e-Okul girişi ile karne notlarını görüntülemek isteyen milyonlarca öğrenci, gün içerisinde sık sık e-Okul sistemini ziyaret etmeye başladı. Son yazılı ve performans notlarının sisteme girildiği bu günlerde e-Okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler, e-Okul'a nasıl giriş yapılacağını internette araştırıyor. İşte e-Okul giriş işlemi ve detaylar.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR? İŞTE NOT ÖĞRENME EKRANI!

Türkiye’de her geçen gün daha popüler bir hale gelen modern mobil akıllı cihaz teknolojileri ve bilgisayar teknolojileri ile sürekli yaygınlaşan ve çok ciddi kullanım seviyelerine ulaşan internet altyapısı dolayısı ile kamu hizmetleri alanında da internet hizmetleri son derece aktif ve yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu çerçevede de günümüz modern yüzyıl yaşantısı içerisinde insanların yaşamlarında karşı karşıya kalabildiği her türlü duruma yönelik olarak çok önemli hizmet ve işlem çözümleri sağlamakta olan internet altyapısı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından da son derece aktif ve etkin bir şekilde kullanılıyor. Bu çerçevede de Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi portalı oldukça yoğun kullanım oranları ile ön plana çıkıyor.

Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim eğitim kurumlarında eğitim almakta olan milyonlarca öğrencinin, öğrencilik bilgileri ile güncel eğitim durumu bilgilerini dijital ortam üzerinde tek bir platformda merkezi hizmet sunumu ile toplayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi yoğun ilgi görüyor. Özellikle de günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde dünyanın her yerinde olduğu gibi toplum genelinde vatandaşların yaşamlarının neresinde bulunuyor olursa olsun son derece pratik ve kolay bir şekilde internet ortamına erişim gerçekleştirebilme şansına sahip olabilmesi dolayısı ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi de öğrencilerin eğitim durumu takibinin kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için her eğitim öğretim yılı içerisinde son derece aktif ve etkin bir şekilde kullanılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, aldığı dersler, derslerine giren öğretmenleri, sınav tarihleri bilgisi, sınav sonuçları, sözlü notları, başarı belgesi bilgisi, karne bilgisi ve aynı zamanda da şube ortalaması bilgisi alınabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veliler tarafından öğrencilerin okul durumu bilgilerinin öğrenilebilmesi için ve kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi çerçevesinde öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileri ile giriş gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.
Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;
85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,
70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,
60,00 – 69,99 puan aralığı orta,
50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,
0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.
Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.
Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.