Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İçişleri Bakanlığı'na 16-20 Temmuz tarihleri arasında 1117 adet personel alımı için başvurular yapılmıştı. Adayların büyük bir heyecan içerisinde beklediği sonuçlar Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları nereden ve nasıl görüntülenir? İşte 2018 İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili merak edilenler...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

İçişleri Bakanlığı bin 117 Büro Personeli alımı sonuçları ve sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait il bazlı listeler Bakanlığın resmi internet adresi üzerinden 25 Temmuz'da(dün) açıklandı. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar İş Talep Formu'nun çıktısı ile ilanda belirtilen diğer sınav başvuru belgelerini 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içinde bulundukları İlin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerine imza karşılığı elden teslim edeceklerdir. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

2018 YILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI 4/B SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAVINA AİT İSTENİLEN BELGELER

a) Sınav başvuru esnasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanan “Sınav Başvuru” linki aracılığıyla www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden erişilerek aday tarafından elektronik ortamda doldurulmuş ve imzalanmış resimli İş Talep Formu.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

c) http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinde yer alan “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğrafın Standartları” na uygun olarak çekilen fotoğraf CD’si

ç) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi fesih edilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı hizmet belgesi ,

e) 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Form daktilo veya bilgisayar ile eksiksiz olarak doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra toplam 2 adet olarak teslim edilecektir.) Form, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden “Örnek Formlar ve Dilekçeler” bölümünden temin edilebilir. (Formun doldurulmasından kaynaklı hataların giderilebilmesi için adayların doldurdukları Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formun kaydedilmiş flash
belleğini ve/ veya CD’sini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların istenilen evrakları 26-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde bulundukları yerin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

** İstenilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar giriş(sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 BAŞVURU EVRAKLARINI TESLİM EDECEK ADAYLAR TARAFINDAN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1) Askerlik ile ilişkisi olmadığı halde İş Talep Formunu doldururken sınav modülü tarafından otomatik olarak askerlikle ilişkisi olduğu gözüken adayların, askerlik ile ilişkisi olmadığı hususunu belgelendirmesi kaydıyla bu durumunu bir dilekçe ile beyan eden adayların başvuru evrakları ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

2) Öğrenim belgesi olarak, (www.turkiye.gov.tr) üzerinden temin edilen mezuniyet belgelerini teslim eden adayların, mezuniyet belgelerinin doğruluğunun https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinde veya adayların mobil cihazlarına yükleyebileceği e-Devlet Kapısı’na ait Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile yandaki karekod okutularak kontrol edilmesi kaydıyla Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

3) Farklı düzeyde öğrenim durumuna sahip adaylardan; “Sınava lisans düzeyinde başvuran adayların öğrenim durumu olarak lisans mezuniyetine ilişkin bölümü, ön lisans düzeyinde başvuran adaylar ise öğrenim durumu olarak ön lisans mezuniyetine ilişkin bölümü seçmeleri gerekirken, ön lisans düzeyinde başvuran adaylardan sehven öğrenim durumu lisans olarak seçen adayların İş Talep Formunun öğrenim durumu ile ilgili kısmında belirtilen lisans diplomaları ile birlikte ön lisans diplomaları da Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

4) İş Talep Formunda “Görevinizi devamlı yapmanıza engel olabilecek akıl hastalığınız var mı?” bölümünü sehven “Evet” olarak işaretleyen adayların, akıl hastalığı olmadığı hususunu belgelendirmesi ya da akıl hastalığı olmadığı hususunu bir dilekçe ile beyan etmesi halinde bu durumda bulunan adayların başvuru evrakları ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.

5) İş Talep Formunda “Adli Sicili Kaydı Var mı?” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı Var mı?” bölümünü sehven “Evet” olarak işaretleyen adayların “Adli Sicili Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” olmadığı hususunu belgelendirmesi ya da bu hususu bir dilekçe ile beyan etmesi halinde bu durumda bulunan adayların başvuru evrakları ilgili Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüklerince teslim alınacaktır.”

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar, taşra teşkilatında ilan edilen pozisyonlar için bölgesel olarak 7 ilde 3 Eylül 2018 tarihinde eş zamanlı olarak başlayacak olup, sınavlar Ek-2 sayılı listede gösterilen sınav yerindeki ilgili sınav komisyonlarınca yapılacak.

Giriş (sözlü) sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlü katılım listeleri, sınav yerleri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Bakanlığın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri Bölgesel Sınav Komisyonunun bulunduğu sınav yerinde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı kimlik belgelerinden (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini bulundurmaları gerekmekte. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklar.

İller Ek-2 sayılı tabloda gruplandırılarak her grup illerin hizalarında bölgesel sözlü sınav yerleri belirtilmiştir. Adaylar İş Talep Formunda tercih ettikleri il için Ek-2 sayılı tabloda, o ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav yerindeki ilde sınava katılacaklar.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

4/B sözleşmeli büro personeli alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar , Bölgesel Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan) ,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan) ,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.