AA

Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Önleyici Suç Kolluğu" konusuna ilişkin çalıştay düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Her şeye rağmen bir güvenlik anlayışı toplumu koruma amacına zarar verir. Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi özgürlük ve güvenlik arasında bir çelişki, bir çatışma yoktur." dedi.

Uçum, burada yaptığı konuşmada, Kolluk Hukukunun toplumu tehlike ve risklere karşı koruma esasına dayandığını belirterek, bir durumun tehlike mi yoksa risk mi olduğunu tespitin alınacak kolluk önlemlerinin seviyeleri, kapsamı ve uygulama şekilleri bakımından önem taşıdığını söyledi.

Önleyici Kolluk Sisteminin toplum açısından zararlandırıcı sonuç potansiyellerinin ihtimale dönüşmesini, ihtimal haline gelmiş zararlandırıcı sonuçların gerçekleşmesini engellemek amacıyla oluşturulduğunu kaydeden Mehmet Uçum, Türkiye'de suça ilişkin kolluk sisteminin, Önleyici Suç Kolluğu ile Adli Kolluk şeklinde yapısal olarak ayrılmadığını belirtti.

Uçum, toplumların, ülkelerin büyük tehditler altında olduğu bir dönemde yaşandığını, terör başta olmak üzere dünya genelinde etkili hale gelen örgütlü suçlar, siber suçlar, çevreye karşı suçlar gibi birçok tehdidin olduğunu kaydetti.

Toplumun korunurken bunun hangi amaçla yapıldığının asla unutulmaması gerektiğinin altını çizen Uçum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeye rağmen bir güvenlik anlayışı toplumu koruma amacına zarar verir. Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi özgürlük ve güvenlik arasında bir çelişki, bir çatışma yoktur. 'Özgürlük mü güvenlik mi' ikilemi asla doğru bir yaklaşım değildir. Güvenlik, bireylerin haklarını ve haklı menfaatlerini korumak içindir. Güvenlik demokrasi içindir. Bize göre güvenlik özgürlük içindir. Ancak özgürlük içinde güvenlik sağlamak toplumu koruma amacına hizmet eder."

Toplantıya kurul üyeleri Uğur Kızılca, Ayşe Türkmenoğlu, Yargıtay, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve baroların temsilcileri ile konunun uzmanı akademisyenler katıldı.