Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem İnanç Cuma namazı saat kaçta? 23 Aralık cuma ve öğle namazı saatleri! Cuma namazı nasıl kılınır?

    Cuma günü müslümanlar açısından büyük bir öneme sahiptir ve bayram günü olarak kabul edilmiştir. Müslümanlar, bu günde cemaatle birlikte cuma namazı kılarlar. Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınan ve farzı iki rek‘at olan bir namazdır. Peki 23 Aralık 2016cuma namazı saat kaçta? İşte il il cuma namaz vakitleri...

    CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Cuma namazı vacib (farz) dır. Onun vucubiyyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlar cemaat ile onu iki rekât olarak kılarlar, farz-ıayndır. 23 Aralık Cuma günü, İstanbul'da cuma namazı öğle vakti saat 13:10'da okunacak. Diğer illerin cuma namaz vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    İŞTE İL İL CUMA NAMAZ VAKİTLERİ

    CUMA NAMAZINDA OKUNAN DUALAR

    - Sübhaneke:Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.

    - Ettehiyyâtü:Ettehiyyâtü-lillâhi ves-selevâtü vet-tayyibâtü esselâmü aleyke eyyühen-nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihiyn. Eşhedü ella ilâhe illallâh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.

    -Allâhümme Salli ve Allâhümme Barik:Allahümme salli alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

    Allahümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âl-i Muhammed. Kemâ bârekte alâ ibrahime ve alâ âl-i ibrahim. İnneke Hamidüm Mecîd.

    -Rabbenâ âtina ve Rabbenâğfirli:Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.

    Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü'minine yevme yekûmü'l hisâb.

    - Kunut Duaları:Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

    CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    Cuma Namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır.

    Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

    Niyet ederken:

    "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

    Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

    İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

    Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

    İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

    Son oturuşta:

    Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

    Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

    Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

    Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

    Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

    Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

    Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

    Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

    Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

    Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

    Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

    Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

    CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

    Cuma namazı vacib(farz)dır. Onun vucubiyyeti kitab, sünnet ve icma ile sabittir. Müslümanlar cemaat ile onu iki rekât olarak kılarlar, farz-ı ayndır. Herhangi bir özür sebebiyle cuma namazı kaçırılacak olursa, öğle namazı onu telâfi eder. Kur'ân'dan delili yüce Allah'ın şu buyruğudur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." (el-Cumua, 62/9)

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ