Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Mücbir Sebep, beklenmedik zorlayıcı neden anlamına gelmektedir. Mücbir sebep, hukukta bir görevin, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, deprem, sel, savaş, ayaklanma gibi kişilerin önceden öngörebilmelerine olanak bulunmayan ve bu nedenle önüne geçilmesi mümkün bulunmayan, dış etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder.

MALİYE BAKANI MÜCBİR SEBEP AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada,"24.01.2020 tarihinde meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edilmiştir." denildi. 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ NELERDİR?

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre mücbir sebepler;
2.1- Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede
2.1.1- Ağır kaza,
2.1.2- Ağır hastalık,
2.1.3- Tutukluluk,
2.2- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak,
2.2.1- Yangın,
2.2.2- Yer sarsıntısı gibi afetler,
2.2.3- Su basması gibi afetler;
2.3- Kişinin iradesi dışında meydana (vukua) gelen mecburi kayıplar (gaybubetler),
2.4- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısı ile defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması;
gibi hallerdir.