Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen e-YDS 2017/7 sınavına sayılı günler kaldı. Sınava başvuru yapan adayların e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu. Peki, e-YDS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? e-YDS ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

e-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ 2017

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (e-YDS 2017/7) giriş yerleri belli oldu. Sınava girecek adaylar, sınav giriş yerlerine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

e-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

e-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS 2017/7 sınavı 22 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklar.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve Nüfus Cüzdanı/ TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportları kontrol edilerek alın ırlar ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere otururlar . Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapar. Adaylar sınav salonunda yerlerine oturduktan sonra web kamerayla kendi fotoğraflarını çekip sisteme kaydederler ve T.C. Kimlik/YU numaralarını sisteme girerler. TC Kimlik/YU numaraları ve fotoğraf sistemde aday tarafından onaylanıp sisteme giriş yapıldıktan sonra bu bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Adaylar fotoğraflarını çekerken önlerine gelen ekranda yüzlerini belirtilen alanın içerisine gelecek şekild e ortaladıktan sonra cepheden çekilmesine dikkat etmelidirler. (Fotoğrafınızı sistemde onaylamadan önce istediğiniz takdirde “Fotoğrafı Değiştir” butonundan yenileyebilirsiniz.) Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafı ile sınav salonunda web kamerayla çekeceği fotoğrafları sınavdan sonra eşleştirilir. Fotoğrafları eşleşmeyen adayların sınavı geçersiz sayılır.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra ekranda gelecek kullanım kılavuzunu sınav başlamadan önce dikkatlice incelemelidirler. Bu kılavuza ekrandaki “Kullanım Kılavuzu” butonuna tıklanarak ulaşılabilir. Sınav salonuna zamanında gelmeyen adaylar kesinlikle sınava alınmazlar.

Sınavda uygulanacak test, adayların bilgisayar ekranına gelir. Aynı oturumda uygulanacak testte sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklıdır . Elektronik soru kitapçıkları aday sisteme giriş yaptığında sistem tarafından adayın T.C. Kimlik numarası ile rasgele eşleştirilir.

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 135 dakika sı tamamlanmadan sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmez . Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmaz ve sınavın ilk 135 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilir.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak değerlendirilmesi için,

* sınava, atandığı salonda girmesi,
* sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
* ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki fotoğrafı ile sınav salonunda web kamerayla çekeceği fotoğrafının eşleşmesi,
* Sın av esnasında bilgisayar ekranında sisteme girilmesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

zorunludur. Bu kur allara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel analizler sonucunda sınavının geçersiz sayılmaması için kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, verdikleri yanıtları başkalarının göremeyeceği ş ekilde kullanmaları gerekmektedir. Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayla rın sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır.

Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin salon tutanakları ve ÖSYM başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, aday yakınla rına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.