

    Sinesini, Ebû Cehil’leri bile ümitlendirecek ölçüde açabildiği kadar açtı

    ve her sözünü, her davranışını senin rahmetinin enginliğine bağladı.

    Sen bizleri onun o engin merhametinden istifade eden

    ve şefaatine de nâil olanlardan eyle ey Rabbi!

    Ey ihsanları sonsuz olan Allah’ım

    düşe-kalka olsa da hep Efendimizin izinde yürüme gayretindeyiz.

    N’olur bizi bir kere daha sevindir.

    Sevindir ki; bağının taptaze fidanlarıyla

    adını âleme tam duyuracak demdeyiz.

    Bu dünya ışığa hasret gidiyor.

    Bizler o kırık azimlerimiz ve o çatlamış ümitlerimizle,

    yolların hakkını veremesek de hep yollardayız.

    Sadece hislerimizle de olsa, aradığımız hep senin habibin;

    N’olur gönüllerimiz bir kere daha onunla dolsun,

    ufuklarımızı saran şu upuzun geceler yerlerini gündüzlere bıraksın

    ve viladeti bizim hakiki bayramımız olsun..

    Ey yapılan dualara cevap veren Allâh’ım

    Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin;

    Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin,

    Darda kalanlara icabet edersin,

    Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın

    Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin

    Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin

    Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

    Allâh’ım

    acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden,

    Korkaklıktan, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

    Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

    Ey Yüceler Yücesi!

    bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalblerini yumuşatmak murad ediyorsan,

    bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalblerini yumuşat

    ve sinelerini daimî bir sevgiyle doldur! Ya Rabbi!

    Ey kalbleri evirip çeviren Sultanlar Sultanı!

    Bizim kalblerimizi de, onların kalblerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

    Allah’ım

    Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver

    ve lutfedeceğin bu kabiliyetleri

    senin rızan yolunda kullanmayı

    bizlere nasip eyle ya Rabbi!

    Allah’ım

    Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lutfet lakin biz lutfedeceğin bu sıfatları tefahur vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

    Allah’ım

    Cümlemize vicdan genişliği lutfet

    Kalplerimize inşirah bahşet

    Bizleri kollektif şuura sahip kullarından kıl

    Ve bizleri müttakilere rehber eyle ya Rabbi!

    Ey yüceler yücesi olan Allah’ım

    Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

    Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver

    Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle..

    Kalplerimizi birbirene ısındır ve

    Bizleri birbirimize sevdir

    Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi

    Bizlerle beraber ihlas-ı etemme muvaffak kıl ya Rabbi!

    Allâh’ım!

    Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in Sen’den istediği

    her türlü hayrı Sen’den istiyor,

    yine Peygamber Efendimizin sana sığındığı

    her türlü şerden de

    sana sığınıyoruz.

    Yâ Erhamerrâhimîn ve Yâ Ekremelekremîn!

    Bizim, anne-baba ve ecdadımızın

    Bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin,

    Bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın,

    Sevdiklerimizin, sevenlerimizin,

    Içinde neş’et ettiğimiz beldedeki insanların,

    Milletimiz fertlerinin,

    Kadın-erkek inanan bütün arkadaşlarımızın,

    Dostlarımızın, kardeşlerimizin..

    Bize karşı hep civanmertçe davrananların..

    Hayır dualarında unutmayıp

    Her zaman bizi de yâd edenlerin..

    Üzerimizde hakkı bulunan kimselerin..

    Kıymetli nasihatleriyle

    Bize bekâ desenli sâlihatın yollarını gösterenlerin…

    Ve bütün ümmet-i Muhammed’in

    Günahlarını bağışla! Ya Rabbi!

    Allah’ım!

    Duamızın sonunda Sana olan minnet ve şükran hislerimizi

    Bir kere daha tekrarlıyor,

    Resûl-ü zîşânı, âlini, ashabını

    Bir kez daha salavâtlarla anıyor

    Ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz.

    Ne olur, bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi!

    Amin ve selamün alel murselin

    vel hamdü lillahi Rabbi’l-alemin...

    MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

    * Allah”ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Mevlit Kandiliniz mübarek olsun.

    * Barış ve sevginin birleştiği, dostlukların daha çok büyüdüğü, hüzünlerin azaldığı, belki durgun belki yorgun, yinede mutlu ve umutlu nice hayırlı kandillere.

    * Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, hayırlı kandiller.

    * Bu gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun kandiliniz mübarek olsun.

    * Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

    * Zade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Bu mübarek gecede Dualarınız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun…

    * Mevlit Kandilin mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

    * Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

    * Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

    * Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun…

    * Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun…

    * Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun… ALLAH sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ