Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem 10 bin Polis alımı (POMEM) başvuruları ne zaman bitiyor? 2017 Başvuru süresi uzatıldı!

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 20. Dönem POMEM ön başvuruları 3 Nisan'da başladı. Yayınlanan takvime göre başvuruların 14 Nisan'da (bugün) biteceği duyurulmuştu. Ancak Polis Akademisi 16 Nisan'da yapılacak referandum dolayısıyla başvuruların uzatıldığını duyurdu. Peki 10 bin polis alımı için başvurular ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

    10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Polis Akademisi tarafından 20. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 9 bin erkek, bin kadın aday olmak üzere toplam 10 bin polis alımı yapılacak. 2017 yılı polis alımı için başvurular 3-14 Nisan 2017 olarak belirlenmişti. Polis Akademisi başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu.

    Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada;

    "2017 yılı 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemlerinin 03-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacağı daha önce duyurulmuştur.

    Ancak, ülkemizde yapılacak olan referandum oylaması nedeniyle oluşan hareketlilikten dolayı bazı adayların ön başvuru işlemlerini gerçekleştirememesi ve başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır." denildi.

    Başvurular, https://sinav.pa.edu.tr/ adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurulması şeklinde yapılacaktır.

    BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

    İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti 75.00 TL olup Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/Ankara "20. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

    Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Halkbank'ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

    UYARI: Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

    REKLAM

    a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

    b) Sınav başvuru dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

    c) Aday Sağlık Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav girişbelgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgilendirme formu www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

    ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

    d) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

    e) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

    REKLAM

    f) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

    g) Kendisi ve evliise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

    REKLAM

    ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı başvuru sırasında teslim edilecektir.)

    h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,

    ı) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

    i) Sınav Giriş Belgesi,

    ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) Lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

    c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2015 veya 2016 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

    ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2015 veya 2016 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00) taban puanı almış olmak.)

    REKLAM

    d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

    e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM’lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.”

    “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.”

    REKLAM

    g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

    1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

    2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

    ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genel ev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    REKLAM

    h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

    ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

    j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ