Son Dakika

İstanbul'un en ünlü delileri ve divaneleri!

28.10.2016 - 10:33 | Güncelleme:

1400’lü yıllardan, 1900’lü yıllara kadar İstanbul'da yaşamış olan divânelerin ilginç hikayeleri

 • 1 İstanbul'un en ünlü delileri!
  1 | 94

  Horos (Horoz) Mehmed Dede:

  İstanbul'un Fethi sırasında orduda, dikkat çeken meczûb erlerden birisi olan bu zât büyük bir manevî şevk kaynağı olmuştur.

 • 2 İstanbul'un en ünlü delileri!
  2 | 94

  Horos Mehmed Dede'nin fetihten önce Fatih Sultan Mehmed'in himmet rica ettiği ve içlerinde Akşemseddîn, Molla Gürânî, Emîr Buharî, Molla Fenârî'nin bulunduğu Allah dostu yetmiş yedi ulu sultandan birisi olduğu rivayet edilir.

   

 • 3 İstanbul'un en ünlü delileri!
  3 | 94

  Cibâlikapı Cebe Ali:

  İstanbul'un fethinin en hararetli zamanlarında Cebe Ali, maiyetindeki üç yüz civarında dervişle birlikte Tershane bahçesi önünde denize postlarını sererler ve zikre başlarlar. Kale üzerinden kudüm ve def sesleri arasında piyade ve postnişinleri gören Bizans askerleri, işittikleri sesler ve tanık oldukları manzara karşısında korkudan akıllarını yitirecek duruma gelirler. Cebe Ali ve erenleri daha sonra Cibali Kapısı yönünden kuşatmaya katılırlar. Bu kuşatmasının anısına buraya Cibâlikapısı adı verilir.

   

 • 4 İstanbul'un en ünlü delileri!
  4 | 94

  Cebe Ali’nin Kapısı

 • 5 İstanbul'un en ünlü delileri!
  5 | 94

  Kırbasındaki Suyu Görenler İnanamadı

  Zuhurat Baba:

  Bakırköy’de, kendi adıyla anılan muhitte medfûn olan Zuhurat Baba, İstanbul'un fethinin renkli simalarından birisidir. Osmanlı askerlerinin kullandığı su kaynaklarının Bizanslılarca zehirlenmesi üzerine bir su kıtlığı baş gösterir. Bu esnada aksakallı bir koca yiğit, sırtında bir su kırbasıyla zuhur eder ve askerin susuzluğunu giderir. Fetih neticesinde şehitler arasında Zuhurat Baba'nın da olduğu görülür.

   

 • 6 İstanbul'un en ünlü delileri!
  6 | 94

  Gemicilerin Klavuzu

  Durmuş Dede:

  Rumeli Hisarı civarını mesken tutan Durmuş Dede, özellikle gemiciler tarafından çokça ziyaret edilen bir zâttır.

   

 • 7 İstanbul'un en ünlü delileri!
  7 | 94

  Gemiciler sefere çıkmadan önce onun sözlerine hayli önem verirler, hangi yöne gitmelerinin hayırlı ve bereketli olacağını ona sorarlar. Bu yüzden de bir sefere çıkacak olan ya da seferden dönen gemiciler ona uğrayıp bir at tasadduk ederler.

   

 • 8 İstanbul'un en ünlü delileri!
  8 | 94

  50 Yıl Kaldırımda Oturdu

  Mulakkab Osman Çelebi:

  Meczûbların ulularından Saçlı Mehmed Efendi’nin mürîdi olan Osman Çelebi 16. yüzyılda Sultan Murad zamanında yaşamıştır. Aksaray Karakolu bitişiğinde bir kaldırımın üzerinde başı çıplak ve üzerinde bir kebe (aba), elli yıldan fazla bir süre oturduğu rivayet edilir.

   

 • 9 İstanbul'un en ünlü delileri!
  9 | 94

  Çevreci Dede

  Aşûm Dede:

  16. yüzyılda Saraçhanebaşı’nda yaşayan Aşûm Dede, hep susku içre dolaşan bir zâttır. Bir çevre gönüllüsü gibi caddelere yuvarlanan ve işe yaramayan taşları kaldırarak yolları temiz tutmayı adet haline getirmiştir. Divâneliğin kimi durumlarda hırpaniliği çağrıştırmasına karşın Aşûm Dede gibi bu algıyı boşa çıkaran birçok örnek bulunmaktadır. Bazıları mesken tuttukları muhiti manen koruma görevi üstlenirken bazıları da titizlikleriyle öne çıkar ve yaşadıkları yeri bir gülistana dönüştürür.

   

 • 10 İstanbul'un en ünlü delileri!
  10 | 94

  Çivili Kovukta 40 Yıl

  Taşçı Delisi:

  16. yüzyılın divânelerinden olan Taşçı Delisi, Edirnekapı dışında bulunan Mezarcılar Tekkesi’nin duvarına bir kaç taş dayadıktan sonra şiltesine elli ya da altmış gram ağırlığında kırk kadar çivi döşer ve gün batımının ardından o deliğe sokulur. Bedeninin yarısı dışarı sarkacak biçimde çivilerin üzerinde uyur. Bu kovukta kırk yılı aşkın bir süre gecelediği rivayet edilmektedir.

   

 • 11 İstanbul'un en ünlü delileri!
  11 | 94

  Ömründe Keser Vurmamış Nalıncı Üstadı

  Nalıncı Memi Dede:

  Evliya Çelebi’ye göre meczûbların serçeşmesi olan Nalıncı Memi Dede, küçük bir dükkanda nalıncılık yapmaktadır. Ömründe hiç keser vurmadığı halde nalıncı üstadı olur.

   

 • 12 İstanbul'un en ünlü delileri!
  12 | 94

   

  Gark olduğu cezbe halinden olsa gerek, yaz kış demeden nalınla gezer. Vefat ettiği gece, Sultan III. Murad’ın rüyasına girerek cenazesinin Fatih Camii'nde kılınmasını, kendi evinde defnedilmesini ve üzerine bir kubbe, bir tekke ve bir çeşme inşa edilmesini ister.

   

 • 13 İstanbul'un en ünlü delileri!
  13 | 94

  Rivayete göre cenazeye İstanbul halkının büyük bölümü iştirak eder; öyle ki cenaze öğle namazından akşam namazına kadar baş üstünde güçlükle defnedileceği yere ulaşır.

   

 • 14 İstanbul'un en ünlü delileri!
  14 | 94

  7 Günde Alındı 7 Günde Verildi 

  Yetmiş Guruş Dede:

  Sultan Murad Han’a Revan’ı yedi günde fethedeceğini, ancak yedi gün sonra tekrar vereceğini söyleyen Yetmiş Guruş Dede’nin bu keşfi, Sultan’ın Revan’ı yedi gün süren bir kuşatmanın arından fethedişi ve yedi gün sonra Revan’ın İranlıların eline geçişiyle tahakkuk eder.

   

 • 15 İstanbul'un en ünlü delileri!
  15 | 94

  Yanan Fırından Çıkıp Denizde Kayboldu, Timsahın Üzerinde Bulundu

  Kapânî Deli Sefer Dede:

  Unkapanı civarında yaşamış olan Sefer Dede, anlaşılan o ki celâl hâlinin galip olduğu bir vakit Ekmekçi Alî Efendî’nin alev alev yanan fırınına girer ve orada sükûn bulur. Sanki hiç bir şey olmamış gibi fırından çıkıp yaklaşık yüz kişiyle vedalaştıktan sonra Unkapanı’ndan denize dalarak gözden kaybolur.

   

 • 16 İstanbul'un en ünlü delileri!
  16 | 94

  Aradan yedi sene geçer. Bir gün Cezayir’den gelen Kara Hoca ve Ali Peçenoğlu’nun kalyonları İstanbul’a eriştiğinde, yanlarında Sefer Dede’nin olduğu görülür. Kara Hoca ve Alî Peçenzâde’nin maiyetindekiler, yedi sene önce Sefer Dede’nin Okyanusta, Sebte (Cebelitarık) Boğazı dışında bir timsahın üzerinde olduğu halde gemilerine yaklaştığını ve onu gemiye aldıklarını söylerler.

   

 • 17 İstanbul'un en ünlü delileri!
  17 | 94

  Tabutların Arkasından Yuh Diye Bağıran Dede

  Yuh Baba:

  Rivayete göre, Yuh Baba defnedilmek üzere omuzlarda taşınan bazı tabutların ardından “Yuh” diye seslenmektedir. Bu yüzden de “Yuh Baba” olarak anılmaya başlar.  Yuh Baba vefat ettikten sonra defnedilmek üzere tabutu götürülürken, onun hayattayken tabutların ardından “Yuh” demesinden hoşlanmayan bir komşusu “Yuh” diye ünler. Yuh Baba da içinde bulunduğu tabuttan doğrulup, "Eğer ben de dünyada Yaradan’dan bihaber yaşadımsa, bana da yuh!” der ve tekrar tabutuna uzanır.

   

 • 18 İstanbul'un en ünlü delileri!
  18 | 94

  Hiç Görmediği İnsanlara İsmi ile Hitap Edermiş

  Boynuzlu Divâne Ahmed Çelebi:

  Divâne Ahmed Dede’ye "boynuzlu" denmesinin nedeni, koynunda koyun, keçi, sığır, ceylan vb. hayvanlara ait muhtelif ebatlarda boynuz taşımasıdır.

  Gündüzleri Kasımpaşa Köprüsü üzerine oturup gelene geçene, "Şalla (İnşallah?) Kâbe’ye gidesin Ahmed çebu, Şalla Kâbe’ye gidesin Mehmed çebu” der durur. Daha önce hiç görmediği bir kişiye bile, ona ismiyle seslenir: "Filanca çebu!” Öyle ki yıllar önce oradan geçmiş olan bir kişiyi görse "Hoşgeldin filanca kadının oğlu filan çebu” demek suretiyle onu selamladığına şahit olunmuştur.

   

 • 19 İstanbul'un en ünlü delileri!
  19 | 94

  60 Yıl Konuşmamış

  Kâğid ( Kâğiz) Delisi:

  Laleli ile Beyazıt arasında gidip gelirken, yolda bulduğu kağıtları duvarların oyuklarına sıkıştırmakla meşgul olmuştur Kağıd Delisi. Altmış yılı aşkın bir süre hiç konuşmadığı söylenir.

   

 • 20 İstanbul'un en ünlü delileri!
  20 | 94

  Buzun Üzerinde Bile Terleyen Dîvâne 

  Tabak Dîvânesi:

  16. yüzyıl divânelerinden olan Tabak Dîvânesi, yaz kış demeden üryân gezermiş. İstanbul’un buz kesen kış günlerinde, Okmeydanı’nda yağan karın üzerine yatar ve sanki soğuk değilmişçesine al yanaklarından ter damlaları süzülürmüş.

   

 • 21 İstanbul'un en ünlü delileri!
  21 | 94

  Sivri Külah, Yüksek Nalınlar

  Deli Salih:

  1850’lerde yaşamış olan “Deli Salih”, devrin meşhur meczûblarındandır. Sivri bir külah ve yüksek nalınlar giyermiş. Elinde sürekli taşıdığı fenerle sürekli bir şeye sövüp sokak be sokak dolanırmış. Bu ağır sözlerine karşın halk onu mazur görürmüş. Öyle ki rivayete göre sokakta ona rastlayıp sözlerini işiten bazı saf hanımlar, derhal evlerine dönüp onun namına afv ü mağfiret dilermiş.

   

 • 22 İstanbul'un en ünlü delileri!
  22 | 94

  Sadâsıyla Kalpleri Ürpertirdi 

  Şeyh Ferid Efendi:

  20. yüzyılın divânelerinden olan Ferid Efendi, sadâsıyla kalpleri ürpertip titreten bir zâttır. İlahî cezbeye tutulan diğer zevât gibi Şeyh Ferid Efendi de üzerinde bir aba ya da bir entariyle dolaşır. Sevenleri maddi yardımda bulunduklarında, ona verilen şeyi kendine ayırmak yerine dağıtacak birilerini arar.

   

 • 23 İstanbul'un en ünlü delileri!
  23 | 94

  Kerâmet Sahibi Beylerbeyli Atâ Efendi:

  Sultan II. Abdülhamid Han devrinde Beylerbeyinde yaşamış olan Atâ Efendi, heybetli yapısının yanı sıra yüzünü kaplayan sakalı ve alnına dökülen kakülleriyle harabatî bir şahsiyettir. Atâ Efendi, dört mevsim başında bir keçe külah, sırtında bir abayla dolaşır. Cezbenin hararetinden olsa gerek kışın dondurucu soğuğunda bile denize girer. İstavroz’da bir kulübede yaşayan Atâ Efendi’nin büyük kerâmet sahibi olduğuna inanılır.

   

 • 24 İstanbul'un en ünlü delileri!
  24 | 94

  İstanbul Kültür A.Ş.'nin 'İstanbul'un 100 divanesi' kitabında yer alan bazı isimlerin hikayeleri ise çok sınırlı.

 • 25 İstanbul'un en ünlü delileri!
  25 | 94

  İstanbul'un8 dört bir yanında yaşamış, hatta bazı semtlere isimlerini vermiş, padişahlar tanımış bu şaşırtıcı isimlerin diğerleri de şunlar:

 • 26 İstanbul'un en ünlü delileri!
  26 | 94

  Horoz Dede

 • 27 İstanbul'un en ünlü delileri!
  27 | 94

  Hatablı

 • 28 İstanbul'un en ünlü delileri!
  28 | 94

  Deniz Abdal

 • 29 İstanbul'un en ünlü delileri!
  29 | 94

  Derya

 • 30 İstanbul'un en ünlü delileri!
  30 | 94

  Tezveren Dede

 • 31 İstanbul'un en ünlü delileri!
  31 | 94

  Tuz Baba

 • 32 İstanbul'un en ünlü delileri!
  32 | 94

  Keskin

 • 33 İstanbul'un en ünlü delileri!
  33 | 94

  Koyun

 • 34 İstanbul'un en ünlü delileri!
  34 | 94

  Eskici

 • 35 İstanbul'un en ünlü delileri!
  35 | 94

  Yıldız

 • 36 İstanbul'un en ünlü delileri!
  36 | 94

  Ya Vedud

 • 37 İstanbul'un en ünlü delileri!
  37 | 94

  Zanbakk

 • 38 İstanbul'un en ünlü delileri!
  38 | 94

  Kovacı

 • 39 İstanbul'un en ünlü delileri!
  39 | 94

  Asumani

 • 40 İstanbul'un en ünlü delileri!
  40 | 94

  İlyas

 • 41 İstanbul'un en ünlü delileri!
  41 | 94

  Üryani Dede

 • 42 İstanbul'un en ünlü delileri!
  42 | 94

  Altuncuzade Tekkesi

 • 43 İstanbul'un en ünlü delileri!
  43 | 94

  Derviş-Safeviler Dönemi

 • 44 İstanbul'un en ünlü delileri!
  44 | 94

  Mulakkab

 • 45 İstanbul'un en ünlü delileri!
  45 | 94

  Kulubeli

 • 46 İstanbul'un en ünlü delileri!
  46 | 94

  Yemenli

 • 47 İstanbul'un en ünlü delileri!
  47 | 94

  Taşcı

 • 48 İstanbul'un en ünlü delileri!
  48 | 94

  Elek

 • 49 İstanbul'un en ünlü delileri!
  49 | 94

  Hızır

 • 50 İstanbul'un en ünlü delileri!
  50 | 94

  Sultan Büdela Hasan Dede

 • 51 İstanbul'un en ünlü delileri!
  51 | 94

  Seyyid Süleyman

 • 52 İstanbul'un en ünlü delileri!
  52 | 94

  Nenesi

 • 53 İstanbul'un en ünlü delileri!
  53 | 94

  Nalıncı Hüseyin

 • 54 İstanbul'un en ünlü delileri!
  54 | 94

  Erdebilizade

 • 55 İstanbul'un en ünlü delileri!
  55 | 94

  Armağani

 • 56 İstanbul'un en ünlü delileri!
  56 | 94

  Divane Burnaz

 • 57 İstanbul'un en ünlü delileri!
  57 | 94

  Divane Duhankeş

 • 58 İstanbul'un en ünlü delileri!
  58 | 94

  Bülbül Divanesi

 • 59 İstanbul'un en ünlü delileri!
  59 | 94

  Laleli-Sebah & Joaillier

 • 60 İstanbul'un en ünlü delileri!
  60 | 94

  Sümüklü

 • 61 İstanbul'un en ünlü delileri!
  61 | 94

  İsmail Efendi

 • 62 İstanbul'un en ünlü delileri!
  62 | 94

  Seyyid Nizam

 • 63 İstanbul'un en ünlü delileri!
  63 | 94

  Kalıcı

 • 64 İstanbul'un en ünlü delileri!
  64 | 94

  Hünkar Delisi

 • 65 İstanbul'un en ünlü delileri!
  65 | 94

  Laleli Baba

 • 66 İstanbul'un en ünlü delileri!
  66 | 94

  Bayrakdar

 • 67 İstanbul'un en ünlü delileri!
  67 | 94

  Bayrakdar

 • 68 İstanbul'un en ünlü delileri!
  68 | 94

  Beşiktaşi

 • 69 İstanbul'un en ünlü delileri!
  69 | 94

  Dalkavuk

 • 70 İstanbul'un en ünlü delileri!
  70 | 94

  Flandin-Pera Mezarlığı

 • 71 İstanbul'un en ünlü delileri!
  71 | 94

  Arpaemini

 • 72 İstanbul'un en ünlü delileri!
  72 | 94

  Derviş Osman

 • 73 İstanbul'un en ünlü delileri!
  73 | 94

  Derviş Osman

 • 74 İstanbul'un en ünlü delileri!
  74 | 94

  Derviş Osman

 • 75 İstanbul'un en ünlü delileri!
  75 | 94

  Kuşbaz

 • 76 İstanbul'un en ünlü delileri!
  76 | 94

  Ahmed Ağa

 • 77 İstanbul'un en ünlü delileri!
  77 | 94

  Çöp Atlamaz

 • 78 İstanbul'un en ünlü delileri!
  78 | 94

  Said

 • 79 İstanbul'un en ünlü delileri!
  79 | 94

  Arif Ağa

 • 80 İstanbul'un en ünlü delileri!
  80 | 94
 • 81 İstanbul'un en ünlü delileri!
  81 | 94

  Aşık Cemal

 • 82 İstanbul'un en ünlü delileri!
  82 | 94

  Düğümlü

 • 83 İstanbul'un en ünlü delileri!
  83 | 94

  Hasan Rıza

 • 84 İstanbul'un en ünlü delileri!
  84 | 94

  Takunyacı

 • 85 İstanbul'un en ünlü delileri!
  85 | 94

  Mahmud Baba

 • 86 İstanbul'un en ünlü delileri!
  86 | 94

  Kutb'ul Arif

 • 87 İstanbul'un en ünlü delileri!
  87 | 94

  Ebulkilab

 • 88 İstanbul'un en ünlü delileri!
  88 | 94

  Şeyh Ferid

 • 89 İstanbul'un en ünlü delileri!
  89 | 94

  Deli Hidayet Eyüplü Deli

 • 90 İstanbul'un en ünlü delileri!
  90 | 94

  Dilsiz

 • 91 İstanbul'un en ünlü delileri!
  91 | 94

  Pazarola

 • 92 İstanbul'un en ünlü delileri!
  92 | 94

  Adamol

 • 93 İstanbul'un en ünlü delileri!
  93 | 94

   

  Balıkçı Baba

 • 94 İstanbul'un en ünlü delileri!
  94 | 94

  Mortucu


Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.