Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Politika Belediyeler Birliği Başkanı kim olacak?

    CHP'nin yüzde 37.76 oy alarak birinci çıktığı ve Türkiye genelinde en çok belediye kazanan parti olduğu 31 Mart seçimlerinin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmasıyla birlikte, bütçesi belediyelerden kesilen paylardan oluşan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı ve yönetimi de yenilenecek.

    Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’nın kim olacağı merak edilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında bir rekabet yaşanacağına ilişkin kulis bilgileri konuşulmaya başlandı.

    Meselenin taraflarına bu konuyu sordum. Aldığım bilgileri paylaşayım:

    REKLAM

    TBB BAŞKANININ SEÇİMİ

    Yasaya göre; TBB Meclisi, birliğin kuruluşundan ve mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülkî idare amiri tarafından birlik merkezinde toplantıya davet ediliyor.

    Meclis, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla birlik başkanını, meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile kâtip üyeleri seçiyor.

    İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapıyor. Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik başkanı, birlik merkezinin bulunduğu ilin valisinden oluşuyor.

    REKÂBET VAR MI?

    Kulislerde hem İmamoğlu’nun hem de Yavaş’ın birlik başkanlığına aday olduğu, başkan seçiminde sorun yaşanabileceği konuşulunca bu konuyu taraflara sordum. CHP yönetiminin de süreci krize dönüşmeden çözüme kavuşturma konusunda devreye girdiğini ve çalışmaya başladığını öğrendim.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu konuyla ilgili soruma, “Birlik Başkanının seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’nun kesin seçim sonuçlarını açıklaması gerekiyordu. YSK kesin sonuçları dün açıkladı. Bu mesele hiç konuşulmadı. Parti çalışıyor, bunu organize edecek” yanıtını verdi. Birliğin değişik bir seçim usulü olduğunu vurgulayan Yavaş, aday olup olmama yönünde bir kararının olmadığını, CHP yönetiminin hazırlık yaptığını ve başkanın kim olacağına partinin karar vereceğini söyledi.

    REKLAM

    Ekrem İmamoğlu tarafında da benzer bir yaklaşım söz konusu. Başkanın kim olacağına partinin karar vereceği ifade edildi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın sekiz yıl boyunca hem Belediyeler Birliği başkanlığı hem de Marmara Belediyeler Birliği başkanlığını yürüttüğü hatırlatılıyor.

    İmamoğlu’nun yarın yapılacak Marmara Belediyeler Birliği başkanlığına aday olmadığı belirtilirken, Marmara’nın ikinci büyük kenti Bursa’nın Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkan olması bekleniyor.

    Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimi ise takvim gereği Haziran ayında seçilecek.

    Türkiye Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı seçilene kadar Balıkesir eski Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, başkanlığı yürütüyor. Yılmaz, 2023 itibariyle TBB Başkanlığı’na seçilmişti. 31 Mart seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin adayı Ahmet Akın kazandı. TBB doğal üyeleri, görevdeki belediye başkanlarından oluşuyor.

    REKLAM

    Bütçesi belediyelerden kesilen paylardan oluşan Türkiye Belediyeler Birliği’nin üyelerinin ve yönetiminin de 31 Mart seçimlerinden sonra yenilenmesi gerekiyor.

    TBB NE İŞ YAPAR?

    Türkiye Belediyeler Birliği’nin görevleri, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20 ve Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7’nci maddesinde göre şöyle sayılıyor:

    - Yurtiçi ve yurtdışında belediyeleri temsil etmek, bu kapsamda yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmak, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak.

    - Belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu amaçla gerektiğinde dava açmak.

    - Belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak.

    REKLAM

    - Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimlerde bulunmak ve mevzuat önerileri geliştirmek.

    - Belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.

    - Belediye ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim faaliyeti ile konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek, eğitim merkezleri oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek.

    - Yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere gerektiğinde afet ve acil durum merkezi oluşturmak.

    - Belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve odaları ile benzeri uluslar arası kuruluşlarla meclis kararına istinaden işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri yürütmek ve kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesine destek olmak.

    REKLAM

    - Belediyelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması ile e- belediyeciliğin gelişmesine destek olmak.

    - Belediyecilikle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.

    - Belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan yararlanmalarına ve proje geliştirmelerine destek olmak.

    - Dünyada yerel yönetim konusundaki gelişmeleri takip etmek, belediyelerin bu gelişmelere uygun yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak.

    - Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ülkemiz yerel yönetimlerine destek olmak, yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının oluşturulmasına katkı sağlamak ve uygulanmasına rehberlik etmek.

    - Birlik amaçlarını gerçekleştirmek, üyelerini temsil etmek, uluslararası yerel yönetimler gündemini takip etmek, ilgili taraflarla doğrudan temas kurmak amacıyla uluslararası anlaşmalar ve dış politikaya uygun olarak meclis kararına istinaden Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın izni ile gerektiğinde yurt dışında temsilcilik veya irtibat büroları açmak.

    REKLAM

    - Gerektiğinde belediye mensuplarına, Birlik merkezinde ve diğer yerlerde, konaklama ve şehir içi ulaşım hizmeti sağlamak.

    - Belediye başkanlarına kimlik belgesi vermek.

    - Birlik hizmetleriyle ilgili belediyelerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.

    - Belediyelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek vermek.

    - Belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

    ÖNERİLEN VİDEO
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ