Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alacağını açıkladı. Peki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zamana kadar devam edecek? İşte bu soruların cevabı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay alımı hakkında herşey...

DKK SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Adaylar ön başvurularını 10 Ağustos 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklar ve şahsen, posta ile, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak -9- kullanılacak olup başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacak.

Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecek.

Ön başvurusu kabul edilen adaylara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak, posta ile tebligat yapılmayacak.

Asıl başvuru; ön başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacak.

2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2018 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden, adayların başvuru işlemleri KPSS puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip 2018 yılı KPSS puanları MSB tarafından temin edilecek,

2017 ve 2018 yılı KPSS’den her ikisine de katılmış olanların 2018 yılı KPSS puanı ön başvuruyu müteakip MSB tarafından temin edilerek en yüksek olan puan değerlendirmeye alınacak,

2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2017 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecek.

MUVAZZAF SUBAYLIĞA KİMLER BAŞVURABİLİR?

(1) Bu başvuru kılavuzunda belirtilen şartları/nitelikleri taşıyan Türk vatandaşı erkek

adaylar,

(2) 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),

(3) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO-1'de gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacak),

(4) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO-1'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olanlar,

(5) 2017 veya 2018 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda "KPSSP3 Lisans Puanı (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacaktır)" 60 ve üzerinde olanlar, (2016 Yılı KPSS Puanı kabul edilmeyecek).

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler,

başvurabilecek.

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Kayıt Kabul,

(2) Fiziki Değerlendirme (boy ve ağırlık ölçümü)

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Mülakat,

(6) Genel Sağlık Muayenesi sonucu Sağlık Kurulu Raporu,

(7) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacak?

(1) Sınavlara çağrılacak adaylar; ihtiyaç duyulan aday sayısı ve belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Puanına (KPSS P3)" göre seçim aşamalarına davet edilecektir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar seçim aşaması faaliyetlerine çağrılmayacaktır. Seçim aşamaları Ankara'da icra edilecektir.

(2) Seçim aşamasına (Kayıt Kabul, Fiziki Değerlendirme, FYT, Kişilik Değerlendirme Testi, Mülakat) çağrılacak aday sayısı, kontenjanın en fazla 20 katına kadar olacaktır. Son sırada bulunan aday ile aynı puana sahip diğer adaylara da çağrı yapılacaktır. Seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde (ANKARA) hazır bulunacaklardır. Seçim aşaması sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere iki gün olacak şekilde icra edilecektir. Birinci gün Kayıt Kabul, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları yapılacaktır. Yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecek.

(3) Seçim aşamasına çağrılar 2018 Yılı KPSS sonuçlarının ilanı sonrasında yapılacak.

NOT: Herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacak.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecek?

Başvuruları kabul edilen adayların, seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA) yapılacaktır.

DKK SUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ