Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

OHAL kapsamında çıkartılan KHK'lar ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan OHAL İnceleme Komisyonu ilk kararlarını verdi.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın aktardığı bilgilere göre 103 bin 276 başvurudan 300 dolayı karara bağlandı. Bu kararların içerisinde itirazların kabulü, yani iade kararları da bulunuyor.

KARAR SÜRECİ NASIL?

Komisyon, incelemelerini dosya üzerinden yaparak başvurunun reddine veya kabulüne karar veriyor. Sözlü ifade verme veya tanık dinletme talepleri dikkate alınmıyor. 7 üyeli komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı 4. Çekimser oy kullanılmıyor. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin itirazın kabul edilmesi durumunda, karar Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili kurumlara bildirilecek. Böylece bu kişilerin görevlerine iadesi sağlanacak. Komisyonun ret kararlarına karşı ise Ankara 19. ve 20. İdare Mahkemelerinde dava açılabilecek.

KOMİSYONDAN AÇIKLAMA

OHAL Komisyonu'ndan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonu, dosyası tekemmül eden ve incelemesi tamamlanan başvurulara dair kararlarını vermiştir. Bu kararlar içinde kabul ve ret kararları bulunmaktadır. Komisyon kararları, 685 sayılı KHK'nın 10., 12/7/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'nin 15'inci maddesinde belirtilen ilgili kurumlara bildirilecek ve bu kurumlar tarafından başvurucuya tebliğ edilecektir.

Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde 685 sayılı KHK'nın 11 ve ek 1 inci maddesinde belirtilen kurum veya kuruluşlar aleyhine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde iptal davası açılabilecektir. Diğer taraftan, 17 Temmuz 2017 tarihinden itibaren elektronik başvuru sistemi üzerinden alınan başvurular valilik veya ilgili kurumlar aracılığıyla Komisyona intikal ettirilmiş ve söz konusu başvuru süreci 23 Ekim 2017 tarihinde sona ermiştir. Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin tüm bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere, 28’i hâkim, 30’u müfettiş ve 40’ı uzman olmak üzere toplam 190 personel görevlendirilmiştir. 22/12/2017 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 103.276’dır. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 212.554 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Komisyonumuz, başvurulara ilişkin inceleme ve değerlendirme çalışmalarına devam etmektedir.

AİHM 25 BİN BAŞVURUYU REDDETMİŞTİ

Komisyonun kurulması ve başvuruların alınmaya başlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, KHK'lar ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında gerçekleştirilen idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.

AİHM'in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve ret kararı verdiği başvurunun ardından Türkiye aleyhine açılan dava sayısında da düşüş yaşanmıştı. AİHM, 25 bin başvuruyu, komisyonu adres göstererek reddetmişti.